Hvorfor er zebraen stribet? - en hyldest til nimbuto

Hvorfor er zebraen stribet? - en hyldest til nimbuto ftg
Evolutionister har svært ved at forklare zebraens striber. Nogle har sagt at de fungerer som advarselssignaler. Men det er tydeligt at løver og andre store rovdyr ikke bliver skræmt af zebraens striber.

Andre mener at striberne tjener det formål at tiltrække en eventuel partner. Men det synes ikke at være tilfældet eftersom alle zebraer er stribede på nogenlunde samme måde.

Ifølge en anden teori har zebraen udviklet det hvide og sorte mønster for lettere at kunne fordele varmen fra den brændende afrikanske sol. Men hvorfor er andre dyr så ikke stribede?

En udbredt teori går ud på at zebraen udviklede striber for at kunne camouflere sig. Forskere har opdaget at opstigende varme på den afrikanske slette rigtignok slører synet af zebraer på lang afstand. Men en sådan camouflage er ikke til megen hjælp; for zebraens hovedfjende, løven, angriber kun på nært hold.

Nogle hævder også at synet af en flok stribede zebraer på flugt vil forvirre en gruppe jagende løver, og at de vil have svært ved at fokusere på det enkelte dyr. Studier i naturen viser imidlertid at løver er lige så dygtige til at jage zebraer som de er til at jage andre dyr.

Noget andet der bidrager til forvirringen, er at zebraens striber til tider kan være til ulempe for dyret. På en slette i månelys bliver zebraen med sine hvide og sorte striber endnu mere synlig end ensfarvede dyr. Og det giver den ringere overlevelsesmuligheder eftersom løver for det meste jager om natten.

Hvorfra har zebraen fået sine striber? Svaret findes i denne enkle udtalelse: „Det er Jehovas hånd der har gjort det.“ (Job 12:9) Ja, han har frembragt skabninger på jorden og udrustet dem hver især med særlige egenskaber og kvaliteter som gør at de kan overleve, uden at mennesket fuldt ud forstår det. Disse smukke og levende skabninger tjener også et andet formål. De glæder og fornøjer menneskene og bidrager til deres lykke. Det smukke skaberværk har fået mange til at føle som David, der for længe siden skrev: „Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frembragt.“ — Salme 104:24.

Johova som Picaso Cobra
Det er cobra men.
Cool
Designer creature.

Johova er cool som designer

Hvorfor.
Tjah.
Crernobili er mest synligt if you wnat to make ea
point
Black and white (nobilis) når man laver streger.

Flot fgt
Johova er ikke dumt

Hvilket David aldrig har kunnet....................... jalmar
.................sige /skrive /messe da jeres gud først blev Opfundet i ca.1520 - Som en kendt forsker udtaler!

JEHOVA? - JEHOVA EKSISTERER IKKE - jehova er bare en lingvistisk brøler af rang!


jalmar

Nyeste studier nimbuto
Nyeste studier mener at zebraen har fået dens striber for at blive kamufleret over for tsetse fluen.

Bibelen er en stor samling af ondsindede løgne. Kun fanatikere lever deres liv efter religiøse skrifter. Ondskab kommer fra religion, uden religion ville verden være et bedre sted.

Gud eksisterer kun inde i dit hoved.

Sjælen dør når kroppen dør.