HVORNÅR vil Guds rige komme?

HVORNÅR vil Guds rige komme? ftg
Hvornår skulle Guds rige, også kendt som det messianske rige, begynde at udøve sit herredømme? En hjælp til at forstå hvornår Riget begynder at udøve sin magt, findes i Jesu ord: "Jerusalem skal nedtrædes af nationerne, indtil nationernes fastsatte tid er udløbet." (Lukas 21:24) Jerusalem var den eneste by på jorden som Guds navn direkte var knyttet til. (1 Kongebog 11:36; Matæus 5:35) Den var hovedstad i det jordiske rige Gud havde godkendt. Denne by skulle nedtrædes af nationerne i den forstand at Guds styre over sit folk skulle afbrydes af verdslige regeringer. Hvornår ville det ske?

Til den sidste konge der sad på Jehovas trone i Jerusalem, blev der sagt: "Fjern turbanen, løft kronen af. ... Dette [herredømmet] skal [ikke] blive nogens, før han kommer som har retten til det, og ham vil jeg give det." (Ezekiel 21:25-27) Kronen skulle løftes af denne konges hoved, og Guds styre over sit folk ville blive afbrudt. Det skete i
607 f.v.t. da babylonierne ødelagde Jerusalem. Umiddelbart efter begyndte "nationernes fastsatte tider", og i denne periode var der ikke noget styre på jorden der repræsenterede Guds herredømme. Først når disse tider var til ende, ville Jehova give herredømmet til den "som har retten til det" - Jesus Kristus. Hvor længe ville denne periode vare?

I en bibelprofeti i Daniels bog siges der: "Fæld træet og ødelæg det. I skal dog lade dets rodstub blive i jorden, men i bånd af jern og kobber ... indtil syv tider er gået hen over det. (Daniel 4:23) Som vi vil se, har de syv tider der nævnes her, samme længde som "nationernes fastsatte tider".

I Bibelen bruges træer nogle gange som symbol på enkeltpersoner, herskere og riger. (Salme 1:3; Jeremias 17:7-8; Ezekiel, kapitel 31) Det symbolske træ "kunne ses helt til jordens ende". (Daniel 4:11) Det store træ der blev fældet og hvis stub blev bundet, symboliserede et "herredømme til jordens ende", et herredømme der omfattede menneskenes rige. (Daniel 4:17, 20, 22) Træet er derfor et billede på Jehovas suveræne herredømme, især i forhold til jorden. Dette herredømme blev for en tid repræsenteret ved det styre han havde sat over nationen Israel. Som nævnt blev det symbolske træ fældet, og der blev fastgjort at bånd af jern og kobber omkring stubben så det ikke kunne vokse. Det viser at Guds repræsentative herredømme på jorden midlertidigt skulle ophøre, hvilket skete i 607 f.v.t. Træet skulle være bundet indtil "syv tider" var gået hen over jorden. Når denne tidsperiode udløb, ville Jehova overgive herredømmet til den der havde retten til det, det vil sige Jesus Kristus. Det er tydeligt at de "syv tider" og "nationernes fastsatte tider" betegner samme tidsperiode.

Bibelen hjælper os til at finde ud af hvor lange disse "syv tider" er. Den sidestiller 1260 dage med "en tid og to tider og en halv tid" - altså tre en halv tid. (Åbenbaringen 12:6, 14, dansk autoriseret oversættelse, 1992) Det vil sige at det dobbelte, eller syv tider, svarer til 2520 dage.

Hvis man tæller 2520 bogstavelige dage frem fra 607 f.v.t., kommer men til år 600 f.v.t. De syv tider varede imidlertid imidlertid meget længere. De var stadig ikke udløbet da Jesus langt senere talte om "nationernes fastsatte tider".
De syv tider er derfor profetiske, og som følge heraf må man anvende den bibelske regel: "En dag for et år."
(4 Mosebog 14:34; Ezekiel 4:6) I så fald er de syv tider hvor jorden er underlagt verdslige herskere uden at Gud griber ind, lig med 2520 år. Tæller man 2520 år frem fra 607 f.v.t., kommer man til 1914 e.v.t. Det var i dét år "nationernes fastsatte tider", eller de syv tider, udløb. Det betyder at Jesus Kristus begyndte at herske som konge i Guds rige i 1914.

I betragtning af at det messianske rige allerede er oprettet i himmelen, skal vi da fortsat bede om at det må komme? (Mattæus 6:9-10) Ja, det vil stadig være relevant og på sin plads at bede om det. Guds rige er endnu ikke begyndt at udøve sit fulde herredømme over jorden.

Det vil medføre store velsignelser for retfærdselskende mennesker når det sker, for Bibelen siger: "Gud selv vil være hos dem. Og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet." (Åbenbaringen 21:3-4) Til den tid vil ingen indbygger sige: "Jeg er syg." (Esajas 33:24) De der gør Guds vilje, kan glæde sig over evigt liv. (Johannes 17:3) Mens vi venter på opfyldelsen af disse storslåede bibelprofetier, lad os da blive ved med først at søge riget og Guds retfærdighed', så vil vi også være at finde på 'den nye jord'. (Mattæus 6:33; Åbenbaringen 21:1)

Hvis man skal kunne Assessment2
forudsige ting ud fra biblen, hvorfor er det så ikke skrevet meget enklere?
I år 2006 sker der det og det og i år 2007 det og det f.eks.

HOVSA !!!! Jens P
Nu skete det minsanten igen !!!!!

Vi har lige haft en længere diskusion om årstel, hvor så vidt jeg husker, - skete det bemærkelsesværdige, - at ftg slettede hele tråden.

Trods det, - tumler ftg lystigt vidre der ud af, -
og skriver uden blusel om det falske årstal 607 !!

I en tidligere tråd fremhæver ftg at det kræver ydmyghed at forstå bibelen.

Jehovas Vidner er efter min mening nok den sekt i hele verden der udviser mindst ydmyghed og respekt for bibelen.
Tænk bare på alle de falske profetier der har lydt fra den kant gennem årerne. (harmageddon kommer helt sikkert i 1914, 1918, 1925 osv osv-
fordi-vi-har-ydmyghed-kan-vi helt-sikkert-se-det-og-Jehova-velsigner-os-og-bla-bla-bla).

ftg, prøv nu og lad den årstals-teori ligge, - den passer jo ikke !

mvh JensP.

Bibelen er skrevet på denne måde ftg
for at den skal være en lukket bog for de uforstandige, men en åben bog for Guds tjenere.

Da Daniel havde nedskrevet sine profetier, sagde han:
"Og jeg hørte det, men forstod det ikke; så jeg sagde: „Herre, hvad er det sidste af dette?“

Hertil sagde han: „Gå bort, Daniel, for ordene holdes hemmelige og forseglede indtil endens tid. Mange vil rense sig og gøre sig hvide og blive lutret. Men de ugudelige vil handle ugudeligt, og slet ingen af de ugudelige skal forstå; men de som har indsigt skal forstå." (Daniel 12:8-10)

Hjælp til ftg sebl
Her er lidt hjælp til at forstå, hvorfor alle dine udregninger har vist sig ikke at passe:

1) Babylonerne ødelagde ikke Jerusalem i år 607 fvt, men i år 587 fvt, som både Bibelen og ALLE eksperter på området forklarer

2) Du blander en masse steder sammen, som ikke handler om det samme - det skal gå galt!

3) Det er ret enkelt - ingen kender dagen og timen. Det kræver ikke særligt mange udregninger og datoer at finde ud af, hvad det betyder for dine udregninger.....

Jerusalems ødelæggelse 607/587..... swift
ftg, se nu efter og bliv "helt rundt på gulvet". Så sent som 27. juli 2007 skrev egon65


"
Hvad siger Bibelen egentligt selv? Lad os se på det:

"I kong Dareios' fjerde regeringsår kom Herrens ord til Zakarias den fjerde dag i den niende måned, kislev. v2 Betel-Sareser og Regem-Melek og deres folk havde sendt bud for at formilde Herren. v3 De havde spurgt præsterne i Hærskarers Herres tempel og profeterne: »Skal jeg græde og være afholdende i den femte måned, sådan som jeg har gjort det så mange år?« v4 Da kom Hærskarers Herres ord til mig: v5 Sig til hele landets folk og til præsterne: Når I har fastet og holdt klage i femte og syvende måned i disse halvfjerds år, var det da for mig, I fastede?" Zak 7:1-5

Her står, at de 70 år sluttede i "kong Dareios' fjerde regeringsår". Selv Jv's eget bibelleksikon anerkender, at det var i 516/517 fvt. Jerusalem blev altså ødelagt 70 år tidligere, dvs i 586/587 fvt.

Man kan også tage det fra den anden side, og se på, hvornår Jerusalem blev ødelagt iflg Bibelen. Det kan vi læse om her:

"På den tiende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom Nebuzar'adan, chefen for livvagten, som var i babylonerkongens tjeneste, til Jerusalem. v13 Han stak ild på Herrens tempel og kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned. v14 Alle murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig" Jer 52:12-14

Det var altså i Nebukadnezars 19 regeringsår Jerusalem blev ødelagt. Nebukadnezar var konge i Babylon i perioden 605-562 fvt (se noten i bunden af dette link http://home.tiscali.dk/8x095009/Fonikerne.htm så hans 19 regeringsår var 587/586

Pølse for og pølse bag - uanset hvordan man regner finder man ud af, at Jerusalem blev ødelagt i år 586/587 fvt!

Jv har det meget sjovere. De har skrevet historien om, så Nebukadnezar's 19 regeringsår i stedet var i år 607 fvt. Så de får årstallet for Jerusalems ødelæggelse til at være 607 fvt når de regner ved hjælp af Jer 52:12-14. Desværre har de glemt også at skrive historien om i den anden ende, så når man i stedet bruger Zak 7:1-5 som udgangspunkt for regnestykket får de også Jerusalems ødelæggelse til at være år 587 fvt. Det er simpelthen så morsomt at se det fårede udtryk i deres ansigt når de opdager det..... "

Kilde: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=713802

Mysteriet om det store træ opklares swift
Ja, sådan lyder overskriften til et indlæg skrevet af Anonym (mon ikke det er ftg selv?) den 9. april 2005 - også om 607 f.v.t., Daniels bog og "endetiden".

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=201927

Nu skal vi altså trækkes igennem det samme søle en gang til. Alt samen kopi- og propagandamateriale.

Opdateret indlæg sebl
Desværre slettede ftg den pågældende tråd (tror ikke han kunne lide modbeviserne). Men jeg skrev senere et opdateret indlæg, som selv ftg ikke kan slette http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=715050

egon65 er mit andet nick, som jeg indførte, fordi flere gav udtryk for, at de ønskede at kunne e-maile mig, så jeg oprettede dette "falske" nick. Hvis jeg skrev det oprindelige indlæg under det nick har det været fordi jeg har glemt at logge af, efter at have læst mails.....

Det er lige til og nemt at finde.......................... jalmar
..................ud af, hvad der er rigtig og hvad der er forkert.
Sammenlign ftg's hjemmelavde "bibel" og De Sande kristne skrifter, så er fejlen opklaret.

Det største problem er, at ftg ikke stoler på andet end Hans og JV's helt egen hjemmelavede "bibel", samt alt hvad der står på print i "Vagttårnet" og "Vågn Op", er man ikke ihændehaver af disse "mediers" tumbede oplysninger, Så er det umuligt at tale et fornuftigt ord med ftg.

Ifølge Jehovas Vidner Indeholder deres "bibel" "GUD"s ORD.

"Vagttårnet" indeholder "Den kloge træl"'s forklaring til Vidnerne om "GUD"'s ORD!

"Vågn Op" indeholder diverse verdslige oplysninger, som den "kloge træl" finder det opportunt Vidnerne kan tåle at blive oplyst om!

Alt andet er en følge af SATANS Vranglære, altså ifølge den "kloge træl", og dermed Jehovas Vidner!


Med venlig hilsen

jalmar

Faktisk.... Kath
...Er ikke kun Jv klar over, at 1914 var et betydningsfuldt år. Bibelforskere og andre er også nået frem til samme beregning.

Og.. Jens P.
..hvad har det lige med sagen at gøre ?

Visse mennesker anser 1914 for at være et betydningsfuldt år, andre gør det ikke.

Ser man tilbage i historien kan der nævnes en lang række af betydningsfulde åstal for menneskeheden, som regl i forbindelse med store opfindelser (hjulet,bogtrykkerkunsten,penecillin o.s.v.) Det er en udvikling der vil fortsætte og i fremtiden vil der sikkert komme til at ske ting som igen vil være skelsættende for menneskeheden.

I bibelske forstand er 1914 helt sikkert ikke betydningsfuld, bibelen nævner overhovedet ikke dette årstal een eneste gang !

De årstals-teorier som visse sekter(deriblandt Jehovas Vidner) jonglerer rundt med, er det rene gætværk, og deres historie viser jo også tydeligt at de gang på gang tager fejl.

mvh JensP.