journalist = socialist? JP - 14-10-08 Til Jesper

journalist = socialist? JP - 14-10-08 Til Jesper anonym
journalist = socialist? JP - 14-10-08
Til Jesper.kongstad jp.dk
du ser den danske krone (DKK) som årsag til en højere rente end i Euroland. Men i betragtning af, at DKK og Euro er i fast kursforhold, er det HELT UMULIGT. Tværtimod ville en fri krone have tiltrukket investorer på et lavere DKK-kurs, hvilket derefter ville have givet en lavere rente, en mulighed vi mangler p.gr. af det faste kursforhold. Årsagen til at renten går op er naturligvis ikke DKK, men et bankvæsen, der har sat tilliden over styr gennem overbelåning fx i ejendomssektoren.
Hvis danske love for aktieselskaber og banker ikke lagde op til korrupt praksis på alle områder, ville vi ikke have de regelmæssige fallitter eller fusioner i bankvæsenet, og så ville vi undgå en højere rente. Det vil være mindre fjollet at påstå, at euroen giver den dobbelte arbejdsløshed, eftersom arbejdsløsheden er dobbelt så stor i Euroland. DKs hovedproblem er en befolkning af hjernevaskede stalinister, og du ligner ikke en undtagelse. Hovedformålet med euroen var at skabe finansiel stabilitet, og år 7 e.euroen har vi den største krise nogensinde. Og det vil du forklare som en succes for euroen?!
Tror du også, at islændingene ved blot at udskifte deres mønt med euro ville få en lav rente?!

Den koordinerede rentenedsættelse fra centralbankerne vil bringe verdensøkonomien ud i en endnu større krise, idet den fikserer de eksisterende misforhold med voldsomme overvurderinger på ejendomsmarkedet. Markedsøkonomien kobles igen ud og erstattes af socialistisk retorik.
Derfor bliver krisen endnu værre. Først når markedsøkonomien kobles ind igen forsvinder krisen.