Indkaldes som soldat.

Indkaldes som soldat. mandaabenraa
Da jeg blev indkaldt som soldat for en del år siden , var det som en pligt , jeg ville godt være med til at forsvare Danmark - blev så ansat som konstabel.
Det er jo på en måde tvang , da man ikke kan sige , det vil jeg altså ikke.

Jeg tænker sommetider på nydanskerne , om de er fritaget for at være soldat .
Jeg tænker også på deres modstand imod USA , og andre demokratiske lande - dem arbejder vi sammen med militært.....de hjælper os , hvis der sker et eller andet.

Der er noget som ikke passer helt sammen.

Mange af de unge mennesker , burde ind til militæret og genopdrages.De gør lige hvad der passer dem .

Anti-demokratisk Fønix
Alle mænd, der er danske statsborgere, risikerer at staten vil stjæle deres frihed og arbejdskraft i form af værnepligten. Hudfarve og etnicitet spiller ingen rolle.

Jeg er bekemret over den holdning, du lægger for dagen i dit oplæg. Jeg forstår den nogenlunde således: "Hvis de utaknemmelige indvandrere formaster sig til at kritisere USA, så skal de sendes i Cirkus Mili indtil de har lært at mene noget andet".

Du vil altså knægte danske borgeres ytringsfrihed. Hvis de har holdninger du ikke kan lide, så vil du have dem straffet. Det er da en meget antidemokratisk tankegang du lægger for dagen. Men måske er det noget du har lært i militæret?

PS: Der findes efterhånden mange kurser for voksne, der har svært ved dansk. Rigtigt mange voksne danskere går rundt og har svært ved selv simpel tegnsætning og enkle formuleringer. Det hæmmer deres muligheder på arbejdsmarkedet, og besværliggør deres dagligdag. Men fortvivl ikke, det er aldrig for sent at blive bedre til sit modersmål!

Hvis bare staten Anonym
nøjes med at stjæle 8-12 mdr., hvor man bliver rig på erfaringer og har det sjovt... så er det ok med mig. -Men det nøjes den ikke med! Hele livet igennem stjæler staten vores penge, vores frihed og derfor vores lidenskab og virkelyst. -Se dét er meget værre. I den store sammenhæng er værnepligten en bagatel.

Er værnepligten ikke gået ned anony
så den nu er 3 mdr ?
Og med rigtig gode chancer for at trække frinummer.

Du har altid kunnet være militærnægter - så mister du bare chancen for frinummer og skal lave samfundstjeneste i stedet :-)

Fjumreår Fønix
Der er stadig tale om frihedsberøvelse og tvangsarbejde. Ligeledes er der tale om kønsdiskrimination, idet det kun er mænd, der skal aflevere arbejdskraft til staten.

Det kan godt være at værnepligten kun er tre måneder i dag. Det er imidlertid slemt nok. De fleste uddannelser begynder en gang om året. En tremåneders værnepligt kan derfor sagtens komme til at betyde at en ung mand bliver tvunget til at tage et fjumreår, inden han kan komme i gang med en uddannelse. Dette har dels en økonomisk skadevirkning for den enkelte, idet han mister et år, hvor han kunne arbejde til en løn, der ligger langt over hvad man kan tjene som værnepligtig eller som ufaglært. I sidste ende kan en værnepligt altså let blive en dyr fornøjelse. Kvinder har ikke debnne ulempe.

Dels er det tvungne værnepligts-fjumreår til skade for samfundet. Fra alle kanter hører vi at der er brug for uddannet arbejdskraft. Det virker således meget besynderligt at man forhindrer folk i at gå så hurtigt i gang med en uddannelse som muligt.

Hvis staten vil have folk til at udføre et stykke arbejde, så må den ansætte folk til det. Hvis ikke de kan få ansøgere nok til stillingerne som soldater, så må de jo hæve lønnen, eller på anden måde gøre stillingerne mere attraktive.

Nej nej... hvis Anonym
man er under uddannelse, skal starte på en uddannelse eller andre relevante ting kan man få værnepligten udskudt indtil man har tid... den skal bare være gennemført inden man er 32 år.

Jeg fik rykket min værnepligt til efter endt uddannelse. Det var vist omkring 3 år den blev udskudt.

Siger du dermed susanne.larsen
at du ikke ville have et problem med at uddanne "nydanskerne" til Krigsførelse??? Jamen, har du ikke altid fortalt bl.a mig at de er så farlige, farlige..og at det aldrig ville kunne gå at få dem opdraget til at føle sig som danskere?

Jeg kan så fortælle dig at alle danske statsborgere af hankøn i Danmark bliver inviteret når de er 18 +/- til "Forsvarets Dag" (det der i gamle dage hed sesion). Er de egnet og har de ikke trukket frinummer, så skal de tilbringe 4 mdr i Cirkus-mili.Etnisk herkomst underordnet.

Grundlæggende korrekt, men Anonym
på sessionen bestemmer man ikke selv om man er "egnet"... og der ses på andet end fysisk og psykisk tilstand. Med andre ord. -De personer de mener kan blive gode soldater bliver erklæret egnede og de andre bliver erklæret uegnede. Derudover er der nummersystemet, men hvad gør det, når det kun er de egnede der kan trække nummer?

Jeg aftjente værnepligt for 4-5 år siden. Det er ikke en broget flok af en gennemsnitsdansker der er værnepligtig, det er tydeligt at se!

egnet - ikke egnet susanne.larsen
det vidste jeg godt.. undskyld jeg ikke fik det med :-)

Kan det tænkes at de du efterlyser, måske ikke er danske statsborgere? Eller med dobbelt statsborgerskab, måske er sendt "hjem" for at aftjene der - hvilket nok er mindre hensigtsmæssigt set med danske øjne...

Arrogant! Hundin
Hæjsan.
Man skal da være meget arrogant, hvis man kritiserer formen, og ikke indholdet.
Men du er måske skolelærer?