Hvorfor et skriftligt budskab?

Hvorfor et skriftligt budskab? traellen
Nogle vil måske spørge: "Hvorfor har Gud ikke gjort brug af et stærkere virkemiddel - for eksempel en stemme fra himmelen - for at meddele sig til menneskene? Men faktisk HAR Gud nogle gange talt fra himmelen gennem engle. Det gjorde han for eksempel da han gav Loven til Israel. (Galaterne 3:19) Stemmen fra himmelen var så ærefrygtindgidende at Israelitterne blev bange og bad om at Jehova ikke mere talte til dem på den måde, men gennem Moses. (2 Mosebog 20:18-20) Loen, der bestod af omkring 600 bestemmelser, blev derfor overbragt mundtligt til Moses, ord for ord.

Hvordan ville det mon være gået hvis Loven aldrig var blevet skrevet ned? Ville Moses have været i stand til at huske den nøjagtige formulering af denne detaljerede lovsamling og videregive den fejlfrit til hele folket? Og hvad med senere generationer? De ville i så fald kun have haft en mundtlig overlevering at holde sig til. Det ville selvsagt ikke have været en pålidelig måde at videregive Guds love på. Man kan blot tænke på hvad der sker når en historie bliver genfortalt flere gange. Lad os sige at vi fortalte en historie til én der fortalte den videre til en anden, som fortalte den videre til en tredie, og så fremdeles. Hvordan ville historien så lyde til sidst? Sikkert temmelig anderledes end da den blev fortalt første gang. Der var imidlertid ingen fare for at det ville gå sådan med Guds lov.

I sin visdom sørgede Jehova for at hans ord blev overleveret i skriftlig form. Han befalede Moses: "Skriv disse ord op, for i overensstemmelse med disse ord slutter jeg pagt med dig og Israel." (2 Mosebog 34:27) Dermed begyndte nedskrivningen af De Hellige Skrifter. Det var i 1513 f.v.t, og i løbet af de næste 1610 år talte Jehova "ved mange lejligheder og på mange måder" til omkring 40 skribenter som skrev det der skulle blive til Bibelen. (Hebræerne 1:1) Samvittighedsfulde skriftlærde, som var afskrivere, sørgede for at Skrifterne blev bevaret ved at lave meget nøjagtige afskrifter. (Ezra 7:6; Salme 45:1)

Det er til stor gavn for os at Jehova kommunikerer med os ved hjælp af sit skrevne ord. Har du nogen sinde fået et brev der gjorde dig så glad og var til så stor trøst og opmuntring at du læste det igen og igen? Sådan forholder det sig også med Jehovas "brev" til os. Fordi Jehova har sørget for at hans ord er blevet skrevet ned, kan vi regelmæssigt læse i det og grunde over det vi læser. (Salme 1:2) Vi kan få "Skrifternes trøst" når som helst vi har brug for det. (Romerne 15:4)

Hav en god dag!
_____________________

"Lykkelig er den mand der ikke har vandret efter de ugudeliges råd,
og ikke har stået på synderes vej,
og ikke har siddet på spotteres plads.
Men til Jehovas lov har han lyst,
og i hans lov læser han dæmpet dag og nat.
Og han skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand,
der giver sin frugt til tiden
og hvis løv ikke visner;
og alt hvad han gør, det lykkes.
(Salme 1:1-3) --------------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm