Israel som samlingspunkt

Israel som samlingspunkt skandinaven
Bruges Israel som samlingspunkt for den radikale islamisme?

Forstået på den måde, at man kan rekruttere fanatiske tilhængere til kamp mod vesten, alene af den grund, at man kan pege på overgreb mod den palæstinenske befolkning.

Kan man på dette grundlag oparbejde en fanatisk ideologi, på basis af gamle religiøse tanker, som var sandheden for mange hundrede år siden, da Islam havde et overvældende herredømme. En slags samlingsnationalisme?

Er sandheden, at de almindelige mennesker i randstaterne til Israel bare vil leve i fred. At den menige jøde, og den menige araber ligner hinanden på disse punkter??

At man bliver manipuleret af ekstreme magthavere med stormagtsinteresser. At manipulationen lader sig gøre, fordi man har fundet et fælles hadeobjekt.

Sandheden kan fordrejes, men fakta er jo, at begge parter i mellemøsten begår forbrydelser.

Israel ved at konstant overflyve luftrummet over Gaza og dræbe terrorrister eller potentielle sådanne ved hjælp af kamphelikoptere.Dette uden rettergang.

Terrorristerne ved at dræbe civile v.h. af bombeangreb, på Israels territorium.

Ville den menige araber, og den menige jøde kunne leve fredeligt sammen, såfremt der ikke var disse magtgale bevægelser.?

Ville en fredelig sameksistens mellem disse folk i mellemøsten fjerne verdens terrorrisme??

Noget taler selvfølgelig for, at den rabiate ideologi islamismen, ville flytte focus til en anden del af verden. Indonesien, Indien osv.

Men ville det tage brodden af rekrutteringen til koranfacismen??

Fredelig sameksistens? - nej! aristoteles
Ja der er vist ingen tvivl om at Israel lægges for had i alle islamiske kredse - der står jo direkte i koranen at alle jøder skal dræbes.

Derfor er det enhver muslims pligt at medvirke til at Israel bliver slettet fra verdenskortet.

Selvfølgelig bruges dette had politisk, de arabiske stater opildner deres uvidende befolkninger mod Israel/jøder og USA og hermed hele vesten som står for nøjagtigt det modsatte af hvad islam prædiker. (demokrati, frihed, ligestilling, osv)

Og der begås forbrydelser fra begge sider! ja, men efter min mening, så ville disse forbrydelser aldrig have været nødvendige hvis ikke araberne havde angrebet Israel regelmæssigt siden 1949.

Så længe der er een eneste jøde tilbage i Israel bliver der ikke fred på det sted - Israel kæmper for sin eksistens, midlerne parterne bruger, vil vel farves, alt efter hvem man holder med??

Men fredelig sameksistens, aldrig.

Kan der iøvrigt udpeges eet eneste sted/land eller land som er nabo til et muslimsk land, hvor der er fred og fordragelighed - NEJ!! - DET KAN DER IKKE!!

Ja, rigtigt, men skandinaven
Hvad med den ganske almindelige jøde, eller palæstineser?

Kunne de leve sammen, hvis de, som opildner til fanatisme ikke kunne komme til orde med argumenter, som kunne fænge let bevægelige sjæle.

De har den evigtgående mellemøstkonflikt som som brændstof til deres demagogi.

Jeg tror ikke, at denne konflikt er essencen i deres mål.

Deres mål er et slags verdensherredømme, hvor de bare bruger alt, som kan bruges for at få bevægelsen til at fortsætte.

Ville deres retorik ikke blive svækket væsentligt?

Jøderne takkede nej.. Merkava
...til Muhammads hallucinationer, nedskrevet i Koranen, da de blev tilbudt denne uforståelige discountversion af deres bibel i det 7. århundrede.
Og det tilgav muslimerne dem aldrig - og da muslimer hellere vil tale om det de HAR været end det de kan blive, så er det klart at med bagudskuende øjne, så er jøderne fjenden.

Men det er kun en stakket frist for de kristne, som allerede i et tal på ca. 50.000 (Amnesty) forlader de muslimske lande i Mellemøsten hvert år.
Det må vi bare ikke høre om herhjemme.

Da Islam virker fordummende på folk og jødedommen belærende, så er det jo klart, at der eksisterer et problem, hvis de skal være naboer.
Imidlertid var der ikke de store problemer dengang araberne i stort tal kom over grænsen til Israel for at arbejde(ind til 2002). Det må de af naturlige grunde ikke mere, idet man ikke kan forsvare risikoen for at lukke selvmordsbomber med ind.

Og Islam som statsstyre er dødsdømt, det har vi alle de beviser vi ønsker på, så selvklart har man et problem i Gaza og på Vestbredden, hvor man skal have fatah-morganastaten til at fungere.

Tsk tsk tsk modild
Hvis man kan pege på muslimske lande, hvor der er fred og ro samt gensidig forståelse mellem dem og Israel, falder din besynderlige virkelighedsopfattelse sammen, eller hur? :)

Hvornår vil du kaste et blik ud i den virkelige verden?

Hvad synes du om f.eks. Jordan?

Når du har famlet dig vej til en eller anden forklaring, vil jeg nænsomt tilbyde dig det næste land. :)

Du er lidt sjov.

V.H. Modild