jægerpilot

jægerpilot konfliktkurt
Er der nogen kan forklare mig stien og mulighederne for at blive jægerpilot?

Mange tak

Hvad er dsb-manden
en jægerpilot?

Og hvad er pacman
en dsb-mand?

En der henslæber sit arbejdsliv dsb-manden
i dsb ikk og!

Google... stig-eriksen
...vinder igen:

http://www.ug.dk/uddannelse.aspx?article_id=udb-pilotiflyvevaabnet

Man skal kunne stave. fulcrum
I hvert fald til jobbet.

Derudover er det en officersuddannelse, så en højere skoleeksamen er et krav.

Opfylder man det, er der kun en "sti": send en ansøgning til flyvevåbnet. De tester dig så i både hoved og røv hvad angår intelligens, psyke, belastningsevne, fysisk tilstand osv. Bliver Du godkendt, følger mange uddannelsestrin fra rekruttiden over sergentskolen, en grundlæggende flyveruddannelse (som man sagtens kan dumpe på), officersskolen og endelig den egentlige jet-uddannelse.

Og det er slet ikke nok bare at være en fandenivoldsk og dristig hård negl - man skal være temmelig skarp i pæren, fordi man skal lære MANGE matematisk-tekniske ting, RIGTIG MANGE i MEGET kort tid. Så det er mere et job for dem der også kunne klare et medicinstudie end dem der går og leger rambo.

Hvis det er dig - så gå efter det.

Good luck, punk.

prøv i stedet en jagerpilot ! iampersson
vejen går igennem flyvevåbnet ! hvis du ikke engang kan regne det ud, ja så tvivler jeg på at du når igennem rekruttiden ! [:D]

Det er ikke så længe siden du fortalte ???
du skulle starte på flyverskolen, hvad er det for nogle fantasier du udlever herinde?

jagerpilot selvf.. konfliktkurt
Det er selvfølgelig jagerpilot jeg snakker om.

Jamen jeg er i forvejen kommet ind på Center Air pilot skole i Roskilde. Men det er jo erhvervs trafik. Og så af ren interesse ville jeg gerne vide lidt mere om vejen til jagerpilot.

Altså man ansøger om at blive optaget i flyvevåbnet ligesom alle andre 17-20årige kommer til 'lodtrækning'? Eller er den en anden uddannelse man først gennemgår?

Hvis man ikke har haft matematik på sin HHX, er man så bare diskvalificeret allerede der? Fordi på Center Air lærer man det hele hen af vejen. Så kan man selvfølgelig dumpe hvis man ikke er skarp nok.

Små chancer, men gør det! Anonym
Tænker at jeg som tidligere pilotspirant lige vil byde ind.
Det er som sagt en lang rejse, og Forsvaret er på mange måder et meget stift og ineffektivt sted at være.
Men det er også en uddannelse der byder på utroligt mange oplevelser, og har du drømmen om at flyve, så gør det.

Du skal have en studentereksamen el.l. med minimum C-niveau i matematik. Det vil være en stor fordel hvis du er god til matematik, engelsk og fysik.
Optagelsesprøverne er svære, men har du hovedet skruet ordentligt på, er det til at klare.
Værre er psykologsamtalerne, hvor du kun bliver sluppet igennem, hvis de vurderer du har viljen og en stabil og stærk psyke.
Du skal iøvrigt opfylde en række helbredskrav, og skal have godt syn, hørelse osv.
Som pilotaspirant skal du ikke skal gennemgå de fire måneders rekrtuttid, men kan springe lige ind på sergentskolen. Seks måneder senere er du klar til elemntærflyvekursus, og får dermed lov at smage på flyvningen. Og det kan helt bestemt anbefales.

... konfliktkurt
Jamen som du kan læse i det indlæg jeg lige postede på samme tid som dig. Så er jeg også kommet ind på Center Air skolen, men jeg vil dog gerne lige vide lidt mere om jagerpilot uddannelsen, da der stadig er 6mdr til at jeg begynder på center air. Og det her er som sagt helt nyt område for mig, og jeg er derfor meget lutter ører, når nogen der ved noget om det, eller har gennemgået det, er villig til at fortælle.

Kenneth

Hvorfor 6 måneder? dsb-manden
Det syntes jeg er voldsom lang tid at vente, hvad laver Du imens Du venter?

fordi konfliktkurt
Uddannelsen er jo meget dyr. Og lige nu lever jeg som pro poker spiller, og så vil jeg se om jeg lige kan tjene det sidste, sådan så jeg kan betale uddannelsen kontant, istedet for at tage et kæmpe lån.
Plus det lige skal passe sammen med min kærestes planer.(vi bor i Århus)

mange tak konfliktkurt
Mange tak for svare.

Pilot aspirant? Du kom ikke igennem?

Nu har jeg en 3 års HHX, med engelsk på højniveau, men uden matematik. Men kan jeg ikke f.eks tage matematik og fysik som aftenundervisning, inden jeg skal til en evt. optagelsesprøve`?

Som en anden allerede har skrevet ...
Så er vejen til at blive jagerpilot militæret. Så ikke noget du kan nå på 6 mdr. Det kan så undre mig, at en mand, der vil være pilot ikke ved hvad en jagerpilot er... men lad nu det ligge.

Gå ned og lej "TopGun" med Tom Cruise.

2 forskellige ting konfliktkurt
Så kan jeg jo så fortælle dig at det er to vidt forskellige uddannelser, som ligger vægt på vidt forskellige ting.
Center Air uddanner f.eks MPL piloter. Altså hvor man flyver to og to sammen, og derfor lærer man tingene på en helt anden måde.
Jeg har skam ikke tænkt mig at skulle kunne nå det hele på 6mdr. Jeg ville bare tage en evt. optagelsesprøve i løbet af de næste 6mdr for at se om man overhovedet var fit nok til jagerpilot. Fordi så var det værd at overveje at gå den vej, da der også er mange fordele ved at gå igennem militæret.

Det er vel ikke noget i vejen i at spørge folk, som jeg ved har prøvet disse ting, og kan komme med ris og ros til den uddannelse.

Jeg har set Top gun, fremragende film!

Jo det kan du sagtens ann..
det kender jeg en der har gjort, så det er ok

øjne konfliktkurt
Nu har jeg en bygningsfejl i mine øjne så jeg ser henholdsvis -0.75 og -1,0. Er dette acceptabelt? Altså ville man kunne komme igennem med dette syn?

Av nu dsb-manden
bliver det svært, ihvertfald hvis det er flyvevaabenet Du tænker på? Du skal igennem
en meget grundig øjenlægeundersøgelse, hvorimod den er mere "human" hos CA!

... konflitktkurt
Jamen hvad jeg kan læse mig til så må man have en styrke på -1 til +2, så der kvalificerer jeg mig. Men det er mere om man godt kan når det er en bygningsfejl?

Jeg har dårligt nyt! dsb-manden
Har lige via et familiemedlem undersøgt det, og svaret var: Du kan IKKE blive pilot
i forsvaret med en bygningsfejl i øjet, beklager!!

Jægerpilot Bent Maratse
Hvordan kan jeg får uddannelse som en jægerpilot? Hvordan kan jeg fik ansøgning skema? Og hvordan kan jeg blive jægerpilot? Tager det langt tid at sku' blive jægerpilot?
Jeg vil bare have den uddannelse som en jægerpilot... Jeg er virkelig interesse den uddannelse og det er mit drømme job...

du skal være klar til at kæmpe wap
UDDANNELSEN

For mange er jobbet som jagerpilot den ultimative drengedrøm. Både uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet og jobbet er ekstremt krævende. Men hvis du har det, der skal til, kan du til gengæld få en af landets mest spændende - og dyreste - uddannelser og en karriere fuld af action, udfordringer og udviklingsmuligheder.
Hvordan bliver man jagerpilot?

For at blive jagerpilot skal man som det første bestå Flyvevåbnets optagelsesprøver til pilotuddannelsen. Optagelsesprøvernes formål er at fastslå, om man har det nødvendige håndelag der skal til for at blive en dygtig jagerpilot.


Uddannelsesen

Hvis du består optagelsesprøverne, kan du påbegynde din uddannelse.

Uddannelsen til pilot består af følgende faser:

Sergentuddannelse 8 måneder
Flyveskolen 6 måneder
Flyvevåbnets Officersskole 22 måneder
Flyveuddannelse i USA 22 måneder
Uddannelse i alt 58 måneder

Efter uddannelsen til jagerpilot følger en uddannelse på danske jagerfly (omskoling), som p.t. er F-16. Omskolingen varer ca. 12 måneder.

Hvem bliver jagerpiloter?
Det er ikke alle de piloter, som Flyvevåbnet uddanner, der kommer til at flyve F-16. De 6 måneder på Flyveskolen er afgørende for, om du bliver udvalgt til at flyve jager - eller om din fremtid i stedet er indenfor enten helikoptere eller transportfly.

Afgørelsen bliver truffet på baggrund af de evner, du udviser på Flyveskolen. Normalt er det de pilotelever, der klarer Flyveskolen bedst, der bliver udvalgt til at videreuddanne sig til jagerfly.

En normal uge på skole
Uddannelsen gennemføres som skoleforløb med normal arbejdsuge (op til 37 timer), hertil kommer lektier. I perioder kan timetallet være højere på grund af øvelser eller andet.

12 års kontraktperiode
Uddannelsen til jagerpilot i Flyvevåbnet er en af Danmarks mest kostbare uddannelser. Derfor har piloten efter endt uddannelse også en 12-årig kontraktperiode, hvor han ikke må forlade Flyvevåbnet. I denne periode vil piloten udføre sit daglige arbejde som operativ F-16 pilot i eskadrillerne. Såfremt piloten i denne periode på et tidspunkt ikke længere ønsker at flyve F-16, er der for en såkaldt pilotoperativ officer et utal af andre attraktive karrieremuligheder i Flyvevåbnet.


Kort om uddannelsens forløb

Sergentskole
På officers- og pilotuddannelsen bliver Flyvevåbnets Førings- og Operationsskole (FFOS) på Flyvestation Karup dit første møde med Flyvevåbnet. Her vil du i 6 måneder gennemgå en kombineret militær grund- og sergentuddannelse. Du lærer at fungere som enkeltkæmper (soldat) og at lede din gruppe i kamp.
Gennem fag som pædagogik, samarbejde og ledelse lærer du også at begå dig som mellemleder og instruktør. Undervisningen veksler mellem teori og praktik. Du vil også komme på øvelser i op til 5 dages varighed. Efter afslutning af uddannelsen udnævnes du til sergent, og skal derefter ud i praktik som sergent. Her er du med til at uddanne værnepligtige soldater i ca. 2 måneder.

Flyveskole
Efter sergentskolen starter du som pilotaspirant på et 6 måneders intensivt kursus på Flyveskolen. Den elemæntære flyvetræning foregår i T-17 Saab Supporter, der er et højtvinget propelfly med plads til to personer ved siden af hinanden. Det er her du lærer dit kommende "håndværk". Formålet med Flyveskolen er at give dig grundlæggende kundskaber og færdigheder inden for flyvning og at udvælge de elever, der er egnede til videre uddannelse.

Kurset består af både teori og praktisk flyvetræning. I løbet af kurset gennemføres 600 timers teoretisk undervisning inden for bl.a. lufttrafikregler, flyveteori, radioprocedure, aerodynamik og meteorologi sideløbende med, at der skal opnås praktiske flyvefærdigheder.

I løbet af opholdet på Flyveskolen afgøres det, hvem af piloteleverne, der skal videreuddanne sig som jagerpiloter, og hvem, der skal flyve helikopter og transportfly.

Flyvevåbnets Officersskole
Flyvevåbnets Officersskole har til opgave at uddanne kommende unge officerer til Flyvevåbnet. Eleverne på den grundlæggende officersuddannelse (de såkaldte kadetter) gennemgår i løbet af de 22 måneder en bred akademisk uddannelse på bachelor-niveau. Pensum omfatter civile fag som matematik, engelsk, statskundskab, psykologi, ledelse og de militære fag handler om krigshistorie, operationer og logistik.
Uddannelsesforløbet afsluttes med en skriftlig hovedopgave inden for et relevant selvvalgt emne. Efter afslutning af officersskolen udnævnes kadetterne til løjtnant.

Flyveuddannelse i USA
Uddannelsen i USA foregår ved Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), som ligger ved byen Wichita Falls i Texas. Pilotuddannelsen på ENJJPT foregår i 4 moduler og strækker sig over ca. 16 måneder.

Modul 1: ”Aerospace Physiology”. Undervisning i hvordan kroppen reagerer, når man bevæger sig i 3 dimensioner og befinder sig i stor højde. Derudover undervises der også i, hvordan man lander på jorden, efter at man er ”ejected” ud af et fly.

Modul 2: Elementær flyveundervisning på flytypen T-37 Tweed

Modul 3: Flyveundervisning på jetflyet T-38 Talon.

Modul 4: Introduktion til hvordan man flyver jagerfly i eskadrillen i Danmark.

Omskoling til F-16
Når en nyuddannet pilot kommer hjem fra uddannelsen i USA, har han stadig et langt uddannelsesforløb foran sig. Den operative F-16 omskoling er et krævende kursus, der har til formål at gøre nyuddannede og relativt uerfarne piloter klar til at indgå i Flyvevåbnets operative eskadriller.


denne hjemme sider afslører en del
http://www.danskekampfly.dk/PILOT/uddannelsen.htm

men efter hvad jeg har læst er det ikke muligt at komme ind med syns fejl, tjek hjemme sidender er hvad du skal bruge.

Lukket Mikkel s
Der er lukket for jager uddanelsen i forsvaret pt. desvære,,

asd uindinasd
nej[:(]