Jesus havde inderligt ondt af dem

Jesus havde inderligt ondt af dem traellen
Ligesom sin Fader havde Jesus medfølelse med andre. Bibelen fortæller at han gjorde noget for at hjælpe de nødstedte fordi han havde inderligt ondt af dem. Når Bibelen beskriver Jesu følelser, bruger den et græsk ord der er blevet gengivet med "fik inderligt ondt af". En bibelforsker siger: "Der er tale om ... noget der berører menneskets dybeste følelser. Det er det stærkeste ord for medfølelse der findes på græsk." Lad os betragte nogle situationer hvor Jesus fik dyb medfølelse med andre og derfor gjorde noget til gavn for dem.

JESUS DÆKKEDE ANDRES ÅNDELIGE BEHOV. Beretningen i Markus 6:30-34 viser hvad det var der først og fremmest fik Jesus til at vise medlidenhed. Prøv at se situationen for dig. Apostlene var kommet tilbage fra en lang forkyndelsestur og fortalte begejstret Jesus om alt det de havde set og hørt. Men der var så mange mennesker omkring dem at de ikke engang fik tid til at spise. Jesus, der altid var opmærksom på andres behov, lagde mærke til at apostlene var trætte. "Kom I nu selv med til et øde sted hvor I kan være for jer selv og hvile jer lidt," sagde han til dem. De gik så om bord i en båd og sejlede tværs over den nordlige ende af Galilæas Sø til et roligt sted. Men både folkemængden der så dem tage af sted, og andre der hørte om det, løb langs den nordlige bred af søen og nåede frem til den anden side før båden.

Blev Jesus irriteret over at blive forstyrret nu hvor han og apostlene havde tænkt sig at være alene? Nej. Han blev bevæget over at se denne store folkemægde på flere tusind mennesker der ventede på ham. Markus skriver: "Da han kom ud af båden så han en stor skare mennesker, og han fik inderligt ondt af dem, for de var som får uden hyrde. Og han begyndte at lære dem mange ting." Jesus var opmærksom på at alle disse mennesker hver især havde et åndeligt behov. De var som får der flakkede hjælpeløst om uden en hyrde der kunne lede og beskytte dem. Jesus vidste at det jævne folk belv forsømt af de følelseskolde religiøse ledere, der skulle have været omsorgsfulde hyrder. (Johannes 747-49) Han følte med disse mennesker og "begyndte at tale til dem om Guds rige." (Lukas 9:11) Læg mærke til at Jesus fik inderligt ondt af dem allerede før han havde set hvordan de tog imod det han ville lære dem. Hans inderlige medfølelse var med andre ord ikke EN FØLGE af at han havde undervist folkemængden, men snarere hans MOTIV til at gøre det.

Lad os betragte en anden situation i morgen.