Hvorfor skrevet af mennesker?

Hvorfor skrevet af mennesker? traellen
Guds visdom kommer også til udtryk ved ar han har brugt mennesker til at nedskrive sit ord. Tror du at Bibelen ville have talt lige så stærkt til os hvis Jehova havde brugt engle som skribenter? Engle kan naturligvis udmærket have beskrevet Jehova fra deres ophøjede stade. De kunne også have givet udtryk for deres kærlighed til ham og have fortalt om mennesker der havde tjent ham trofast. Men ville vi virkelig have kunnet identificere os med disse fuldkomne åndeskabninger hvis kundskab, erfaring og styrke langt overgår vores? (Hebræerne 2:6-7)

Ved at bruge mennesker som skribenter tilvejebragte Jehova nøjagtig det vi har brug for - en bog der er "inspireret af Gud", og som samtidig har bevaret det menneskelige element. (2 Timoteus 3:16) Hvordan? I mange tilfælde lod han åbenbart skribenterne selv vælge "ord der lyder godt, samt en skriftlig udforming der giver den rigtige mening, ord der er sande." (Prædikeren 12:10-11) Det forklarer hvorfor man i Bibelen finder så mange forskellige stilarter; bibelbøgerne genspejler de enkelte skribenters baggrund og personlighed.* (Se nedenfor) Og dog udtalte disse mænd "ord fra Gud idet de blev ført af hellig ånd". (2 Peter 1:21) Slutresultatet er derfor "Guds ord".
(1 Thessaloniker 2:13)

Fordi bibelen er skrevet at mennesker, taler den til os på en inderlig og meget appellerende måde. Bibelskribenterne var mennesker med de samme følelser som os. De var også ufuldkomne og kom ud for prøvelser og pres. I nogle tilfælde inspirerede Jehovas ånd dem til at beskrive deres egne følelser og det de havde at kæmpe med. (2 Korinther 12:7-10) Sådanne passager blev derfor skrevet i første person, noget som engle ikke kunne have gjort om den slags emner.

Tænk for eksempel på Kong David af Israel. Efter at han havde begået nogle alvorlige synder, skrev han en salme hvori han udøste sit hjerte og bønfaldt Gud om tilgivelse. Han skrev: "Rens mig for min synd. Mine overtrædelser kender du jo, og min synd har jeg til stadighed for øje. Se! Med min brøde blev jeg bragt til verden under veer, og med min synd undfangede min moder mig. Kast mig ikke bort fra dit ansigt; og tag ikke din hellige ånd fra mig. Ofre til Gud er en sønderbrudt ånd; et sønderbrudt og knust hjerte ringeagter du ikke, Gud." (Salme 51:2-3, 5, 11,17) Man kan ligefrem føle Davids smerte. Hvem andre end et ufuldkomment menneske kunne udtrykke sig så inderligt?

Hav en God dag!
_______________

* David benytter for eksempel situationer fra sit liv som fårehyrde. (Salme 23) Mattæue, der havde været skatteopkræver, omtaler ofte tal og pengebeløb. (Mattæus 17:27; 26:15; 27:3) Lukas bruger udtryk der afspejler hans baggrund som læge. (Lukas 4:38; 14:2; 16:20) ---> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

hvor god er du selv til hebraisk? anjahananja
siden du er så dygtig til at bedømme andre.

Jeg Påstår ikke som Fred Franz...................... jalmar
...............at jeg har fundet og oversat hidtil ukendte skrifter!

Jeg påstår IKKE at jeg så meget som har skrevet en eneste linie af nogen slags!

Jeg begiver mig IKKE ud i div. menneskeforførende tanker og ideologier!

jeg afslører blot disse folk der gør slige ting!


jalmar

du forstår altså ikke hebraisk hananja
så kan du heller ikke vide om det du skriver er rigtigt. du kan højst efterplapre hvad andre sige, eller hvad du finder på nettet

Forfatterne til NWT og Jeg........................ jalmar
.....................Er ukvalificerede til at skrive en bibel!

Simpelt og ligetil!

jalmar