Israels Gud og Danmark.

Israels Gud og Danmark. enoch.ben.enoch
Ærede debattører og gode borgere.

I Danmark tror vi på og tilbeder Israels Gud og bruger Israels bog (Bibelen), som vejledning.

Tænk lige over det.

Enoch

der er kun en religion - kærlighedens religion anonym
Der er kun en religion - kærlighedens religion
Der er kun et sprog - hjertets sprog.
Der er kun en race - menneskets race.
Der er kun en Gud - og han er allestedsnærværende.

Fred være med alle.

for Jøder først og så for Græker anonym
og det er det stadig

Tænke over det? lagermann
Når alle véd det, hvorfor så spilde tid med at tænke over det? Eller mener du i forbindelse med hvem man bør tage parti for i den aktuelle situation i Israel?

Lagermann

det er vist ikke rigtigt !!! blåtand
Min gud er ikke din gud!!
Min gud bærer hammer og din gud blev sømmet fast på korset!!
Kom ikke her og forkynd alt det ævl!!

vi er mange der ikke tror på "jeres" gud!!

Altså ikke rigtigt hink
Det er rigtigt at kristendommen grundlæggende benytter sig af den samme Gud, men vi bruger ikke Israels bog (bibelen - som du siger), da jødedommen bygger på det gamle testamente og de gamle bud og love som Moses videregav. Kristendommen i Danmark bygger på det nye testamente med Jesus som hovedperson, som i øvrigt indførte budskabet om næstekærlighed. Deruderover og dermed, er jødedommen en lovreligion, mens kristendommen er en syndsreligion.
Kristendommen benytter sig af en tredeling af "det høje", hvilket jødedommen slet ikke kan forliges med, og det bliver derfor slet ikke på samme måde, at guden tilbedes, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved din påstand.

Derfor tror jeg ikke der er så meget at tænke over alligevel... på det områder

At tænke? enoch.ben.enoch
Til dig vil jeg blot sige.

At opfordre dig til, at tænke er formålsløst.

Enoch

Ikke rigtigt. enoch.ben.enoch
Nej blåtand.

Det er ikke rigtigt hvad du siger.

Min Gud, Israels Gud er aldrig blevet naglet fast til noget kors.

Enoch

Jesus hvem? Gud eller menneske, hvem? enoch.ben.enoch
Ja, det er rigtigt.

Den Danske folkekirke der bygger på Luther, fravælger faktisk Israel, Jøderne.

Men de kristne religioner der bekender sig til kristendommen fastholder faktisk hele Bibelen. Selv i de danske salmer lovprises Israels Gud under navnet Jehova.

Skal jeg give dig et eksempel eller kan du finde ud af det selv?

Så, jo vi bruger Bibelen, hele Bibelen. Du er åbenbart ikke klar over det, men så forklar mig lige hvordan det var med menneskets skabelse, syndefaldet og Moses o.s.v.

Syndsreligion, hva?

Den Gud der åbenbarede sig i Jesus var.....?

Enoch

Der er..... enoch.ben.enoch
og med dig.

Enoch

Jeg vil lige spørge.. hink
..er du jehovas vidne, for så kan jeg lige så godt opgive at forklare mig?

Altså jeg brækker mig. Enoch
Hør nu her hink,

Nu må du kraft eder mane mig holde op. Har jeg måske fravalgt, at svare endsige debatter noget som helt med dig?

Giver jeg relevnate svar på dit spørgsmål, så derfra og til hvad jeg er og hvilken tro jeg bekender mig til er da fuldstændig irelevant.

Du kan jo udfordre mig med en forklaring eller en påstand og så se om jeg vil give dig et svar du kan forhold dig til eller om du vil fravælge at debatter med mig grundet mine svar.

Nej, jeg er sgu ikke Jehovas Vidner. Jeg har vist ikke spurgt dig om hvilken religion du har, så jeg har faktisk ikke lyst til at snakke mere med dig.

Du kan henvende dig til andre dersom du ønsker noget at vide.

Enoch

Undskyld mig hink
Det var faktisk ikke for at genere dig, eller en kritik af din måde at argumentere på på nogen måde, men jeg har før forsøgt at diskutere med ftg, og ville sikre mig at jeg ikke endte i ensidig, tynd modargumentation igen. Du tager en lille ting meget ilde op..

Men med skyldsreligion mener jeg, at kristendommen bygger på at vi alle er skyldnere.

Med hensyn til jordens skabelse, syndefaldet osv. er det kun de mest troende kristne, det være sig katolikker som protestanter, der stadig tager de ord bogstaveligt. Andre mener at det gamle testamente udover at være en god historie, også indeholder et budskab, og mere bør der ikke lægges i det.

Godt ord igen fra min side. enoch.ben.enoch
Ja, Hink,

Jeg har det på samme måde. Jeg er godt pissed off grundet de småttænkende mennesker jeg møder her på debatten.

Det er ret trættende til tider.

Jeg har intet imod dit spørgsmål og jeg synes dit svar er godt.

Imidlertid mener jeg, at Jesus og det Ny Testamente ville være ubrugeligt, dersom ikke det Gamle Testamente var.

Tror man ikke på det Gamle Testamente, hvordan kan man så tro på det Ny?

Hele humlen er jo et forløb og en fortsættelse af det Gamle og i det Nye velsignes Israel / Jøderne og betegnes som Guds folk.

Jøder først og dernæst græker.

Så jo, jeg fastholder vi tilbeder Israels Gud. Hvem ellers mener du Jesus er?

Venlig hilsen og godt ord igen.

Enoch

Jeg har jo ikke modsagt dig hink
Kun delvist.. det kan godt være den samme Gud de tilbeder, men en jøde vil nok ikke gå med til dette, da han ikke godkender treenighedslæren.

Derudover vil jeg jo påstå, at stortset den eneste sammenhæng mellem GT og NT er, at jesus kom ud af den jødiske folk. Jødedommen bygger på GT, mens kristendommen bygger på NT. Kristendommen er altså en form for fortsættelse til jødedommen, men samtidig noget helt andet - et helt nyt kapitel. Derfor kan der argumenteres både for og imod at det skulle være den samme Gud.

Afsluttende vil jeg gerne afsløre at jeg reelt set er fuldstændig ligeglad med hvilken måde man tolker på, da jeg mener det eneste brugbare man kan trække ud af testamenterne er deres budskaber.

afbrydelse T. Hink
Undskyld jeg afbryder din ellers aktuelle debat.. men er du en del af fam. Hink eller er det bare dit Nick?

Du mener altså..... Enoch
Hej Hink,

Du meneer altså, at dersom man forandre forståelsen forandre man samtidig "personen" Gud?

Enoch

Familie hink? hink
Er der en familie der hedder hink til efternavn? I så fald er jeg ikke af den slags..

Man danner selv sin Gud hink
Eftersom man danner sin egen Gud, har man forskellige opfattelser af hvem Gud er. Jeg synes derfor ikke man entydigt kan sige at troende beder til den samme, og udover det kalder de jo heller ikke Guden ved samme navn. Det kan godt være at navnet Jahve er nævnt i nogle af de danske salmer, men det er alligevel ikke kristen tradition at kalde Gud ved dette navn..

OK. Enoch
Jamen det har du ret i.

Dersom man bruger den "fortolkning" du her kommer med, at Gud et vidt begreb. Så forstår jeg hvad du mener.

Man danner altså en gud på samme vilkår, som man evt. danner en hvilken som helst tanke og fastholder den og den Gud der dukker op af det er faktisk en "fantasi-gud", der ingen reel konkret væren har i det virkelige kosmos.

Gud findes altså ikke ud over i tanken.

Men det tror jeg ikke på og det tror de Kristne heller ikke på og det tror jøderne heller ikke på og det tror muslimerne ikke på og det tror ...............

Ja, jeg kunne blive ved så hvem du referere til ved jeg ikke og hvilken gud (fantasigud) du referere til ved jeg heller ikke.

Imidlertid er det korrekt hvad jeg skriver.

I Danmark tilbeder vi en fysisk virkelig Gud, som af jøderne blev benævnt Jahveh og åbenbaret i mennesket Jesus.

Denne Gud tilbeder vi og bruger Jesus-åbenbarelsen til, at forklare Gud.

Så jo i den Kristne terminologi er Gud en fysisk "person" hvis væsensbeskaffenhed vi ikkekender.

Den religion du åbenbart henviser til hvor man danner sin Gud i fantasien kender jeg ikke.

Imidlertid har du ret i, at der muligvis findes mennesker der har det sådan, men i den Danske Folkekirke og i Den Katolske kirke og alle de andre tilbeder man den samme Gud, skaberen Bibelens Gud og det er det jeg mener, at her i Danmark tilbeder vi jødernes Gud.

Enoch