Jeg vil ikke aktiveres !!

Jeg vil ikke aktiveres !! Amazonen
Grundloven overtrædes

Hvilket betyder at, AF ikke kan ”tvinge” mig ud i en aktivering, jeg ikke ønsker selv, som f. eks at blive aktiveret i en børnehave!

Jeg ved, jeg kan modtage kørselsgodtgørelse efter reglerne, hvilket er på ca. halvdelen af det, der reelt bruges på offentlig transport.

…men at arbejde i en børnehave og sætte penge til, det betrygger ikke min tilværelse!

Som arbejdsløs til højeste sats, modtager jeg understøttelse kr. 3.335/ uge, hvilket omregnet til en timeløn på arbejdsmarkedet er 90,14 kr./time.

Jeg vil altså være økonomisk dårligere stillet, ved at lægge under for ”tvangen”.

Så lige så længe, jeg modtager arbejdsløshedsforsikring (det er jo netop ikke offentlig forsørgelse !!) har jeg ret til, at sige NEJ TAK til aktivering.

Jeg tror, jeg med min akademiske uddannelse, vil sige nej tak til AF og finde mig noget ufaglært arbejde som f. eks., at gå med gratis aviser mens jeg venter på, at en af de 5 stillinger jeg er kvalificeret til, dukker op!
Jeg har ikke noget imod at arbejde, hvis jeg bare får penge for det og til samme løn for lige arbejde!

Det kunne nu også være ”sjovt” at tage en retssag om AF` overtrædelse af Grundloven. Den står jo hævet over dem alle, dog sideordnet med ”Den Europæiske Menneskerettighedskonvention” og FN`s Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Når jeg så engang ryger på bistandshjælp, ja så byder loven mig at lade mig aktivere, men heller ikke før !!!


Grundlovens § 75
Stk. 1.
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2.
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne
Artikel 23.
1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

http://www.grundloven.dk
http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/fn/verdenerklaring
http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/konventionen

Svineri af AF frede-rikke
De kan sgi da ikke tvinge folk, hvorfor anviser de ikke bare folk noget arbejde?

oxo arbejdsløs rystet
er faktisk lidt rystet over AF behandling af os arbejdsløse

En dyr pris at sige nej - tvunget ud på arbejdsmarkedet af AF Anonym
Hej Amazonen
Du kan læse mit indlæg (AF - et dyrt bekendskab!!) under indlæg om arbejdsløshed, hvor jeg i april 06 blev tvunget ud i arbejde af AF. Et arbejde, som jeg ikke ønskede, da jeg ventede på svar fra ansøgninger til jobs, som jeg selv havde søgt ud fra mine egne ønsker. Jeg vil nemlig MEGET gerne arbejde. Jeg fik et af disse ønskejobs, og jeg startede netop her d. 7. august 06. Men jeg måtte bøde kr. 10.000,- af min understøttelse for at sige nej til et anvist arbejde. Så AF er og blir et dyrt bekendskab. Uden dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager....nej AF bestemmer, og du skal bare tage det arbejde.
Jeg klagede videre til Arbejdsdirektoratet, men her mente man også, at jeg skulle tage det anviste arbejde.
Jeg ved, at du blir sorteper i denne situation, og det kommer desværre til at koste dig dyrt at sige nej.
Held & lykke fremover.

hmmmm Vaske
"NÅR jeg så engang ryger på kontanthjælp" - hvad er dine fremtidsplaner? Som du selv foreslår, så er det altså ikke forbudt at tage et arbejde som hvad som helst (under din standard) indtil det rette viser sig.

Anvist arbejde Amazonen
Hvis AF anviser mig et arbejde til ordinær løn, siger jeg naturligvis, ja tak, men at tilbyde mig et aktiveringsjob i en børnehave, hvor jeg skal arbejde som pædagog og kun modtage min understøttelse og så endda sætte penge til, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i.

arbejde Amazonen
Der er ikke noget arbejde, der er under min standard.
Jeg vil endda gøre offentlige toiletter rene. Alt andet lige, vil jeg få lidt mere end understøttelse, er vi ikke enige om det?

Det, jeg har så meget imod, er at kommunerne altid kan bruge et par ekstra "gratis" hænder i byens institutioner(plejehjem osv.) I fald jeg arbejder sådan et sted, vil jeg have en løn, som en ufaglært og den er igen et par kroner over min understøttelse, udover at den også gælder som arbejdsperiode. Det gør aktivering jo ikke!

Glem det Zigu
Medarbejderne på AF forvalter jo bare lov om aktiv beskæftigelsespolitik- og det står da enhver frit for at sige nej til aktivering- men må jo så leve med de konsekvenser det nu giver. Enhver, bare nogenlunde fornuftig, vil vel også mene at de er lidt af et paradoks at der bliver importeret arbejdskraft fra Polen, for at få delt aviser ud. Jeg mener ellere jeg er ret "human" indstillet i forhold til, hvad ledige bliver udsat for, men må sgu tilstå at det støder mig på manchetterne- som skatteborger- at jobs til en gage på 22- 25.000 om måneden ikke kan besættes med arbejdskraft fundet indenfor landets grænser.

Trist Zigu
Jeg synes selvfølgelig at det er trist at det kostede dig så mange penge, men havde du nu taget mod tilbuddet fra AF, så skal du da stadig være aktivt jobsøgende, og du kan til enhver tid stoppe i et løntilskudsjob til fordel for et ordinært job- blot skal du være sikker på at det har en varighed på min. 5 uger for at du kan afbryde en jobplan.

Jeg har læst dit indlæg Amazonen
Ja, jeg har læst dit indlæg og ved slet ikke hvad jeg skal sige. Jo...det ved jeg godt. TILLYKKE med dit nye job.

Havde jeg stået i din situation, havde jeg nok grebet det lidt anderledes an.

Min situation er dog anderledes på den måde, at dette ikke var en anvisning til jobsamtale om et ordinært job, men et "direktiv" fra AF til mig om, at jeg skulle gå i aktivering i en børnehave!

Som jeg sagde til konsulenten var, at jeg ikke har siddet på skolebænken i så mange år (og også har en ældre pædagogisk uddannelse) for at tørre røv på småbørn. Hvis jeg skal tørre røv på børn, vil jeg have den samme løn som pædagoerne!
Han kunne ikke li`det jeg sagde og han virkede meget ubehagelig.

Jeg er klar over, at AF kan "tvinge" mig ud i forsåvidt alle jobs, kræve at jeg tager til jobsamtale, men de kan ikke tvinge mig i aktivering i et job, jeg ikke selv har bedt om!

Jeg havde en total nedtur over konsulentens arrogante opførsel, men har nu opdaget, at jeg har retten på min side.
De skal hjælpe mig til et job på normale løn og ansættelsesvilkår, ikke nødvendigvis et job jeg er uddannet til, men bare et job! Det siger grundloven og det siger FN`s Menneskerettigheder.

Så det er min plan snarest at vende min anmodning om et ordinært job med AF og ellers, kan de jo forvente komme en tur på forsiden!

hver 4. pædagogmedhjælper er en aktiveret M35Kbh
Jeg er lige stoppet som lærervikar på deltid, hvor jeg supplerede mine dagpenge godt op med timer der. Nu skal jeg så aktiveres og har efter eget valg besluttet at jeg vil aktiveres med jobsøgningskursus hos akademikernes jobservice. Jeg regner med de er vant til akademikere og tager udgangspunkt i det.

Det er den eneste form for aktivering, jeg mener er rimelig og den eneste jeg ikke vil protestere over foruden job med løntilskud som jeg føler mig presset til at skulle tage, hvis det byder sig. Presset fordi jeg selvfølgelig ikke vil have nogen form for tilskud, men kan og vil selv være mine løn værd.

Måske skulle du vende tilbage til AF og sige du helst vil aktiveres med jobkursus? Ellers må du jo bare drive dem til vanvid i børnehaven til de fyrer dig. Slå med en terning hver morgen. Er tallet ulige så er du syg. I virkeligheden drikker du morgenkaffe og efter avisen så kan man jo lige sende et par ansøgninger afsted og ringe rundt.

Herudover gælder det naturligvis om at undgå at tage nogen form for initativ og hvis du på nogen måde kan komme til at give forældrene det indtryk af at aktiverede er fuldstændig ligeglade med deres børn. Det bedste du kan gøre er at overtale en forælder eller flere til at klage over dig.


Det synes jeg sagtens man kan tillade sig, nytter jo ikke noget at man ikke kan ringe til potentielle arbejdsgivere i arbejdstiden, fordi man er aktiveret.

Bortset fra det, så forstår jeg slet ikke hvorfor at man i din jobplan har en aftale om at dit jobsigte er en karriere indenfor børn og unge, når du er akademiker. Få lavet planen om og skift til en anden privat aktør, hvis du er på dagpenge, hvis de ikke vil høre på dig.


Jeg er hos Nyemann-Messerscmidt, der har jeg da indtil videre fået min vilje. Det fede ved private aktører fremfor AF er at de ansætter konsulenter uden nogen som helst kompetence til at skaffe dig et arbejde. De er ansat fordi de har været gode til at skaffe sig selv arbejde som selvstændige eller fordi de selv har været langtidsledige. Desuden bliver de ikke lønnet efter resultater.
__________________________________________________
Løntilskud til pædagogmedhjælpere
Politiken, side 2, 10. maj 2005
En kortlægning fra Fagligt Fælles Forbund (3F) viser, at brugen af ledige til at klare kommunale opgaver i børnehaver, vuggestuer og på skoler vokser. Mere end hver fjerde stilling som pædagogmedhjælper i 55 af landets kommuner er besat af en arbejdsløs.

KildE: http://www.bm.dk/sw1504.asp?date=2005-05-10

Ikke løntilskudsjob til mig Amazonen
Jeg er ikke interesseret i et løntilskudsjob. Jeg vil have et job på almindelige vilkår, fuldtid og gældende løntakst. Det har jeg sgi da ret til.
Gerne som avisbud med gratisaviser. Jeg har bil, cykel og gode ben. Det er gratis motion og en god løn, desværre kun i København for øjeblikket.

Hvad laver AF egentlig?? Amazonen
Jeg vil ikke have et løntilskudsjob hos det offentlige...det er ikke andet end udbytning og du kan jo ikke forhandle dig frem til flere penge alligevel. Du får svarende til understøttelse og "sparket", når perioden ophører.

Jeg vil bare have et alm. job som opvasker eller lokumsrenser, hvad som helst der giver penge og får mig ud af arbejdsløshedsdagpengesystemet!

men det er åbentbart svært at finde et ordinært ufaglært job for en arbejdsløs akademiker!! Hvad laver AF egentlig??

AF? Omstrukturering dulkis
Det er deres tid gået med de sidste 15 år.

Jeg har faktisk en veninde, der er ansat der og hun har ikke talt med en ledig de sidste 12......

Det er da løgn !!! Amazonen
og så siger man at de ledige der er tilbage tilhører "restgruppen"

Genialt Zigu
alts, hvisman har et brændende ønske om at få sådan en registrering i Arbejdsmarkedsportalen- stående til evig tid.

Job Zigu
Kære ven
AF laver jo ikke selv jobbene. De har en jobdatabase- Jobnet - hvor du selv har lagt dir CV ind- går du ind og ser på dit CV- vil du se der er sendt jobopslag til dig- og dem står du dig selvfølgelig bedst i at søge- da det nok ikke er helt utænkeligt at -på sigt- din a-kasse vil spørge dig om, hvad du har gjort ved de stillingsopslag.
For mig virker det som om at du fralægger dig ansvaret for at søge jobs- og lægger ansvaret over på AF.Det næste bliver vel at du bliver anvist arbejde af AF- og så brokker du dig over det- Det er og bliver DIT ansvar.

genialt? Betina..
Usmageligt og dyrt for de kommende generationer

Enig Zigu
Se det kan dig og mig så sagtens blive enige om, men lovgiverne og embedsmændene i BM- har en helt anden mening om den ting- og i den forbindelse er det jo nok dem der trækker det længste strå.

Det er der da mange andre ansatte der gør. mandaabenraa
Jeg har også sommetider været på AF. , mange ledige stillinger er der opslået. Der er en søgemaskine . Finder man et job , så kan man snakke med en af de ansatte , og de er altid flinke og hjælper gerne.
Jeg går ikke ind for , at en AF. medarbejder siger - det job SKAL du tage , men at man kan vælge et job.

Det hele kan man ordne over internettet NU ( sådan var det ikke for nogle år siden ) , søge job og CV kan man oprette , så omtal AF. på en rimelig måde.

På SOL er der job - guide , og der er rigtig mange ledige stillinger.

Selvfølgelig har jeg et CV Amazonen
og søger faktisk temmelig mange stillinger indenfor mit fag, eller beslægtede stillinger. Jeg har også mit CV hos andre: Job i staten, Ofir Adecco,Jobzonen...osv. Får masser af jobs at søge på ind i min mailboks og ind i mellem er der også jobs, jeg fluks søger på. Mit problem er, tror jeg, at jeg søger job i den offentlige sektor og at jeg ikke vil flytte mere efter stillingerne. Der var et par stillinger hos Danida, jeg var temmelig hooked på. Det var så i Østen, lige indtil jeg får snakket med min søn på 15 og finder ud af, at han faktisk ikke vil med til Vietnam. Han vil heller ikke med til Grønland! Jeg har lagt søgning ind omkring "projekt"-arbejde og får masser af jobs, hvor jeg kan søge som projektingeniør. Fedt, hvis man er ingeniør!

Måske jeg skulle lave mit CV om, så jeg ikke virker "overkvalificeret" men får udtrykt at jeg godt kan bestride et ganske almindeligt job!

Du får det til at lyde som om, jeg ikke vil arbejde?? Jeg er ikke en "skid" fornem og har intet imod, hverken at snavse mig til eller tage hæderne op af lommen!

Jeg mener, det er det, jeg siger jeg gerne vil,have et arbejde gerne som ufaglært, bare ikke i et løntilskudsjob!
Hvorfor skulle jeg det. Det får jeg intet ud af, udover en dårligere økonomi og et lavere selvværd!
Hellere fjerne andre folks lort, og få penge for det. Det er da ærligt tjente penge og dem kan man da kun være stolt over at tjene?

enig 123
ja du har da helt ret Z ..
Folk vil da ikke være med til at yde men nyde.hvad er der galt i DK. eller med Danskerne . de tror at hvis man har en høj uddannelse så vil man da ikke tørre røv det får man ikke det samme for.
Hvad vil der ikke ske med velfærdssystemer.
skal man selv til at betale for sygehuset osv.

DET BLIVER DA IKKE VED MED AT GÅ HVIS VI SIDDER PÅ RØVEN.

start dog imorgen skattebetaler
der er der ikke noget der hindre dig

Nem løsning Muffins
Få dig en arbejde din nasserøv

Anvis mig et arbejde Amazonen
Anvis mig lige et hvilketsomhelst arbejde.

Lønkrav kr. 90,15 i timen + transporten betalt
(max 40 kilometer fra hjemmet), almindelige arbejdsvilkår og jeg starter bilen op med det samme. Ellers hold dog din kæft, hvis du bare skal brokke dig.

Jeg er altså også skatteborger Amazonen
Du mener altså jeg skal sætte penge til, være glad over at blot få et arbejde?

Well sanessa
For mig lyder det bare som om du er meget optaget af al den uret der er blevet dig tildelt....du ser ikke så meget på de fordele der er i at komme i gang. Det er jo ikke kun penge...og det handler ikke om at degradere dig...men om at få tingene til at køre.

Jeg synes det er irriterende at nogen som mener de selv er ressourcer...ikke yder noget i forhold til fællesskabet. Det koster sgu da samfundet...DIT OG MIT samfund enormt mange tab penge, at folk "sparer" sig.

Jeg regner ikke ting ud i kroner og ører...jeg tænker på det samlede udbytte...og hvilke løsninger der indeholder mest overskud. At du vil komme til at arbejde en periode i en børnehave, skader hverken dig børnene eller det øvrige personale...men til gengæld får I allesammen mulighed for at stifte et nyt bekendtskab...etablere nye relationer, evt. udvide netværk. Det indeholder altid muligheden for nye chancer i livet. Der er meget mere idé i det end at sidde derhjemme...

Det er også FEDT at være til nytte. Dejligt at yde, og dejligt at nyde...det giver balance og motivation.

At kalde aktivering for TVANG fortæller om en politisk holdning...og hvsi du vil have den ordning ændret, så må du se at gøre din indflydelse gældende.

Under alle omstændigheder så ligger der i dette tiltag alle mulige udfordringer om at komme til at foretage dig noget der får indflydelse både på dit liv og dine omgivelser....det kan omskrives til "at føle sig levende"... Prøv at sammenligne din sitaution med mennesker der ikke KAN det du kan...men ønsker det. Mange er forhindrede af fysiologiske eller pyskiske årsager..eller alder....De ville sgu give deres højre arm for den chance du har her.

HVIS du er akademisk uddannet, så burde du vel også kunne perspektivcere lidt bedre? Eller hvilken kvalitet er det du gemmer på?

Jamen Halfevil, dog Amazonen
Kære Maria
Dit indlæg skuffer mig dybt. Jeg havde nok forventet mig lidt mere af dig! Lidt mere menneskelighed og lidt mindre Jantelov!

Jeg har fulgt med i dine indlæg gennem et par år, som jeg følger med i andres indlæg og du har altid forekommet mig som en, der læste alt igennem og mange gange spurgt ind til, hvad der menes, inden du afsiger en dom! Vi har endda haft mange gode ”snakke” sammen.

Ja, ja, sådan er det jo nok her på debatten. Folk læser det første indlæg og farer derefter i blækhuset.

Der er pt. 650, der har læst det første indlæg. 64 der har læst Ecolabs indlæg, 18 der har læst dulcis, 10 der har læst aaabenråmands og 5 der på nuværende tidspunkt har læst dit?

Hvor meget har du læst???

Mig fortæller det, at folk ikke læser indlæggene, de falder blot over det første det bedste og lukker ofte noget ganske usagligt ud!

Jeg vil gerne svare dig, hvis du havde spørgsmål, men det har du åbenbart ikke?

Min søn og jeg har, 700 hundrede kroner at gøre godt med om ugen. Det skal dække kost, lommepenge, frisør, fritid, tøj, benzin you name it…al det, der ikke kører ind over budgettet!

Børnepenge og Schlüter check, går direkte ind på budgetkontoen!
Jeg klager ikke, men jeg vil gerne finde mig et arbejde bare to kroner over min understøttelse og gerne her i byen, så jeg kan cykle dertil ! Der er ikke i mit daglige budget, så jeg kan bruge 20 kroner om dagen på transport!

Du må endelig ikke tro, jeg sidder herhjemme og sumper som du antyder. Jeg har et rigt liv godt nok rigtig fattigt på penge, men rigt på mange gratis glæder.

Så, jo, mit liv er fyldt med perspektiver, men jeg synes, kære Maria, med dit næstefjendske holdning, har jeg noget at kæmpe med, der rækker langt ud over arbejdsløshedens svøbe!

Hilsen en navnesøster.

Forventninger og skuffelser sanessa
er jeg egentlig ret uimponeret af. Det betyder altså ikke noget for mig om jeg har "fans" eller ej. Jeg mener stadig, hvad jeg har skrevet...vi er sikkert enige på mange punkter, men ikke enige på alle...det er der ingen der er. Hvis du havde forventet en støtte til et negativt livssyn...så har du ramt forbi her.

At du siger jeg er næstefjendsk...tjah...det lukker jo i realiteten debatten her. Der er nu et uligeværdigt forhold i mellem os. du mener din mening om mine indlæg i de sidste to år er betydningsfuld her...men oplever med vores uenighed, at det er ok at du kalder mig et eller andet. Med den form for retorik KAN man jo ikke mødes kan man?

Jeg ved godt ikke alle har det let...men du ved tilsyneladende ikke at et negativt grundsyn betyder alfa omega for ens livskvalitet. Min søn og jeg har ikke flere penge end I har...men jeg har ikke lyst til at lade det fylde mit liv. Og ja...man kan GODT vælge at det ikke skal fylde så meget.

Du ved....alt hvad mennesker foretager sig er problemløsning...Så hvilket problem er det egntlig, du løser ved at demonstrere og formidle din vrede/frustration eller hvad du vil betegne det som, angående at blive sendt i aktivering?

Du har bil? sanessa
Hvad med at afskaffe den?

Du går i selvsving Halfevil Pædagogen
sig mig, er du helt normal?

Opret dit eget firma sanessa
Det er ikke svært...Prøv at tage et iværksætter kursus på AOF eller sådan noget. Det giver en god indsigt og en begyndelse til at tage sagen i gene hånd. I stedet for at være så fokuseret på hvad du IKKE vil finde dig...så skab nogle vilkår for dig selv...som du GERNE vil finde dig i.

Normal? Nej da sanessa
Er du?

bil og hvad så? Brian.
Hvorfor i alverden skulle hun dog det? Må man nu ikke have bil, hvis man er arbejdsløs, eller er rønnebærrene sure?

Forhold dig til indlægget ik? sanessa
Vil du gerne forklare mig hvad du mener med at gå i selvsving?

Hvorfor spørger du om jeg er normal?

Hvorfor forholder du dig ikke til det jeg har skrevet? Er det for svært?

Din agenda Pædagogen
Jeg prøver at forholde mig til indlægget, men synes du er lidt krigerisk. Du er vist den der punker mest af alle der har skrevet? Jeg tænker om du har brug for det, hvorfor du virker så negativ og om du har en agenda du vil have igennem. Er du selv i arbejde?

Nej nej sanessa
det var bare en mulighed. Jeg skal sgu ikke have bil...hvad skulle jeg med den? ;o)

;o) Okay... sanessa
Om jeg har arbejde? Yeps...fuldtids, plus jeg har mit eget firma smat fritidsarbejde....

Du skal bare synes det du vil. Det er helt i orden.

Nå okay Brian igen
En mulighed for hvad? For at få noget arbejde?

En mulighed sanessa
For at forbedre økonomien tænkte jeg på. En bil er sgu en umanerlig dyr sag. Min x-mand ville absolut have biler hele tiden...det slog sgu nogengange bunden ud af vores økonomi... Man kan vel anskaffe sig en, når økonoimien er på plads igen. Det er IKKE et eksistenskrav mener jeg bare.

En bil er dejlig at ha` Brian igen, igen
Nu ved vi jo ikke om bilen belaster økonomien! Det melder historien ikke noget om. Jeg havde en nabo indtil for nylig. Hun havde også en bil, det var så ikke hendes, men en tantes! Hun brugte den bare. Tanten betalte alt undtagen benz. Det er sgu da lækkert.
Jeg ved også en kollega. Hendes far betalte bilen.

Endelig må det da være nemmere at finde et arbejde, hvis man har bil???

Det kan jo også være en nødvendighed der hvor hun bor? Det kan også være en gammel bil, der ikke indbringer noget, der ændrer på noget økonomisk! Ellers har du da ret. En bil er skide dyr at have og kan koste en bondegård både at anskaffe, men bestemt også at eje!

Spørgsmålet gik på Bosse Boss
Hvilken kvalitet og ressource er det, du gemmer på. Du har tydeligvis noget imod at kaste "perler for svin" for med din akademiske uddannelse, vil du mindst have betaling som de, der har har både erfaringen, rutinen og kompetencen? Du vurderer altså du besidder evner, som er mere værd end AF vurderer. Det må du bevise. I dag er det ikke sådan, at man får en høj løn, fordi man har en lang uddannelse.

Det undrer mig, at du ikke har noget imod at tage et hvilket som helst andet arbejde, bare ikke det, du bliver anvist. Det tyder på alt andet end snakken om arbejdsløshed, men om værdighed. Og den snak kan du ikke bruge til noget! Jo før du kommer ud af den, jo før finder du en plads på arbejdsmarkedet.

Enten er man lønarbejder, eller også er man chef. Hvis du vil være chef, bør du som minimum vide, hvordan dine medarbejdere har det, når de bliver sendt ud i aktivering i din virksomhed/institution.

Du virker endnu ikke erfaren og kompetent nok til at blive chef. Sig jatak til den aktiveringsmulighed, find dig i urimeligheder, og se så at blive chef, så du kan komme til at ændre forholdene. Erfaringer skal afføde fremtidsvisioner, ikke idealistiske og virkelighedsfjerne illusioner.

klippekort Amazonen
Jeg har ikke spor imod at tage anvist arbejde. tilbyder AF mig at tage ud på f.eks en møbelfabrik, tager jeg gerne afsted. Det er et arbejde på almindelige arbejds og lønvilkår. Jeg vil formentlig få "mindsteløn", måske omkring 100 kr i timen. Det tager jeg da imod. Derfor kan jeg jo sagtens søge stillinger, mens jeg arbejder.

At tage et job i løntilskud (aktivering), oftest i kommunalt regi giver mig det samme jeg oppebærer i understøttelse og det tæller som arbejdsløshedsperiode! Det har jeg noget imod.Er det underligt?

Nej Kostemutter
det er slaveri !

Men vi praler jo også med at vi ingen arbejdsløse har, der er faneme ingen der tænker på kvalitet.......bare ud og jobbe lige meget om du går ned med flaget bagefter.

*kigger Amazonen
Vil det sige, at du giver mig bare en lille smule ret?

Ikke som pædagog Pædagogen
Du skal ikke arbejde som pædagog, men som pædagogmedhjælper... Som pædagog er der nogle arbejdsopgaver som en pædagogmedhjælper ikke er uddannet til at varetage.

Man skal jo heller ikke arbejde som advokat, fordi man bliver sendt i aktivering på et advokatkontor....

du må sku bo i jylland mmmmm
jeg kender ingen på sjælland der er arb løse der har bil .........og hvad fanden gør det så hvis der er 110 km hvervej der er jo ingen biler.

pædagogløn (-10%) Amazonen
Som jeg siger, andetsteds i tråden, har jeg en tidligere pædagogisk uddannelse.Den forælder jo ikke. selvom jeg tager mig en anden, vel? Så mangler børnehaven ekstra hænder, kan de ansætte mig til normal løn(-10%) og ikke i et løntilskudsjob, hvor jeg modtager svarende til understøttelse. Det tror jeg, også min fagforening ville sige, hvis jeg spurgte dem.

Tror du vitterlig selv på, at jeg kommer til at udføre pædagogmedhjælper arbejde. Jeg tror, man ser det som en kærkommen "gave" hvor man lovligt kan pålægge mig de samme arbejdsopgaver som en pædagog, men til den 1/4 løn.
Samme arbejde=samme løn.

Ellers har du jo ret, en advokatmedhjælper laver ikke det samme og får heller ikke det samme i løn som en advokat.

jjk hhhhhhhhhhhhh
find dog et arbejde avisbud skulle give 25000 kr pr mdr men det holder dig igang og du nasser ikke på de penge der skal gå til hadicappede syge og trængende ....så tag dog det job der er vel lønnet men et lorte job ....og søg alt hvad der rør sig men der siges intet om hvor du bor ....men du har jo bil så må man kører efter det....så så slemt kan det ikke stå til...jeg gætter på du er tilskuds jyde

Forskel på aktivering HULK..
Bistandskontoret SENDER folk i aktivering i modsætning til AF der kan TILBYDE folk aktivering(løntilskud).
Det første er et krav, det næste er et tilbud!!!

Får ikke tilskud Amazonen
Ja, jeg har bil og jeg bor i Jylland, Midt/Øst.

Dit forslag om, at søge på alt der rører sig, er et af de allerfornuftigste i denne debat. desværre er avisjobsene endnu kun på Sjælland.

Jeg har dog sendt dem en mail i går og afventer at høre fra dem. Jeg kan både gå,cykle og køre bil, så jeg kan jo sagtens komme rundt. Jeg siger ikke det står galt til, jeg brokker mig ikke.

Brokken kommer fra andre, lige fra at jeg er en nasserøv til at man ikke kan "tillade" sig at have bil, når man er arbejdsløs?

Nu ryger jeg ikke, men gjorde jeg det, kunne jeg vel heller ikke tillade mig det, som arbejdsløs??

ryger ikke, men har bil Amazonen
Når man er arbejdsløs, må man mig bekendt, både ryge, drikke og have bil. Alle laster(goder) der alle koster penge.
Jeg ryger ikke, drikker ikke nok, men har en lille gammel, billig bil, der ikke koster mig mere end hjemmerullede til hele måneden. Jeg tror folk har ondt et vist sted.

Fik jeg foreksempel godt betalt arbejde i f. eks Ålborg eller Kolding, købte jeg med garanti mig en ny bil, men jeg har ikke tænkt mig at skille mig af med den, blot fordi jeg får noget midlertidigt arbejde 5 kilometer fra, hvor jeg bor.Så ville den få lov til at stå og jeg ville tage cyklen.

Der er da mange biler her i Jylland, men din bemærkning var nu nok også mere ment som en spydighed?

Helt sikkert Kostemutter
Jeg oplevede endda min egen A-kasse presse citronen så meget overfor mig, at jeg rent faktisk blev i tvivl om, om de var tilstede for, at hjælpe mig eller ??

Du er en engel. Amazonen
Jeg vidste, jeg havde ret! AF kan ikke tvinge folk på understøttelse ud i et tilskudsjob(aktivering), de ikke selv ønsker!
Men går den, så går den, og lægger folk under for presset "fanger" bordet!

Kommunen, derimod, kan med de folk, der modtager bistand! Det er noget helt andet og vedrører ikke min situation.

Understøttelse er en forsikring, ikke en offentlig forsørgelse.

Sætter min lid til et vikarfirma, jeg kontaktede i aftes. Jeg tager ind på bureauet i morgen klokken 10, når de åbner. De har noget pakkearbejde på en møbelfabrik her i byen. "hotjob".
Jeg ved ikke hvad lønnen er, men det er godt og reelt arbejde. Det har jeg intet imod, men jeg har noget imod at systemet skal "koste" rundt med mig for forgodtbefindende.

Så tager jeg to måneder på fabrikken og har jeg ikke fundet mit ønskejob inden, tager jeg to måneder mere! Op på cyklen hver dag, det er gratis motion....glæder mig allerede.

Hvorfor sagde du ikke bare det? sanessa
Din dagsorden i hele denne debat har være EEN ting og kun denne ene...din værdighed! Og det er ikke spor forkert...det har bare været helt tåegt....du har ligesom prøvet at forklare at dit fokus var et andet. Du skrev på et tidspunkt at du i det mindste ville have en ordentlig løn som lå højere end understøttelsen, så skrev du at du var akademisk uddannet og ønskede at, man så på den kvalitet i forhold til dit arbejde...

Nu siger du "Jeg ved ikke hvad lønnen er, men det er godt og reelt arbejde. Det har jeg intet imod, men jeg har noget imod at systemet skal "koste" rundt med mig for forgodtbefindende"

Du taler om det nedladende i at blive sendt ud i aktivering for arbejdsløshedsforsikrede, at det bærer præg af slaveri og ydmygelse på lige linie med bistandsklienternes situation, at AF anvender deres position i systemet til negativ magtanvendelse, at det er uværdigt, og at du ikke vil finde dig i den behandling.

- Men det er oftest DEN indignation du føler lige nu, som får folk op af hullerne....det er de sgu da godt klare over på AF! Det er derfor de gør det. Ligegyldigt hvordan du vender dig, er du en brik i det spil, så længe du er med i det.

Tillykke med dit nye arbejde og din indstilling til det! Jeg er 100% sikker på, der ikke går ret lang tid før du finder dig noget du VIRKELIGT gider...for at ikke ville finde sig i noget bestemt, er en motiverende kraft, der indeholder store mængder energi. Den formår at få folk til at flytte sig derhen hvor de gerne vil være.

Og måske vil du en dag ligefrem tænke med taknemmelighed på AF's "møgbeskidte rolle og opførsel". Måske møder du andre, der har været ude for det samme, som idag sidder i et fedt job?

Barndommens gade (Digtet)

Jeg er din barndoms gade
jeg er dit væsens rod.
Jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.

Jeg er din mors grå hænder
og din fars bekymrede sind,
jeg er de tidligste drømmes
lette, tågede spind.

Jeg gav dig min store alvor
en dag du var vildt forladt
jeg dryssed' lidt vemod i sindet
en drivende regnvejrsnat.

Jeg slog dig engang til jorden
for at gøre dit hjerte hårdt,
men jeg rejste dig varligt op igen
og tørrede tårerne bort.

Det er mig der har lært dig at hade
jeg lærte dig hårdhed og spot.
Jeg gav dig de stærkeste våben
du skal vide at bruge dem godt.

Jeg gav dig de vagtsomme øjne
på dem skal du kendes igen,
og møder du en med det samme blik
skal du vide han er din ven

Fløj du så vidt over lande
voksede du fra din ven?
- Jeg er din barndoms gade
jeg kender dig altid igen.

Tekst: Tove Ditlevsen (1943)

Tak ;) krampen
Det skal så lige siges, at min erfaring stammer fra en hjemvendt periode på KUN 2 mdr. i Danmark – føj jeg kunne lugte stanken.
Presset oppe fra bliver større og den enkelte bliver ikke taget i betragtning.

Følelsen af ” arbeit macht frei” er helt sikkert til stede under dække af fællesskabet. – lidt hårdt sagt og jeg er normal ikke rød ;)

Held og lykke til dig ;) Krampen

Selvsving Zigu
Inden du går helt i selvsving, synes jeg da lige at du skylder dig selv at læse om hvad AF- din a- kasse kan. Der er som udgangspunkt ikke nogen der kan tvinge dig til noget som helst. DU må bare leve med konsekvenserne af ikke at ville modtageet aktiveringstilbud fra AF. Så enkelt er det - og det har det altid været

Reglerne Zigu
finder du her
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20050068529-REGL
God fornøjelse

Ved du hvad? Amazonen
Jeg har faktisk været ærlig, hele vejen igennem og også svaret folk på det relevante, de har spurgt om. At jeg så har svaret et andet sted i tråden, kommer ikke sagen ved. Folk kan læse indlæggene igennem, inden de kaster sig ud i personlige angreb og lufter deres latterliggørelse af min situation. Dig selv incl..

Hvis du læser mit allerførste indlæg igennem, vil du klart se, at jeg snakker om aktivering indenfor AF-regi.
Kender du regler, rettigheder og pligter for arbejdsløse, kunne du have hjulpet meget tidligere end bla. at komme med den bemærkning salg bilen? Jeg har svært ved at se sammenhængen mellem bil og det ikke at have et arbejde.
Mange hilsner

Tak Amazonen
Tusind tak. Det regelsæt vil jeg "studere" nøjere. Egentlig burde AF have et eksemplar! Gad vide om der også står noget om anstændighed og god opførsel?

Det gør der Zigu
Ikke!
Men AF har masser af eksemplarer.
AF medarbejderne er mennesker som du og jeg- de er ansat til at udføre det arbejde som lovgiverne her i landet bestemmer der skal være indenfor det område de dækker. Jeg kan sige dig så meget- de AF medarbejdere der beskæftiger sig med kontaktsamtaler med ledige- og dermed også fremskaffelse af aktiveringstilbud til ledige dagpengemodtagere, har i gennemsnit 15 min pr samtale- og det er jo ikke noget de selv har bestemt at de ikke har længere tid.

208 klip Camilla23
208 klip, hvor hvert klip betyder en uges udbetaling af dagpenge! Det svarer til 4 år. Når alle klip er brugt ryger man på bistandshjælp.

God tur Vil du oprette en debatprofil?
Du får sikkert en beskyttet avisrute.....

Har du ikke ruten længere ?? John Doe
Jeg vidste ikke den beskyttede avisrute var ledig?
Hvornår har du sagt den op?

Så find dig et arbejde Anonym
Så nemt er det da.

Har læst dit svar til halfevil... hvad er de for en gang sludder om hvem der har læst hvilke indlæg?

Jeg læser ofte halfevils indlæg, for jeg finder dem berigende. Det er så de eneste indlæg jeg har læst her på siden, foruden dit indlæg. Jeg er sådan set ligeglad med hvad andre mener, jeg mener du er en forkælet dulle, der skal have et spark i røven ud på arbejdsmarkedet.

Hvis du virkelig mener at du ikke hører under samme regler som alle andre... så må du jo sørge for, at de ikke har noget at komme efter.

Du er sjov Amazonen
Tak for rådet*ssvv*

nej det skal du ikke ninus
men saa skal du heller ikke ha' en krone !!!!!!!
Nasseroev

du da for stupid hmmmoghmmm
arrogante røvhuller er der nok af, bare vent til du selv kommer i den situation, og det kan gå meget hurtigt, før du aner det.
så får piben nok en anden lyd.

Stjerneflot svar åhh ja
tilslutter mig og held og lykke.

hvilken debat har du gang i åh ja
når du bliver så pisse fornærmet lige så snart nogen mener du f.eks skriver næstefjensk ?
så mener du debatten lukker ??
Det du beskylder den anden for, det beviser du præcis lige nu, at du bare har adresseret til hende, men det er DIG, det kommer fra.

trækker i land nu ? åh ja
fandme om du ikke trækker i land ??
du blev stadig pisse fornærmet og ville lukke for dialog mellem dig og hende, det er sgu for barnligt.
hvorfor sagde du ikke det før !!
Hooold da kæft hvor latterligt, det sgu da ligemeget, nu har du selv arbejdet dig op til at "have eget firma" men du var engang almindelig kuli har du skrevet før, men man ændre jo holdning, og dit "firma" praler du rigtig meget med herinde, får du et kick af det !
stakkels dig.

du vil hellere skrive udenom åh ja
hvorfor sagde du ikke det før !! skrev du.
nu lægger du "skylden" over på hende, men det som havde været mere på sin plads er :
At du gav en undskyldning.
hvorfor prøver du ofte at snakke dig udenom at give en velplaceret undskyldning ?
er det så svært for dig ?

Hørt Anonym
må han æde hans egen lort!

Find en passende undskyldning Choco
Du kan ikke blot nægte det, men kan undvige ved, at påstå du ikke tåler børn, og bliver uligevægtig herved. Du skal så pointere, at det kan blive en ubehagelig oplevelse for børnene, hvis de tvinges til dit nærvær.

Her er det så optil lederen, at vurdere, om risikoen er for stor. Kendte en ung fyr, der anvendte denne teknik, de turde ikke tage vedkommende, men sendte vedkommende på betalt uddannelse. Han jublede hele vejen til uddannelsesinstitutionen, hvor han blev optaget og begyndte straks.

Vil man ikke tage Anonym
jobbet bør kassen lukkes, det er yderst rimeligt.

Husk på at de penge I lever af ikke kommer fra himlen... det er penge skatteyderne har knoklet for og som bliver frarøvet dem over skatten!

Jeg kan egentlig ikke forstå at I vil være bekendte at sige nej til et job, og så stadigt modtage penge fra det offentlige. Det ville min samvittighed ikke kunne bære!

For dem der gider arbejde jens261
Er der masser af arbejde, og jeg tror desværre at du er en af de mange der ikke kan lette røven, og derfor skal du i aktivering, eller sagt på en anden måde ET LOS i røven.
Hvis du ikke vil aktiveres, men lette røven skal du, så meld dig imd som vikar, så bestemmer du stort selv, hvad du vil lave og til hvilken løn.

Haloo!! Amazonen
De penge jeg lever af, kommer fra min a - kasse. En forsikring jeg har betalt til i mange år. Ikke fra det offentlige!! Jeg synes du bør læse indlæggene, inden du bare dømmer

sidder du på den grønne gren? gummi
Sidder du på den grønne gren, siden du tillader dig at se ned på ledige? Masser af arbejde siger du? Jeg har ledt og ledt efter job i flere uger nu (har to uddannelser), men der er ingen at få. Har i min tid gjort rent, været på fabrik, taget sig af ældre i hjemmeplejen og plejet små børn, men når man tager langvarige uddannelser, så gider man også at have et ordentlig job. Hvad mærkeligt er der i det? Og aktivering er noget udnyttelse. De sparker en ud, når "jobbet" er færdigt, for aktivering fører sjældent til et "rigtigt" job. Så vær glad for, at du har noget at lave, hvad det så end er.

ukompetent reorx
jeg synes det er underligt at du med både en pædagogisk og en akademisk uddanelse ikke kan få job når der hver dag er spalte op og spalte ned med job annoncer i dagens aviser er stillings annoncer til både pædagoger og akademikere. så enten er du for doven til at søge, eller også er du så ukompetent at arbejdsgiverne ikke vil antage dig.

AF's jobdatabase Un-Plugged
er ubrugelig .. jeg er akademiker og har haft mit cv liggende dér meget længe og der har ikke været så meget som én henvendelse eller bare én relevant jobannonce.

Det hedder altså `inkompetent´ John Doe
men du er altså kompetent nok til at vurdere Amazonen, eller hvad???

Nu ansætter de jo britzen
Juniorpædagog medhjælpere til 50 kr i timen -

guller

dagpenge ER en overførselsindkomst Du har misforstået
!!!

Gud fader bevars krampen
Skriver jeg allerede dømmende, uden at vide et gram til hvad det er??
Hvad indeholder/betyder dette?

:) Krampen

Flere CV'er Arbejdssøgende
Hej

Jeg vil bare nævne at jeg har mange CV'er liggende i diverse databaser, og i flere tilfælder flere CV'er i samme database. Det kan godt betale sig, da det nogle gange er de små forskelle der gør om et job dukker op.

Bil - By kontra land Arbejdssøgende
Jeg er netop flyttet fra Vestjylland til Storkøbenhavn. Og jeg kan sige dig en ting, hvis vi ikke havde haft bil i Vestjylland ville det ofte have været umuligt for mig at komme på arbejde, og det ville slet ikke have kunne lade sig gøre for min mand. Der hvor vi boede kørte bussen ca. hver 2 time. Og i sommerferien kørte den første så sendt at jeg først kunne have været på arbejde kl. 11, selvom min arbejdestid begyndte kl. 8. Og i denne periode kørte den sidste fra endestationen (hvor jeg skulle have den fra) kl. 16:15. Jeg gad godt se den arbejdsgiver der vil tillade at man hele sommeren max kunne være på arbejde med de komme og gå tider!

Så er det jo irrellevant sanessa
Jeg har aldrig krævet at folk skulle afskaffe biler, der var nødvendige...jeg så det bare som en mulighed for at forbedre en midlertidigt dykkende økonomi.

Mange har bare bil fordi "det har man". De har aldrig levet et liv uden bil og ved ikke, og har ikke undersøgt, at det både er komfortabelt og billigt, hvis man altså vel at mærke bor så det er belejligt.

Jeg talte om en MULIGHED....ikke et krav.

hvor er du naiv gummi
Du er simpelthen for naiv, hvis du hopper på alle de fine annoncer i avisen. Er selv pædagog og har søgt mange af de omtalte stillinger uden resultat trods gode udtalelser. Jeg har ingen ERFARING i branchen, og den sættes der stor pris på i institutionerne. Det er mega svært at komme ud og få job som nyuddannet. Og så er der de intitutioner, som har lovet stillingen væk til anden side, men er nødt til at slå den op i avisen alligevel. Pisseulovligt, men hvem tager sig af sådan noget? God weekend optimist!

Overførelsesindkomst anonym Q
Arbejdløshedsdagpenge er overførelsesindkomst, det er staten der betaler den største det af dagpengene og reglerne er vedtaget ved lov i folketinget og hvis ikke jeg husker forkert er de nuværende vedtaget da socialdemokratiet var ved magten. Men hvis det er dig så meget imod at følge reglerne står det dig frit for at melde dig ud af A-kasse den er man ikke tvunget til at være medlem af.

At AF opførelse over for ledige er under al kritik kan vi hurtig blive enige om.

Held og lykke fra en der har prøvet at være arbejdsløs og tidligere ansat a-kasse

Løntilskud BH10109
Hej...

Med løntilskud får man en almindelig løn, indenfor overenskommensel for området... Det er en rigtig god måde at komme videre ud i job på.. Jeg har selv været i løntilskud som pædagogmedhjælper.. Igennem en sød hjælpsom leder er jeg helt booket op med vikar timer 3 steder, og er blevet fritaget for løntilskud.. Og der er masser at lave indenfor området..