Jeg er da ikke voldsramt!

Jeg er da ikke voldsramt! Kvinden45
De fleste voldsramte kvinder har blankt afvist enhver tanke om, at de er voldsramte. De føler sig ganske enkelt ikke voldsramte, og de er ikke i stand til at identificere sig med det billede, de har af en voldsramt kvinde. Selv når andre direkte konfronterer dem med, at de ér voldsramte, kan det vare længe, både måneder og år, inden den voldsramte kvinde selv når til samme erkendelse.

Der hersker i reglen ikke helt samme tvivl om, hvad der kan karakteriseres som fysisk vold. Anderledes svært er det, når volden er af psykisk og verbal karakter. Det kan være vanskeligt at acceptere og forstå, at ord og adfærd kan være voldelige, når de ikke ledsages af fysisk vold i form af slag. Ikke sjældent forveksles psykisk vold med helt andre problemstillinger i forholdet og skaber grobund for megen forvirring hos både den voldsramte og omgivelserne.

Mange kvinder i psykisk voldelige forhold har ikke den fjerneste mistanke om, at de bliver udsat for vold. Ofte har de en nagende fornemmelse af, at noget er helt galt i forholdet, men kun de færreste tænker i retning af psykisk voldelige overgreb. I reglen vil en voldsramt kvinde ikke se sig selv som voldsramt og derfor blankt afvise, at hun er det. Erkendelsen kan tage lang tid og være yderst smertefuld. Voldsramte kvinder har ofte en tro på, at det (i høj grad) er dem selv, der er noget galt med og bruger forgæves år af deres liv på at forsøge at forklare sig, at undskylde sig, og på at forsøge at trænge igennem til deres partnere for at få forholdet til at fungere. Mange retter blikket mod almindelige løsninger på almindelige problemer i parforholdet og tror, at parterapi kan være en løsning. Ikke sjældent vil parterapi være nyttesløs, med mindre terapeuten har erfaring med dynamikken og psykologien i voldelige forhold

I voldelige forhold vil man ofte have indtryk af, at der er noget grundlæggende galt med kommunikationen til partneren. Det falder derfor naturligt at forsøge at bedre kommunikationen, men problemerne forbliver uforandrede uanset, hvilke kommunikationsstrategier man forsøger at tage i anvendelse. Problemet i voldelige forhold ligger ikke i kommunikation, problemets kerne er volden, og den dårlige kommunikation er blot ét af mange symptomer.

Artiklerne på Kvinder i Krise beskæftiger sig primært med psykisk vold. Psykisk vold er den voldsform indenfor partnervold, der er sværest at gennemskue, og den psykiske vold er altid forløber for fysisk vold. Enhver voldsramt kvinde har således oplevet psykisk vold, mens ikke alle voldsramte kvinder har oplevet den fysiske vold.