Hvorfor er vi her?

Hvorfor er vi her? ftg
Nobelpristageren Elie Wiesel som overlevede Holocaust, henledte engang opmærksomheden på det han kaldte "det vigtigste spørgsmål et menneske må tage stilling til." Spørgsmålet er: "Hvorfor er vi her?"

Har du nogen sinde grundet over dette spørgsmål? Det har mange, men uden at finde et svar. I et forsøg på at forklare hvad meningen med livet er, skrev historikeren Arnold Toynbee engang: "Menneskets sande mål består i at lovprise Gud og fryde sig over Ham for evigt."

Allerede for over tre tusind år siden gav den vise kong Salomon, der var kendt som en skarpsindig iagttager af livet, interessant nok et grundlæggende svar på det selv samme spørgsmål. Han sagde: "Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre." (Prædikeren 12:13)

Guds søn, Jesus Kristus, fulgte også denne grundsætning. Mans han var på jorden, gjorde han alt hvad han kunne, for at herliggøre sin himmelske Fader. Det berigede Jesu liv at tjene Skabere. Fordi det var som næring for ham, og han fandt styrke ved det, sagde han: "Min mad er at gøre hans vilje som har sendt mig, og at fuldføre hans gerning." (Johannes 4:34)

Hvorfor er vi her? Man kan få svar på livets store spørgsmål ved at lære hvad Bibelen siger om Gud, hans rige og hans hensigt med menneskene.

Altså! maggie22
Førdt mente man at jorden var flad, så blev det lavet om. Så mente man at "Gud" var over skyerne, men kikkerter viste jo noget andet, det blev også lavet om....

Jeg tror ikke på nogen religion, men har dette at sige til spørgsmålet du stiller:
Jeg tror vi er her/eksistere ,fordi vi, som en del af naturen, skal varetage jorden, forsøge at skabe en fred og en balance, hvor vi alle kan være her, mennesker som dyr og planter og sidst men ikke mindst: At vidregive naturen/jorden/samfundet en tand bedre end den er til den næste generation, som skal forsøge det samme med DERES næste generation osv... Jeg siger ikke at der ikke er "overnaturlige" ting, men om der er en "Gud", tror jeg ik en meter på. Min holdning til den "Gud" er: at når man er i NØD, føler man en slags afmagt og må have EN eller anden til at bede om mirakler hos. En som har "overnaturlige" evner, (som fx en "Gud") for at bevare håbet om at miraklet MÅSKE ville ske. Uden et håb, er vi mennesker nok ikke særligt meget ved. Håbet er vel det der bringer sådan noget som udviklingen videre....

Du har ret i at vi skal bevare jorden, ftg
men menneskene er i færd med at ødelægge den. Hvordan kan det være?

For at udvikle os. krampen
Jesus møder en blindfødt og bliver spurgt: ”Hvorved har den blinde syndet, eller er det hans forældre, der har syndet?”

Jeg mener ikke det er så firkantet som overstående citat fremtyder, jeg prøver bare lidt famlende, at bevæge mig i din boldgade ;)

Jesus fordømte ikke Judas som sin forræder. Judas sjæl må nærmere have haft meget, meget kærlighed iboende i sin sjæl for, at kunne forråde Jesus, for at kunne opfylde sin opgave på jorden.

Jesus bringer denne viden om sjæleaftalen med sig i sin bøn på korset: ”Fader tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør”. – her henviser han til, at hans modstander i sin tilstand som menneske ikke viste til denne aftale.
Jesus siger ikke: ”Tilgiv dem deres skyld”.

Ligeledes blev Johannes Døberen og Jesus spurgt: ”er du den genfødte Elias?”

Jeg tror på et liv efter døden, jeg tror på vi er her for, at lære, for at udvikle os - åndeligt.

:) Krampen

Bibelen fortæller os faktisk ftg
hvorfor vi er her, og hvad der er Guds hensigt med os.

Iøvrigt, hvad svarede Jesus da han blev spurgt hvem der havde syndet, den blindfødte selv eller hans forældre?

Jesus svarede: „Hverken denne mand eller hans forældre har syndet, men [det er sket] for at Guds gerninger kan blive gjort kendt i hans tilfælde", hvorefter Jesus helbredte manden. (Johannes 9:3)

Venlig hilsen, ftg

Sidder lidt med krampen
tankerne om det, at synde og det at eje/give skyld er det samme – hvad siger du?

:) Krampen

For at leve... miss-mee
...for at udvikle os, for at give og modtage, for at glæde og glædes, for at bidrage og for at føre arten videre. Hvor svært var det? :-)

Jeg behøver ingen Gud til at vise mig vejen, ingen bog at slå op i og ingen himmel i vente.

Mit paradis er på jorden og jeg agter at leve livet, mens jeg har det. Livet er her og nu, bliver ikke genudsendt og kan ikke gemmes til senere brug. Det skal nydes og bruges dagligt og gerne i store portioner:-) ...mee

Mangler... anniehall
...at modtage nobelprisen, har ikke overlevet holocaust ej heller skabt personlige erfaringer med Gud!

Så uden at vide noget somhelst er mit svar;

-for at lære hvordan man elsker og blive elsket igen.

- at opleve hvordan man tilgiver og få lov til at tilgive andre.

- at grine og at gøre det med vores børn, vores venner og vores elskede.

(lidt frelst i dag)
Annie.

Hvad er synd? ftg
Alt hvad der ikke er i overensstemmelse med Guds personlighed, handlemåde, normer og vilje, alt hvad der ødelægger et menneskes forhold til Gud, betegnes synd. Man kan synde i ord, i handling, eller i sinds- eller hjerteindstilling. For eksempel er det en alvorlig synd ikke at stole på Gud, men Bibelen forbyder ikke at man ejer noget.

Venlig hilsen, ftg.

God sagt, men hvordan gör man det? Listre
Hej Maggie,
du taler mig lige ud fra hjertet. Det er bare ikke saa nemt, at bevare jorden. I hvert fald ser det ud til mig, som om menneskeheden arbejder lige imod det. (Jeg tager mig selv ikke ud fra det, selv om jeg gerne ville have, at jeg ikke kunne noget for det. Er der nogen, der har iderr, hvad man kunne göre?