Interval????

Interval???? ccmmll
God eftermiddag![s]

Jep.. som overskriften lyder, har jeg et lille problem med, hvad et interval er?
Altså definationen af et interval???

mellemrum Fnidder
et interval er et mellemrum.

De gik tur med to dages interval
De gik tur med to dages mellemrum

en mere matematisk defination??? ccmmlll
Ja.. men søger en mere matematisk (statistik) forklaring på et interval..
ellers tak:)

Interval Tolder
Interval er:

an intervening period of time
- space between objects, distance between points, time between periods, events, states, or conditions, difference in pitch between two musical tones.


- rum, plads, afstand, mellemrum;(om tid) tidsrum ...


Mvh.

Noget i den her stil: dillerdaller
Et interval mellem to punkter a og b er den mængde af tal, som er større end a og mindre end b. Man skelner imidlertid mellem åbne, halvåbne og lukkede intervaller afhængig af, om endepunkterne også skal regnes med i intervallet.

Åbent interval:
]a,b[ = { x | a<x<b }

Halvåbent interval:
[a,b[ = { x | a<=x<b }
]a,b] = { x | a<x<=b }

Lukket interval:
[a,b] = { x | a<=x<=b }

Det er da vist noget i den stil.