journalbøvl

journalbøvl konen
Vil nogen svare?

Jeg er lige kommet hjem fra Hvidovre hospital hvor min mand er indlagt med lungebetændelse.
Jeg bad sygeplejersken om at få se min mands journal og det ville hun ikke.
Jeg troede at man havde agtindsigt i journaler.
Denne sygeplejerske har under hele forløbet ikke vært særligt venlig overfor mig, noget som jeg ærligt må indrømme har vært gensidigt.
Kan hun virkelig nægte mig at se journalen fordi hun ikke kan lide mig? Hun siger at lægen har bestemt det.
Hvad kan jeg gøre?
Har andre vært ude for noget lignende?

Ser helst at supermum også svarer, hvis muligt.
På forhånd tak.

det kan hun sikkert godt jetpost
hun må have hjemmel til det, ellers gjorde hun det ikke. Måske har din mand bedt om det, måske står der noget han ikke vil have at du skal vide, og det er han i sin fulde ret til at bestemme. Der er helt sikkert en grund til at du ikke må se det, men har du en grund til at ville se det?

kontakt afdelingslederen anonym
eller det skal din mand, og bed om en kopi af journalen. Han har agtinsigt, du har ikke.

vh anonym

Hvis du ønsker et svar fra supermum Anonym
så send hende dog en mail!!!Hvor svært ka det være???

det kan da være jetpost
at manden specifikt har bedt om at hun ikke ser den. Da min far var på hospitalet kunne jeg da se journalen når jeg ville, og cardex lå fremme, så de har fået fortalt at de ikke må vise journalen

helt enig jetpost
var lige ved at skrive det samme....Undrer mig over om supermum ved noget om emnet som vi andre ikke ved

Det er ikke Anonym
Dig der har agtinsigt i din mands journal, men din mand selv, det er ham der skal bede om det

Uden at have læst samtlige svar, irene54
skynder jeg mig at svare.

Det er korrekt at pågældende sygeplejerske ikke ville udlevere journalen til dig.

Den eneste der har ret til aktindsigt er patienten = din mand.
Hvis han enten skriftligt eller mundtligt erklærer overfor 2 stk. personaler at det er OK du får lov til at læse hans journal, er det hermed tilladt.

Husk så samtidig på, at selv om du får lov til at læse journalen, følger der ingen forpligtelse fra hospitalets side hvad "oversættelse" angår.
Dvs., du kan ikke gøre krav på at få de latinske ord og/eller sætninger oversat.

Hvis du vil gøre det rigtigt og godt, beder du din mand om at sige, han gerne vil have at kopien af journalen bliver tilsendt hans egen læge.
Hos den praktiserende læge kan du så sidde i fred og ro og få læst journalen samtidig med at denne bliver "oversat".

Derfor, husk alle:

Aktindsigt gælder kun patienten selv - ellers skal der foreligge en skriftlig eller bevidnet mundtlig tilladelse til at en anden får lov til at læse journalen.


P.S. Gælder selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor patienten ikke er umyndiggjort. Hvis umyndiggørelse kommer er en aktualitet, har værgen ret til aktindsigt på patientens vegne.

nægte anonym
selvfølgelig kan hun nægte det. Ikke p.g.a. om hun kan lide dig eller ej, men fordi hun har tavshedspligt. Din mand skal selv bede om journalindsigt, så kan de ikke nægte ham det.