Jesus opfyldte loven

Jesus opfyldte loven anonym
og var kommet for at fuldkomme loven, og sagde før himlen og jorden forgår, skal ikke det mindste komma i loven forgå. Jesus var syndsfri,
ikke for at vi skulle synde, men for at vi skulle følge hans eksempel.
At Jesus løskøbte os, betyder ikke at vi kan synde frit, Jesus talte noget om en vasket so, der søger sin pøl,
Den der elsker Jesus elsker loven, og har loven indskrevet i hjertet.
Et andet sted står der, dette er kærlighed til Gud at vi holder hans bud!
Disse ord er skrevet efter at have læst noget,
som rystede mig ( i et andet indlæg) at netop den person kunne finde på at skrive!

Dette er hvad kærlighed til Gud vil sige, ftg
at vi holder hans bud, og hans bud er IKKE byrdefulde.

Intet menneske.. uffevj
..kan holde loven. Enhver der påstår andet er en løgner og en bedrager, som forsøger at gøre sig bedre end andre.. Loven blev ikke givet for at vi skulle overholde den, men loven blev givet for at vi skulle opdage vores egen synd, så det kunne gå op for os, at vi har brug for Jesus.

Når vi omvender os fra vores synder og bliver døbt af Jesus, i Helligånd og ild, så dør vi fra synden, vi dør fra loven, og vi bliver erklæret frikendte og retfærdige. Ikke på grund af vores egen hellighed, men fordi Jesus Kristus har udslettet vores synder på korset.

En kristen kan ikke synde, for han lever ikke længere selv, det er Kristus der lever i ham.

ftg - POSTULERER....................... jalmar
.At JESUS KRISTUS KOM I 1914.......?

.......Bibelen siger:


Matt. Kap. 24 v.23-25

v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. v25 Nu har jeg sagt jer det forud!


Med venlig hilsen

jalmar

FTG postulerer ftg
at Jesus Kristus er i himmelen, og det ved Jalmar godt.

Rigtigt set Dirk
Og derforuden sagde Jesus inden sin himmelfart, ifølge NT: "Mig er givet al magt i himmelen og på jorden". ER GIVET. Ifølge skriftstedet skulle det altså allerede have fundet sted på daværende tidspunkt. Engang mente vidnerne jo, at 1914 var året for jordens undergang. Det havde den første præsident, Russell, regnet ud ved hjælp af målene i pyramiderne. Til al held regnede han forkert.
I det hele taget er Vagttårnsselskabets udregninger m.h.t. tiderne blevet eftertrykkeligt gendrevet. Bl.a. begyndte et svensk vidne at undersøge tingene, og kom frem til et andet resultat end styrelsen. Den måtte medgive, at han havde ret og bad ham om ikke at lade det komme frem. Han mente imidlrtid, at vidnerne burde vide det. Resultatet var, at han blev udstødt.

Venlig hilsen, Dirk

Ja, Jesus blev givet al magten i himmelen og på jorden. ftg
Det betyder også at Jesus ikke kan være Gud, for hvis Jesus var Gud, hvem skulle så have givet ham magten?
Gud har givet ham magten fordi han forblev lydig indtid døden. Men hvis du tror at Jesus hersker på jorden lige nu, så er der noget du har overset, for under Jesu herredømme vil der være fred overalt på jorden ifølge Bibelens profertier, men i øjeblikket er verden fuld af krig. Jesu herredømme hører derfor fremtiden til.

Jeg tror selvfølgelig ikke Dirk
at Jesus regerer på jorden nu. Det, jeg gjorde indsigelse imod, var, at Jsus fik sin magt allerede inden sin himmelfart, og ikke på et senere tidspunkt, som hævdet af jer. "Mig er givet al magt..." ER GIVET! Det stå der jo tydeligt - det var allrede sket, uden tidsberegniner.

Vebnlig hilsen, Dirk.