JV Ordbog for dummies

JV Ordbog for dummies guldfisk
billedligt.
når de bruger ordet billedligt om en tekst, så er det fordi, vi ikke forstår det. men i virkeligheden betyder ordet, dette går vagttårnslæren imod, så det skal du ikke tage seriøs.

så som dette stykke Matt 24
v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. v25 Nu har jeg sagt jer det forud. v26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. v27 For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. v28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. v30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. v31 Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

selv om teksten er helt klar og uden tvivls spøgsmål. så skal man forstå denne tekst billedligt,
og ikke slå tvilv ved om Jesus er på jorden usyndeligt. altså i følge mange fra JV. men os udenfor JV kan jo godt læse hvad der står.
og man også skal passe på folk(vagttårnet) der er falske og siger at jesus er der. men altså usyndeligt. hvilket ifølge biblen nok er det sigste han ville gøre.

der er mange andre ord, jeg vil komme med i fremtiden. så skal oplyse om Jehovas vidners specielle sprog. nogle af dem vil være lidt sjove :)

Selv et barn skal forstå Jesu Ord uslørhalen
Og børn tager som bekendt, alt for pålydende,
blot dette som en tilføjelse, med tak til " Guldfisken"
Ps. Ja lad os få nogle flerre sandhedder frem i lyset!