Jesus helbredte syge

Jesus helbredte syge traellen
Folk som var plaget af forskellige lidelser, kunne mærke at Jesus havde medfølelse med dem, og følte sig derfor draget til ham. Det fremgår særligt tydeligt af den situation hvor Jesus, der var omgivet af store folkeskarer, blev opsøgt af en mand som var "fuld af spedalskhed". (Lukas 5:12) På Bibelens tid blev spedalske holdt i karantæne for at de ikke skulle smitte andre. (4 Mosebog 5:1-4) Efterhånden udviklede rabbinerne imidlertid en hjerteløs holdning til de spedalske og indførte deres egne undertrykkende regler.* (se nedenfor) Men læg mærke til Jesu holdning over for den spedalske mand: "En spedalsk kom hen til ham og bønfaldt ham idet han knælede ned og sagde til ham: 'Hvis blot du vil, kan du gøre mig ren.' Da fik han inderligt ondt af ham, og han rakte sin hånd frem og rørte ved ham og sagde til ham: 'Jeg vil, bliv ren.' Og straks forsvandt spedalskheden fra ham." (Markus 1:40-42) Jesus vidste at den spedalske ikke engang havde lov til at være der. Men han havde så stor medfølelse med ham at han gjorde noget helt utænkeligt. I stedet for at jage manden bort rørte han ved ham.

Kan du forestille dig hvor meget det må have betydet for den spedalske mand at Jesus rørte ved ham? Det kan følgende oplevelse hjælpe os til at forstå: Dr. Paul Brand, der er specialist i spedalskhed, fortæller om en ung mand i Indien som han behandlede. Mens han undersøgte patienten, lagde han sin hånd på den spedalskes skulder og forklarede gennem en tolk hvad behandlingen gik ud på. Pludselig begyndte den spedalske at græde. "Har jeg sagt noget forkert?" spurgte lægen. Tolken oversatte spørgsmålet til den unge mand og fortalte så hvad han havde svaret: "Nej, doktor. Han siger at han græder fordi De lagde deres hånd på hans skulder. Før han kom her, var der ikke nogen der havde rørt ved ham i årevis." For den spedalske der kom til Jesus, betød berøringen endnu mere. Den sygdom der havde gjort ham til en udstødt, forsvandt!

Hav en god dag!
______________________

* Ifølge rabbinernes regler måtte ingen komme tættere på en spedalsk end fire alen (knap to meter). Hvis det blæste, skulle den spedalske holde sig mindst 100 alen (knap 50 meter) borte. I Midrash Rabbah berettes der om en rabbiner der gemte sig for de spedalske, og om en anden der kastede sten efter dem for at holde dem på afstand. De spedalske vidste altså hvad det ville sige at blive afvist og at være uønsket og foragtet.

Også i dag sebl
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=50
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=51
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=52
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=47
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=7
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=49
http://www.jegblevhelbredt.dk/modules/MyAnnonces/index.php?pa=viewannonces&lid=19

I den nye verden vil alle være raske, ftg
selv de døde vil opstå fra graven. (Åbenbaringen 20:13)

"Og havet gav de døde der var i det, tilbage, og døden og Ha′des gav de døde der var i dem, tilbage, og de blev dømt hver især efter deres gerninger."

Som at vente på juleaften sebl
Ja, det lyder lækkert. I mellemtiden må vi så glæde os over alt det vi selv kan gøre, for at forbedre verden.

Politisk kunne vi eksempelvis arbejde for en bedre U-landspolitik, bl.a. fordi det kan give mere fred i verden. Vi kan også arbejde for bedre lægehjælp til både rige og fattige lande. Vi kan heldigvis gøre en hel masse for at gøre verden bedre.

Glæder du dig ikke over de enorme forbedringer der er sket i verden. Jeg synes i hvert fald det er fantastisk, at verden kan tage sig sammen til at samarbejde. Sundhedsmæssigt så vi det med SARS problematikken, som omgående blev inddæmmet efter et internationalt samarbejde om karantæne, lægehjælp, samarbejde om forskning osv.

Vi kan glæde os til Guds regering kommer - men vores egne regeringer er nu heller ikke så tossede, som de nogle gange får skudt i skoene. Og her i det demokratiske Danmark må vi vel sige, at vi har de politikere vi fortjener....

Det er meget dumt ftg
at give sig til at reparere på en verdensorden der vil gå til grunde. Det svarer jo til at man går i gang med at male på et skib der er ved at synke. Når skuden går ned, så gælder det om at redde menneskeliv. Derfor er forkyndelsen af den gode nyhed om Riget så vigtig.

Tror du slet ikke på Bibelen, again? Ved du ikke at den nuværende verdemsorden vil blive bragt til ophør?
____________________

"Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, mens I venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke, [den dag] hvorved brændende himle skal opløses og stærkt ophedede elementer vil smelte! Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo. Derfor, I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred."
(2 Peter 3:11-14) ---> http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm

Hvorfor dumt? sebl
Jo, bestemt tror jeg da på Bibelen. Men det er da ikke dumt, at redde menneskeliv blot fordi verden engang vil gå under.

Tror du slet ikke på næstekærlighed, ftg?

Hvis man VIRKELIG ønsker at hjælpe sine medmennesker, ftg
så må man hjælpe dem til at opnå livet i Guds nye verden.

Dumt - ikke dumt? Birgerx
ftg - "Det er meget dumt at give sig til at reparere på en verdensorden der vil gå til grunde." - Citat slut.


Den time kender vi ikke. Også de første kristne ventede en ny verdensorden. Nu har menneskeheden ventet yderligere 2000 år, og selv om vi i dag desværre med a-våben kan skabe brændende himle og stærkt ophedede ting, der vil smelte, er der vel ingen grund til ikke til stadighed at gøre en indsats for at forbedre den nuværende verdensorden til gavn for endnu flere mennesker.

Alt andet synes at være en opgivende holdning, der nemt skaber unødig frygt. Som ved JV's tidligere "profetier" hvor vidner i hobetal solgte hus og hjem og egendele, for jorden gik jo under (fx. 1975), sagde Brooklyn. Mens lederne selv byggede beskyttelsesrum med metertykke betonvægge flere etager under jorden. Deres EGEN TRO på verdens undergang var altså ikke stærk nok, for her hjælper ingen beskyttelsesrum!! Hykleri. Kun omvendelse ved nåden i tro på Jesus Kristus frelser.

Vil du tillige give bud på disse tre spørgsmål:

1. Hvem er Babylon den store?
2. Hvem er hendes moder?
3. Hvem er kvinden der rider dyret i Åb. beretningen?

Spørger fordi jeg ikke selv er stærk i tolkning af Profeterne og Åbenbaringen som ellers er facinerende - og skræmmende - læsning. På forhånd tak.

Svar til Birgerx ftg
Kristne ser hen til Guds rige som løsningen på menneskehedens problemer, ikke til politiske organisationer. Again ved godt at Jehovas vidner overholder Jesu bud om politisk neutralitet. Mit svar er ikke en kritik af hvad folk foretager sig, men et svar på agains drillerier.

Du skriver:
"Den time kender vi ikke. Også de første kristne ventede en ny verdensorden. Nu har menneskeheden ventet yderligere 2000 år, og selv om vi i dag desværre med a-våben kan skabe brændende himle og stærkt ophedede ting, der vil smelte, er der vel ingen grund til ikke til stadighed at gøre en indsats for at forbedre den nuværende verdensorden til gavn for endnu flere mennesker."

Det er timen vi ikke kender, tiden kender vi. De første kristne kendte også tiden, og de reddede livet fordi de var opmærksomme på Jesu profeti. Den jødiske ordning gik til grunde i år 70, men allerede i år 66 forlod de kristne Jerusalem og flygtede til området omkring Pella hvor de opholdt sig indtil Jerusalem blev ødelagt i år 70. Du kan læse om det der skete i bogen "Jødernes krig mod Romerne" af den jødiske historiker Flavius Josephus, der levede i det første århundrede. Også i dag venter vi en verdensordens afslutning fordi Bibelens profetier bliver opfyldt for vore øjne, men ligesom de første kristne ikke kendte det nøjagtige tidspunkt for Romernes tilbagevenden, kan vi heller ikke sige det nøjagtige tidspunkt for den nuværende verdensordens afslutning. Tiden kender vi, men ikke timen. Jehovas vidner gør også en stor indsats for verden, men ikke igennem politiske situationer. Vi hjælper enkeltpersoner til at blive bedre samfundsborgere, en indsats der bliver højt værdsat af mange regeringer verden over. Vi hjælper igennem undervisning, Birgerx, bibelundervisning. Når man følger Bibelens principper, bliver man et bedre menneske.

Videre skriver du:
"Alt andet synes at være en opgivende holdning, der nemt skaber unødig frygt. Som ved JV's tidligere "profetier" hvor vidner i hobetal solgte hus og hjem og egendele, for jorden gik jo under (fx. 1975), sagde Brooklyn. Mens lederne selv byggede beskyttelsesrum med metertykke betonvægge flere etager under jorden. Deres EGEN TRO på verdens undergang var altså ikke stærk nok, for her hjælper ingen beskyttelsesrum!! Hykleri. Kun omvendelse ved nåden i tro på Jesus Kristus frelser."

Du blander tingene sammen. Hvorfor skulle vi bygge beskyttelsesrum? Vi tror på at den nuværende verdensorden vil blive bragt til ophør, men det er ikke noget vi frygter. Når den nuværende verdensorden går til grunde vil vi blive beskyttet af Gud, ligesom han beskyttede de første kristne, og vi vil blive de første indbyggere på den nye jord. Der er ingen grund til at bygge beskyttelsesrum, og det er heller ikke os der har gjort det. Der har været nogle der så frem til 1975 som et muligt tidspunkt for den nuværende verdensordnings afslutning, men dette er ikke en profeti. Vagttårnet er et bibelsk blad. Det holder et vågent øje med verdensbegivenhederne og sammenholder dem med Bibelens profetier. Det er dét vi har bladet til. Men Vagttårnet er ikke et profetisk blad, og Jehovas vidner er ikke profeter. Vi er bibelstudenter og forkyndere af den gode nyhed om Riget. (Mattæus 24:14)

Du har tre spørgsmål:
1. Hvem er Babylon den store?
2. Hvem er hendes moder?
3. Hvem er kvinden der rider dyret i Åb. beretningen?

Babylon den store betegnes som en skøge der rider på et vildyr. Babylon den store står for al falsk religion tilsammen. Hele verdensimperiet af falsk religion. Moderen til Babylon den store er Babylon, fordi det var der den falske religion opstod, men Babylon den store betegnes selv som en moder, nemlig moderen til jordens skøger. Kvinden der rider på vilddyret er Babylon den store. Hun rider på vilddyret fordi hun blander sig i politik. De politiske ledere må tage hensyn til religionerne for at kunne gennemføre deres politik. På denne måde er Babylon den store kommet til at ride på vilddyret. Men de politiske ledere vil ikke blive ved med at finde sig i at de skal beherskes af religionerne. Derfor vil vilddyret vende sig imod skøgen (Babylon den store) og tilintetgøre hende. Forstår du det jeg skriver til dig? For at forstå det skal du forstå symbolerne i Åbenbaringens Bog. Åbenbaringen er ikke skræmmende, men man skal lære dens symbolsprog at kende. Når først man forstår den, så er den ikke skræmmende. Tværtimod. Apostelen Johannes skrev: "Lykkelige er den som oplæser denne profetis ord og de som hører dem og som overholder det der står skrevet i den, for den fastsatte tid er nær." (Åbenbaringen 1:3) Du vil få stor gavn af at læse Åbenbaringen, og endnu større gavn af at overholde det der står i den.
Med venlig hilsen, ftg.

Tunge brød? sebl
Man giver ikke sten, hvis folk har brug for brød!

Selv Jesus bespiste 5000 sultne mennesker. Uden gerninger er alle de fine ord om næstekærlighed golde. Folk har brug for vores hjælp, og jeg synes de fortjener den. Men sid du bare i dit teologiske elfenbenstårn!

Præster er gode til at snakke, men går indimellem forbi, når nogen er i nød. Nogle gange er behovet en barmhjertig samaritaner, som bare giver den hjælp der er behov for, i stedet for at messe videre!

Det gælder deres liv, again, ftg
og du ved det. Kun sandheden fører til evigt liv.

Ja, det gør! sebl
Du har ret i, at man kan redde liv, ved eksempelvis at støtte ulandshjælpen, eller ved at stemme på partier der går ind for mere ulandshjælp.

Det lyder lidt som om din tro kun er golde ord! Jeg ville ikke kalde mig selv kristen, hvis jeg ikke aktivt arbejdede for bedre forhold for de fattige.