Jeg skal aldrig have en dieselbil

Jeg skal aldrig have en dieselbil Petrokemisk chock
Den er for brandfarlig hvis den kører galt!

I modsætning til hvad mange tror så er Diesel langt mere brandfarligt end Benzin.

Diesel selvantænder allerede ved 210 grader (diethyl ether antænder ved 188 grader). Dvs. hvis der drypper diesel ned på et varmt udstødningsrør kan det bryde i brand af sig selv. Det skyldes at brændstoffet er tilsat additiver der får det til at virke i diesel-cycle engines. Her findes ikke noget tændrør og derfor tilsættes brændstoffet ekstremt letantændelige additiver (diethylether med flere) som får det til at bryde i brand bare du slår en prut inden for en radius af 30 km.

Benzin er faktisk mindre farligt i en haverisituation, da det skal opvarmes til 495 grader før det selvantænder. Inden da, er det for længst fordampet.

Dog danner benzin eksplosive dampe allerede ved minustemperaturer, mens diesel først danner farlige gasser på en varm sommerdag.

Så skal du Anonym
da heller ikke købe en sådan

tror nu ikk det er så farligt Jydebamse
Ved brand i væsker er det ikke selve væsken, der brænder, men derimod dampene.
Når væsken når en bestemt temperatur, kan dampene over væsken netop antændes, men en forbrænding kan ikke opretholdes. Denne temperatur kaldes flammepunkt.
Flammepunktet er den laveste temperatur væsken skal opvarmes til for at afgive antændelige dampe
Da benzin har et væsentlig lavere flammepunkt, ens Diesel vil jeg vove at sige at din påstand er forkert..
læs mere på beredskabsstyrelsens hjemmeside

tror nu heller ikke det er så farligt Lynge
[:O] Nej jeg tror nu heller ikke det er så farligt som beskrevet tidliger, jeg har arbejdet meget med biler og der er tit dryppet noget ned på en varm motor og aldrig er der sket noget ved det, diesel er heller ikke så hård ved pakninger som benzin er, men man ser da mange gamle diesel biler som har en eller anden utæthed et sted, men de køre bare der ud af jeg har aldrig hørt om en der er gået op i røg fordi der er dryppet noget diesel ned et sted, men der imod har jeg før både set og hørt om benzin biler som er gået op i røg for det samme, men men men vi kan også blive kørt over af toget i morgen alt kan jo ske, for nogle mere ind for andre[:O] Go;weekend [;)]

Brandfarlige væsker cya
Store mængder brandfarlige væsker transporteres i dag på landevejene, og statistikken i forbindelse med uheld med farlige stoffer viser, at de fleste uheld sker med brandfarlige væsker.
Der frigives over dobbelt så meget energi fra en brand i benzin, som fra en brand i tilsvarende mængde træ . Der er derfor god grund til særskilt at beskrive forholdene ved brand i væsker.
Ved brand i væsker er det ikke selve væsken, der brænder, men derimod dampene.
Når væsken når en bestemt temperatur, kan dampene over væsken netop antændes, men en forbrænding kan ikke opretholdes. Denne temperatur kaldes flammepunkt.

Flammepunktet er den laveste temperatur væsken skal opvarmes til for at afgive antændelige dampe
F.eks.:
Diethylether /æter ³ 45o C
Ethanol (sprit) ³ 13o C
Benzin ³ 45o - ³ 38o C
Petroleum ³ 50o C
Acetone ³ 20o
Diesel ³ 570 - 700 C
Toluen ³ 4o C

Tidligere har man på dette område kun beskæftiget sig med begrebet flammepunkt. Det vil være rigtigt her at være lidt mere præcis.
Hvis en forbrænding i væskens damp skal kunne opretholdes, er det nødvendigt at væsken opvarmes yderligere fra flammepunkt til brændpunkt.
Brændpunktet nås et stykke tid efter flammepunktet. Forskellen illustreres nedenfor.

Brændpunktet er den temperatur, hvorved væsken afgiver en tilstrækkelig mængde damp til at vedligeholde en forbrænding.
Da de afgivne dampe fra væsken kan sammenlignes med de frigivne flygtige forbindelser fra faste stoffer, skal dampene have et minimum af koncentration i luften for at kunne antændes.
Dampen skal derfor ligge inden for antændelsesområdet.

Forenklede betingelser for antændelse:
1 Ved opvarmning af væsken til flammepunktet kan væskens dampe netop antændes, men ikke vedligeholde en forbrænding.
2 Ved brændpunktet (højere temperatur end flammepunktet) afgiver væsken tilstrækkelig mængde damp til, at den kan brænde vedvarende. Det svarer typisk til en åben karbrand
3 Dampene skal varmes op til antændelsestemperaturen

En Diesel bil vil til enhver tid være mere sikker end en Benzinbil. pga benzines flygtighed...