Jesu lære - lige så aktuel i dag som den gang den blev givet.

Jesu lære - lige så aktuel i dag som den gang den blev givet. traellen
Temaet for Jesu budskab var "den gode nyhed om Guds rige". (Lukas 4:34) Det var et vigtigt tema, for Riget er det middel hvormed Jehova vil hævde sin suverænitet og bringe menneskeheden varige velsignelser. Jesus gav også gode råd der kunne hjælpe folk i hverdagen. Han viste sig at være den forudsagte 'Underfulde Rådgiver'. (Esajas 9:6) Hvordan kunne hans råd være andet end underfulde? Han havde jo et indgående kendskab til Guds ord og vilje, en dyb forståelse af den menneskelige natur og stor kærlighed til menneskene. De råd han gav, var derfor altid praktisk anvendelige og til gavn for tilhørerne. Jesus fremholdt "det evige livs ord", og det vil føre til frelse at følge hans råd. (Johannes 6:68)

Bjergprædikenen er et fremragende eksempel på den uforlignelige visdom i Jesu lære. Det tog sikkert ikke mere end 20 minutter at holde Bjergprædikenen sådan som den er gengivet i Mattæus 5:3 - 7:27. Men den vejledning den indeholder, er tidløs og lige så relevant i dag som da den oprindelig blev givet. Jesus kom ind på mange forskellige emner, deriblandt hvordan man får et bedre forhold til andre (5:23-26, 38-42; 7:1-5, 12), hvordan man forbliver moralsk ren (5:27-32), og hvordan man får et meningsfyldt liv. (6:19-24; 7:24-27) Men Jesus nøjedes ikke med at fortælle sine tilhørere hvad det ville være klogt at gøre, han underbyggede det også ved at forklare hvad han mente, ræsonnere med tilhørerne og fremføre beviser for det han sagde.

Læg for eksempel mærke til visdommen i Jesu vejledning i Mattæusevangeliet, kapitel 6, om ikke at bekymre sig om det materielle. "Hold op med at nære bekymring for jeres sjæl med hensyn til hvad I skal spise eller hvad I skal drikke, eller for jeres legeme med hensyn til hvad I skal tage på," lyder hans råd. (Vers 25) Mad og tøj er grundlæggende fornødenheder, og det er kun naturligt at vi er optaget af at skaffe os dem. Men Jesus siger at vi skal "holde op med at nære bekymring" med hensyn til disse ting. Hvorfor?

Følg med mens Jesus fremfører sit overbevisende ræsonnement. Eftersom det er Jehova der har givet os livet og et legeme, kan han så ikke også sørge for at vi får den føde vi har brug for, og det tøj vi skal have på? (Vers 25) Hvis Gud sørger for føde til fuglene og han klæder blomsterne i skønhed, hvor meget mere vil han da ikke sørge for de mennesker der tjener ham! (Versene 26, 28-30) Unødig bekymring tjener alligevel ikke noget formål. Det kan ikke forlænge livet med så meget som et sekund.* (Vers 27 - se nedenfor) Hvordan kan vi da undgå at bekymre os? Jesus giver os dette råd: Bliv ved med at sætte tilbedelsen af Gud først i livet. De der gør det, kan have tillid til at deres himmelske Fader "i tilgift" vil give dem det de hver dag har behov for. (Vers 33) Til sidst kommer Jesus med et meget praktisk forslag - at man tager én dag ad gangen. Hvorfor lægge morgendagens bekymringer til dem man har i dag? (Vers 34) Og hvorfor bekymre sig unødigt om noget der måske aldrig sker? At følge disse kloge råd kan spare os for mange hjertesorger i denne stressede verden.

Den vejledning Jesus gav, er altså lige så brugbar i dag som den var da den blev givet for næsten 2000 år siden. Er det ikke et vidnesbyrd om at hans visdom stammer fra Gud? Selv den bedste vejledning fra rådgivere i denne verden bliver hurtigt forældet og derfor revideret eller udskiftet. Jesu lære har derimod stået tidens prøve. Men det skulle ikke overraske os, for Jesus, den Underfulde Rådgiver, fremholdt "hvad Gud har sagt". (Johannes 3:34)

Hav en god dag!
__________________

Videnskabelige undersøgelser har vist at overdreven bekymring og stress kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme og mange andre lidelser der kan være årsag til en for tidlig død.

I er jo ikke Dirk
Kristi vidner, men Jehovas. Men når I tilsyneladende lægger så stor vægt på Jesus, betyder det jo, at I er disciple af en ærkeengel.
Jeres hjemmeside siger tydeligt, at Jesus er ærkeengelen Michael. Denne blev tidligere tolket som paven af Rom. Vil ikke ulejlige dig med at forklare omsvinget, dels fordi det er umuligt, dels fordi du måske, som så mange andre vidner, slet ikke er klar over forvandlingen. Og så vil det også være at gå imod jeres tro og kloge træl, og det er det samme som at gå imod Gud.

Vebnlig hilsen, Dirk

.Jehovas vidner er også Kristi vidner ftg
Jesus Kristus er jordens nye konge, og han er Jehovas søn.
(Lukas 1:21-23)

Ergo Dierk
Ærkeengelen Michael er jordens nye konge. Tidligere havde det så betydet, at Paven af Rom (dengang tolket som ærkeengelen Michael) var jordens konge. Hvilken indsigt!

Venlig hilsen, Dirk

Tumpe Sonja.
Hvis der er nogen der tror at paven er jordens konge må det være katolikkerne. Tror du ikke det er dig der drager forkerte konklusioner?