Ingen fritagelse for straf

Ingen fritagelse for straf traellen
Der findes endnu en side af Jehovas fuldkomne retfærdighed der fortjener vores opmærksomhed og respekt - nemlig den måde hvorpå han behandler dem der overtræder hans retfærdige normer.

Nogle vil måske spørge 'Når Jehova ikke ser gennem fingre med uretfærdighed, hvordan kan man så forklare at der i vore dages verden findes så megen korruption og så mange der lider uretfærdigt?' Denne uretfærdighed er på ingen måde i strid med Jehovas retfærdighed. De mange uretfærdige forhold i verden er en følge af den synd menneskene har arvet fra Adam. I denne verden, hvor ufuldkomne mennesker har valgt deres egne syndige veje, er der masser af uretfærdighed - men det vil ikke få lov at fortsætte i det uendelige. (5 Mosebog 32:5)

Selvom Jehova har stor barmhjertighed med dem der oprigtigt søger ham, vil han ikke i længden tolerere en situation der bringer forsmædelse over hans navn. (Salme 70:10, 22-23) Retfærdighedens Gud kan man ikke narre; han vil ikke lade forsætlige syndere slippe for den dom de fortjener. Jehova er "en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed". Men han er også en Gud som "på ingen måde fritager for straf".
(2 Mosebog 34:6-7) I overensstemmelse med disse ord har han undertiden fundet det nødvendigt at eksekvere sin dom over dem som med vilje overtræder hans retfærdige love.

Som eksempel kan vi se hvordan han handlede overfor israelitterne i fortiden. De viste sig gang på gang at være utro, også efter at de havde bosat sig i det forjættede land. Det "sårede" Jehova, men han forkastede dem ikke straks. (Salme 78:38-41) Barmhjertigt gav han dem mulighed for at vende om. Han sagde til dem: "Jeg finder ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin vej og bliver i live. Vend om, vend om fra jeres onde veje, for hvorfor vil I dø, Israels hus?" (Ezekiel 33:11) Da livet er dyrebart i Jehovas øjne, sendte han atter og atter sine profeter til israelitterne for at få dem til at vende om fra deres onde veje. Men i det store og hele var de genstridige og fulgte ikke Jehovas opfordring. Til sidst overgav Jehova dem i deres fjenders hånd på grund af sit hellige navn og alt hvad det står for. (Nehemias 9:26-30)

Vi kan lære meget heraf. For det første at intet undgår hans skarpe blik. Han lægger mærke til al uretfærdighed og bliver berørt af alt hvad han ser. (Ordsprogene 15:3) Desuden lærer vi at han søger at vise barmhjertighed hvor der er grundlag for det. Og endelig ser vi at Jehovas retfærdighed ikke udøves overilet. På grund af Jehovas langmodighed drager mange imidlertid den forhastede slutning at han aldrig vil eksekvere dommen over de onde og ugudelige. Men det er ikke sandt, for af Israels historie fremgård det at der er grænser for Guds tålmodiged. Jehova holder fast ved sin retfærdighed. Til forskel fra mennesker, der ofte viger tilbage for at opfylde retfærdighedens krav, mangler han ikke mod til at stå op for det der er ret. Det er derfor at løven som symbol på modig retfærdighed sættes i forbindelse med Guds nærhed og trone. (Ezekiel 1:10; Åbenbaringen 4:7) Vi kan derfor være sikre på at han vil opfylde sit løfte om at befri jorden for al uretfærdighed. Ja, hans måde at dømme på kan sammenfattes i ordene: fasthed hvor det er nødvendigt; barmhjertighed hvor det er muligt. (2 Peter 3:9)

Hav en god dag.

Var det Hundetræneren
en god pibe hash, du fik røget, inden du skrev det bavl.

Vorherre på lokum siger jeg bare.

Er du underdanig for din mand ? nimbuto
Er det rigtigt det som står i dette link ?

http://www.jwfiles.com/jw-cant.htm

I så fald er JV min hadetro nr 1 !

Folk siger så meget Anonym
og forstår så lidt.

David slap.. Jens P.
Fortidens Kong David slap tilsyneladende for straf.
Han forførte Batseba, fik Urias slået ihjel og foretog en folketælling selv om Jave havde sagt at han ikke måtte.
Var det retfærdigt ?

mvh JensP.

David opnåede Guds tilgivelse, ftg
men han undgik straffen for sine handlinger. Læs hans livsberetning, og du vil kunne se det.

forkert ! Jens P.
hans uskyldige lille søn måtte lide døden for Davids fejltagelser !

mvh JensP.