Jordlignende planeter mere sandsynlige

Jordlignende planeter mere sandsynlige djdaddy
Det er indtil videre lykkedes astronomerne at finde ca. 200 planeter omkring andre stjerner. Muligheden for at de tilhørende planetsystemer indeholder jordlignende planeter, har indtil nu ikke været regnet for ret store.

Det skyldes at 40% af de 200 planeter man har fundet, er af den klasse man kalder "Hot Jupiter", hvilket vil sige gasgiganter der har et kredsløb, meget tæt på deres stjerne. Den måde disse "Hot Jupiter" planeter er opstået på, har man troet var ødelæggende for andre planeters opståen, da "Hot Jupiter" planeterne starter deres fødsel i udkanten af et planetsystem og under dannelsesprocessen kommer tættere og tættere på stjernen de er i kredsløb om. I forbindelse med denne process, mente man at gasgiganterne enten opslugte eller skubbede materialerne, der skulle bruges til dannelsen af andre planeter, ud af planetsystemet.

Nye simuleringer foretaget af amerikanske forskere, viser nu at der er en ret stor sandsynlighed for at jordlignende planeter kan opstå i hvad astronomerne kalder den beboelige zone i et planetsystem. Faktisk mener man at op til en tredjedel af de opdagede planetsystemer, kan have jordlignende planeter.

Selv om forskerne snakker om jordlignende planeter, er der ikke tale om planeter der nødvendigvis ligner Jorden, men om planeter der kan understøtte liv. Simuleringerne viser at "Hot Jupiter" fænomenet, giver grobund for planeter der har 100 gange mere vand end jorden og derfor næsten ingen landmasse har.


igen øges muligheden for liv i universet.

link:http://www.physorg.com/news76862871.html

Det har vi vidst længe anonym
Især os som kommer derfra.

okay djdaddy
har du så antender ell er det bare En myte

hvordan skulle vi anonym
ellers kommunikere?

det skal jeg ikke kunne sige djdaddy
,,,,,,,,,,