Jerusalems ødelæggelse

Jerusalems ødelæggelse sebl
I dette indlæg vil jeg udelukkende benytte citater fra litteratur, som Jehovas Vidner har udgivet. Jeg vil forsøge at finde ud af, hvilket år Nebukadnezar blev konge, ved at gå udfra årstallet 539 fvt for Babylons fald til Kyrus - et årstal JV er enige i:

"In the seventeenth year of King Nabunaid, Babylon fell to Cyrus the Persian. The Nabunaid chronicle gives exact dates. In the month of Tashritu on the fourteenth day, October 10, 539 B.C., the Persian forces took Sippar; on the sixteenth day, October 12, ‘the army of Cyrus entered Babylon without battle’; and in the month of Arahsamnu, on the third day, October 29, Cyrus himself came into the city.”" --- Watchtower 1968 August 15 pp.491-492 The Book of Truthful Historical Dates

Vi ved altså nu, at Babylons nederlag var i 539 fvt, og at dette skete i Nabonidus 17. regeringsår

Vi skal naturligvis bruge babylonernes samlede kongerække fra Nebukadnezar til år 539 fvt. Den finder vi her:

"Particularly was this domination manifest during the seventh and sixth centuries B.C.E. when Nabopolassar, a native of Chaldea, and his successors, Nebuchadnezzar II, Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus, and Belshazzar, ruled the Third World Power, Babylon." --- Insight on the Scriptures, Vol 1, side 425

Nu har vi altså de relevante konger, og vi ved år 539 fvt var i Nabonidus 17 regeringsår. Så nu kan vi stille en tabel op, og se, hvilke oplysninger vi stadig mangler:

Nabonidus: 16-17 år
Labashi-Marduk:
Neriglissar:
Evil-merodach:
Nebuchadnezzar II:

Vi mangler altså regeringslængden for 4 nybabylonske konger. Dem finder vi også i JV's litteratur (jeg giver citaterne til sidst i indlægget):

Nabonidus: 16-17 år
Labashi-Marduk: 9 måneder
Neriglissar: 4 år
Evil-merodach: 2 år
Nebuchadnezzar II: 43 år

Ialt regerede disse konger altså i 66-67 år. Dette giver os Nebukadnezars første regeringsår:

539+66 år = år 605 fvt (præcis som alle historikere er enige om).

Da Jerusalem faldt i Nebukadnezars 19. år, må Jerusalems ødelæggelse være sket i år 587/586 fvt - præcis som alle historikere er enige om:

"on Tammuz (June-July) 9 in the 11th year of Zedekiah’s reign (Nebuchadnezzar’s 19th year if counting from his accession year or his 18th regnal year), a breach was made in Jerusalem’s wall. Zedekiah and his men fled but were overtaken in the desert plains of Jericho." Insight, Vol 2 side 481

De har rod i deres kronologi hos Jehovas Vidner, for deres egne opslagsværker giver det samme år for Jerusalems ødelæggelse (år 587 fvt) som alle andre end JV er enige om - hvis man altså regner lidt på deres egne tal!!!!

CITATER: DE SIDSTE 4 KONGER

Labashi-Marduk: 9 måneder "His underage son Labashi-Marduk, a vicious boy, succeeded him, and was assassinated within nine months" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29

Neriglissar: 4 år "Neriglissar, who reigned for four years" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29

Evil-merodach: 2 år "Evil-merodach reigned two years" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29

Nebuchadnezzar II: 43 år "Nebuchadnezzar ruled as king for 43 years" Insight, Vol 2 side 480

Jerusalems ødelæggelse? Enoch
Hej again,

Meget spændende citater, men du skal ikke regne alt for meget med Jehovas Vidners kronologier.
------------------------------------

Skal vi vædde på, at Nabopolassar [du ved, ham der løsrev "provinsien Asien" (Babylon) fra Assyrien] regerede i 20 til 25 år?

Og at Nebukadnezzar d.II [hans søn] bliver konge i år 605 og foretager sit første felttog samme år rettet mod Ægypten?

http://www.livius.org/ne-nn/nebuchadnezzar/nebuchadnezzar.html


Det kunne jo tænkes, at Nebucadnezzar d. II foretager et svinke æriende i 607 rettet mod Jerusalem og erfare hvad Assyrene allerede havde erfaret tidligere..

http://www.livius.org/cg-cm/chronicles/abc5/jerusalem.html

Venlig hilsen

Enoch

PS. Der er mange forslag: http://www.bautz.de/bbkl/n/nebukadnezar_ii.shtml

Biblen vs JV literatur Birgerx
Velkommen tilbage, again. Du har været savnet her, af mig i hvert fald.

Spændende emne som igen behandles, denne gang udelukkende ud fra JV's egen literatur.

Vil henvise til to af dine tidligere indlæg for de interesserede om året for Jerusalems ødelæggelse alene ud fra de bibelske beskrivelser. Meget interessant og grundigt:

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=713802

samt

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=715050

Hej again gider du lige..... Enoch
Hej again,

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217 &posting=715050

Du roder lidt rundt i det. Det vil jeg ikke bebrejde dig, men gider du lige forklare mig dette:

” Men hvorfor vil Jv så gerne have 607 fvt til at være det rigtige årstal for Jerusalems ødelæggelse?

Det vil de fordi det nybabylonske rige blev omstyrtet i år 639 fvt, hvor jøderne fik lov at vende tilbage til Jerusalem.

To år senere lagde de grundvolden til templet (se Ezra 3:8). Når templets grundvold blev lagt i år 637 fvt trækker man bare 70 år fra (siger altså Jv) og når frem til, at så må templet være blevet ødelagt i år 607 fvt. ”
Citat slut.

Jeg venter spændt på din forklaring.

Enoch

Ups! sebl
Hej Enoch

Du har sørme ret - det skrev jeg faktisk og det er naturligvis noget vrøvl. Her får du lige kommentaren med de årstal der burde stå:

"Men hvorfor vil Jv så gerne have 607 fvt til at være det rigtige årstal for Jerusalems ødelæggelse? Det vil de fordi det nybabylonske rige blev omstyrtet i år 539 fvt, hvor jøderne fik lov at vende tilbage til Jerusalem. To år senere lagde de grundvolden til templet (se Ezra 3:8). Når templets grundvold blev lagt i år 537 fvt trækker man bare 70 år fra (siger altså Jv) og når frem til, at så må templet være blevet ødelagt i år 607 fvt."

Godt set - jeg undskylder om omvender mig i sæk og aske ;)

Tak for velkomsten sebl
Tak for den overstrømmende velkomst. Jeg kigger ind på debatten nu og da, men her sker jo ikke længere så meget.....

Desværre, det bliver værre og værre. Enoch
"..Når templets grundvold blev lagt i år 537 fvt trækker man bare 70 år fra (siger altså Jv) og når frem til, at så må templet være blevet ødelagt i år 607 fvt."
Citat slut.

Sorry, again,

Er der noget galt? Hvad sker der med dig?

Enoch

Hmmmmm sebl
Nu vil du vist finde noget at beklage dig over. 70 år før 537 fvt var år 607 fvt!

sådan ser regnestykket ud matematisk: 537 fvt - 70= -537-70 = -607 = 607 fvt!

Nå, men dog. Enoch
"Men hvorfor vil Jv så gerne have 607 fvt til at være det rigtige årstal for Jerusalems ødelæggelse?

Det vil de fordi det nybabylonske rige blev omstyrtet i år 539 fvt, hvor jøderne fik lov at vende tilbage til Jerusalem.

To år senere lagde de grundvolden til templet (se Ezra 3:8).

Når templets grundvold blev lagt i år 537 fvt

trækker man bare 70 år fra (siger altså Jv) og når frem til,

at så må templet være blevet ødelagt i år 607 fvt."


Nu vil du vist finde noget at beklage dig over.

70 år før 537 fvt var år 607 fvt!

Svar: Nej, det vil jeg ikke beklage mig over, men at trække 70 år fra 537, det vil jeg beklage mig over.

sådan ser regnestykket ud matematisk: 537 fvt - 70= -537-70 = -607 = 607 fvt!

Svar: Ja, der er mange måder, at ”regne den ud” på.

Nu kan man jo så anlægge det synspunkt, at når beretningen i Ezra kap. 3 vers 8 til 10: ”….lagde de grundvolden til templet…” , jeg kunne godt tænke mig at sige, at nogen grundvold lagde de ikke, idet grundvolden allerede var lagt. Den hvis kvadersten var blevet udhugget langt borte og som er så enorme, at ingen kunne flytte dem endsige erstatte dem.

”One of the mysteries uncovered during the excavation is the presence of massive stones that measure some 14 metres in length, 3 metres in height, and are estimated to be 2 metres thick and to weigh over 300 tons. No one can explain how these gigantic rocks were transported to the site”.

http://www.bible-history.com/links.php?cat=13&sub=64&cat_name=Bible+History&subcat_name=Archaeology+%26+Sites

Den kan for i øvrigt stadig ses den dag i dag. Den ”grundvold” de lagde var af en anden beskaffenhed og funktion.

Ellers vil jeg sige til dit regnestykke, at det er godt man ikke skal være særlig kyndig i mattematik for at behage eller tro på Gud.

Ellers er jeg fuldstændig enig med dig.

Enoch