Jorden er rund

Jorden er rund anonym
men ikke for rund og glat til at omvende!
dag og nat og lys og mørke er adskilt, slut med at tusse, tænd lyset for dem der sidder i mørke,
BOGSTAVELIG EVANGELISK FORKYNDELSE, helt fra børne alderen, til Metusalems alderen, for de uoplyste,
og for de oplyste ; DER ER NOK at misionere for, som Jesus,
sagde, " mig er givet al magten i himlen og på jorden!
gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine decsiple,
idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
og idei I lære dem at holde alt det som,
jeg har befalet jer,
og se; Jeg Er med jer, alle dage ind til verdens ende" Mathæus 28 vers 18 til 20.