Jeg var sulten, og I nedsatte en komité

Jeg var sulten, og I nedsatte en komité ftg
„Jeg var sulten, og I nedsatte en komité til at undersøge årsagen til min sult. Jeg var hjemløs, og I udarbejdede en rapport om min tilstand. Jeg var syg, og I holdt et seminar om de underprivilegeredes vilkår. I undersøgte min situation på kryds og tværs, men jeg er stadig sulten, hjemløs og syg.“ — Forfatter ukendt.

En tragedie af dimensioner. ---> http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=161&posting=831701

Selv om forskellige verdensorganisationer har gjort mange bestræbelser for at bekæmpe fejlernæring, er forventningerne langt fra blevet indfriet. På Verdensfødevaretopmødet, som blev afholdt af FN’s Organisation for Ernæring og Landbrug (FAO) i 1996, satte man for eksempel det mål at halvere det nuværende antal af underernærede i verden — fra cirka 800 til 400 millioner mennesker — inden år 2015.

Selv om der er gjort prisværdige fremskridt, indrømmes det i FAO-rapporten The State of Food Insecurity in the World 2001: „Det går tydeligvis langsomt med at få nedbragt antallet af de underernærede i verden.“

Det mål der blev sat på topmødet, synes derfor stadig uopnåeligt. Faktisk medgiver rapporten at „antallet af de underernærede er steget betydeligt i de fleste udviklingslande“.

Hvorfor er fejlernæring så vanskelig at få bugt med? For at få svar må vi først definere fejlernæring og dernæst undersøge dens vidtrækkende følger og dybereliggende årsager. Hvad tror du er årsagen til fejlernæring?