JV serie mordere i rusland anholdt

JV serie mordere i rusland anholdt sveland
Jehovah's Witnesses Nabbed After Killing Spree in Russia



Two Jehovah’s Witnesses have been arrested in Russia as suspected serial killers who claim they went on a nine-month killing spree to “cleanse the world of sinners,” the Daily Mail newspaper reported on Thursday.

Vladimir Gurianov, 44, and Elvira Egorycheva, 46, are accused of killing 13 people while claming to be on a mission from God.

Egorycheva had a revolver, two axes, a rope and an electric-shock device when the pair was seen in a suburban supermarket and arrested after their pictures had been circulated throughout the region. Gurianov had a gun and a knife in his jacket, the newspaper reported.

The two met at a Jehovah’s Witness meeting 16 years ago and reunited late last year before embarking on their alleged murderous rampage. "God wants us to go to Nizhniy Novgorod and cleanse the world of sinners," Egorycheva said, according to the newspaper.

Among the victims were two fortune tellers, a woman selling Pekingese puppies they pair found in a newspaper advertisement.

"They were very odd. He called her "mother" or "Princess Elena". She called him "my son, Prince Mikhail,” a neighbor said, according to the Daily Mail. "Gurianov used to say they had a certain mission. No-one took them very seriously but then the killings began."

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1061766/Two-Jehovahs-Witnesses-murdered-13-people-mission-God-cleanse-world-sinners.html



Two twisted Jehovah's Witnesses have been arrested as suspected serial killers, accused of murdering 13 people during a nine-month killing spree in Russia.

Claiming to be on a mission from God, Vladimir Gurianov, 44, and Elvira Egorycheva 46, hacked, shot and bludgeoned their victims in a case that left even hardened Russian detectives shocked.

The pair were finally spotted in a supermarket in a suburb of the city and arrested. By then they were on nationwide search lists and their photographs had been widely circulated in the region.

When they were searched Egorycheva had a revolver, two axes, an electric-shock device and a rope in her belongings.

Another gun and a knife were found in Gurianov's jacket.

Gurianov - who locals said had 'mad eyes' - and Egorycheva first met at a Jehovah's Witnesses sect meeting 16 years ago.

When they were reunited late last year, Egorycheva allegedly told him she had a vision and they must travel to the Volga region to carry out God's wishes.

She said: "God wants us to go to Nizhniy Novgorod and cleanse the world of sinners".

A neighbour said: "They were very odd. He called her "mother" or "Princess Elena". She called him "my son, Prince Mikhail".

"Gurianov used to say they had a certain mission. No-one took them very seriously but then the killings began."

The first victim was a fortune teller Ludmila Kostina, 51, with whom they made an appointment after seeing her advert in a local papers.

A day after the first murder they went to another fortune-teller, Nina Mashtakova, 66, who they killed before stealing valuables.

One victim was killed around January 10, when Gurianov answered an advert advertising Pekingese puppies.

A 17-year-old boy, returning home, found Gurianov killing his mother, who only managed to scream: "Run, boy!"

Gurianov later boasted to detectives about one particularly brutal slaying.

He said: "I shot at the head of this woman, but she was still alive. I shot her a second time and she fell down, but just as I was digging a grave for her I realised she was still alive and just watching me. So you'll understand I had to stab her."

Also in January this year, Gurianov, a convicted rapist, and Egorycheva met a 17 year-old girl by the garage complex in the city's outskirts.

Police believe the couple stopped the girl, and Egorycheva told her: "Stop, sinner! I, Princess Elena, and my son Prince Mikhail, have been sent by God to punish you!"

Gurianov then allegedly raped the girl, killed her with a hammer and buried her next to the garage complex.

He later told investigators: "Mother explained to me that every woman killed or raped by me would become my wives in the afterlife."

They are also suspected of killing 18 year-old student Masha Maslennikova, missing since May, whose body has not been found, as well as Ludmila Kotelnikova, 45, and Elena Lomteva, 37, whose corpses were found near their holiday homes.

One detective said: "Apparently, they didn't care who became their next victim, whether it was a woman, a young girl or a child. Their only criterion was to carry out the killing in remote parts of the city where no one could help the victims."

Later police asked the pair why they killed innocent people.

Gurianov, clearly enjoying recounting his deeds, replied: "God told us to go and take the money. He said: 'Go there and take as much as you need.' So we did".

One shocked detective said: "Our hearts are bleeding.

"They seem to enjoy talking about the things they have done. They feel safe as well. What is prison to them? Even if they are sentenced to life, they'll live until old age.If ever there was a case for capital punishment, this is it."

google oversat sveland
Jehovas Vidner Nabbed efter nedlæggelsen amok i Rusland



To Jehovas Vidner er blevet arresteret i Rusland som mistænkes seriel mordere, der hævder, de gik på et ni-måneders drab amok at "rense verden af syndere," Daily Mail avis rapporterede torsdag.

Vladimir Gurianov, 44, og Elvira Egorycheva, 46, er anklaget for at dræbe 13 mennesker, mens claming at være på en mission fra Gud.

Egorycheva havde en revolver, to akser, et tov og en elektrisk chok enhed, når de par blev set i en forstæder supermarked og arresteret efter at deres billeder var blevet rundsendt i hele regionen. Gurianov havde en pistol og en kniv i hans jakke, avisen rapporteret.

De to mødtes på en Jehovas Vidne møde 16 år siden, og genforenet i slutningen af sidste år, før der iværksættes på deres påståede morderiske krigsstien. "Gud ønsker os at gå til Nizhniy Novgorod og rense verden af syndere," Egorycheva sagde, ifølge avisen.

Blandt ofrene var to Fortune stemmetællere, en kvinde, der sælger Pekingese hvalpe de par fundet i en avis annonce.

"De var meget mærkeligt. Han kaldte hende" mor "eller" Princess Elena ". Hun kaldte ham" min søn, prins Mikhail, "en nabo sagde, ifølge Daily Mail. "Gurianov bruges til at sige de havde en vis mission. Ingen tog dem meget alvorligt, men derefter drabene begyndte."

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-10617 66/Two-Jehovahs-Witnesses-murdered-13-people-mission-Go d-rense-verden-sinners.html



To snoet Jehovas Vidner er blevet anholdt som mistænkt seriel mordere, anklaget for at myrde 13 mennesker under et ni-måneders drab amok i Rusland.

Påstår at være på en mission fra Gud, Vladimir Gurianov, 44, og Elvira Egorycheva 46, hacket, skudt og bludgeoned deres ofre i en sag, at venstre selv hærdede russiske detektiver chokeret.

Det par der til sidst blev spottet i et supermarked i en forstad til byen og anholdt. Inden da de var på landsdækkende søgning lister og deres fotografier havde fået stor udbredelse i regionen.

Da de blev søgt Egorycheva havde en revolver, to akser, en elektrisk chok enhed og et reb i hendes ejendele.

En anden pistol og en kniv blev fundet i Gurianov's jakke.

Gurianov - som lokalbefolkningen sagde var "sindssyge øjne '- og Egorycheva mødtes første gang på et Jehovas Vidners sekt møde 16 år siden.

Da de blev genforenet i slutningen af sidste år, Egorycheva angiveligt fortalte ham, hun havde en vision, og de skal rejse til Volga-regionen til at udføre Guds vilje.

Hun sagde: "Gud ønsker os at gå til Nizhniy Novgorod og rense verden af syndere".

En nabo sagde: "De var meget mærkeligt. Han kaldte hende" mor "eller" Princess Elena ". Hun kaldte ham" min søn, prins Mikhail ".

"Gurianov bruges til at sige de havde en vis mission. Ingen tog dem meget alvorligt, men derefter drabene begyndte."

Det første offer var en Fortune Teller Ludmila Kostina, 51, med hvem de foretaget en udnævnelse efter at se hendes annonce i en lokal papirer.

En dag efter det første mord de gik til en anden spåmand, Nina Mashtakova, 66, hvem de dræbte før stjæle værdigenstande.

Et offer blev dræbt omkring 10 januar, når Gurianov besvarede en annonce reklame Pekingese hvalpe.

En 17-årig dreng, der vender hjem, fandt Gurianov dræbe sin mor, der kun formået at skrige: "Kør, knægt!"

Gurianov senere pralede til detektiver om en særlig brutal slaying.

Han sagde: "Jeg skød i spidsen for denne kvinde, men hun var stadig i live. Jeg skød hende en anden gang, og hun faldt ned, men netop som jeg skulle grave en grav for hendes Jeg indså hun stadig var i live og kun ser mig . Så vil du forstå jeg var nødt til at stikke hende. "

Også i januar i år, Gurianov, en dømt voldtægtsforbryder, og Egorycheva mødte en 17-årig pige ved garagen kompleks i byens udkant.

Politiet mener, at parret stoppet pigen, og Egorycheva fortalte hende: "Stop, synder! I, Princess Elena, og min søn Prince Mikhail, der er blevet sendt af Gud til at straffe dig!"

Gurianov derefter angiveligt voldtaget pigen, dræbte hende med en hammer og begravet hende ud for garagen kompleks.

Han senere fortalte efterforskerne: "Mor forklarede mig, at enhver kvinde dræbt eller voldtaget af mig ville blive min hustruer i efter døden."

De er også mistænkt for at dræbe 18-årig studerende Masha Maslennikova, forsvundet siden maj, hvis kroppen ikke er fundet, samt Ludmila Kotelnikova, 45, og Elena Lomteva, 37, hvis lig blev fundet i nærheden af deres sommerhuse.

En detektiv sagde: "Tilsyneladende er de ikke pleje, som blev deres næste offer, om det var en kvinde, en ung pige eller et barn. Deres eneste kriterium var at udføre drabet i fjerntliggende dele af byen, hvor ingen kunne hjælpe ofrene. "

Senere politiet bedt par, hvorfor de dræbte uskyldige mennesker.

Gurianov, klart nyder recounting hans gerninger, svarede: "Gud har fortalt os at gå ud og tage pengene. Han sagde:" Gå til siden og tage så meget som du har brug for. " Så vi gjorde ".

En chokeret detektiv sagde: "Vores hjerter er blødning.

"De synes at nyde at tale om de ting, de har gjort. De føler sig sikkert også. Hvad er fængslet for dem? Selv hvis de er dømt til livet, de vil leve, indtil gamle age.If nogensinde var en sag for dødsstraf Det er det. "

Gad vide om de bliv trætte af at vente på jehovah? sveland
deres "gode" gud, der skulde komme og udrydde over 6 milliarder mennesker, fordi de ikke er medlemmer af sekten jehovas vidner, så de besluttede sig for at handle på egen hånd.
og sekt bladet som skulde heale psykisksyge mennesker, har åbenbart været med til at skabe disse desillutioner, af at gud snakkede til dem.

der er sikkert nogle i Brooklyn, der er frygtelige sjaulue

Sveland - for Helvede hans-henrik.nielsen
Du ved da udmærket godt, at de to omtalte personer ikke har noget med Jehovas Vidner at gøre. De har måske modtaget nogle blade og under dække af at være JV'ere gået ud og pløkket tilfældige mennesker ned. Psykisk syge kan man altså ikke gardere sig imod.

der står jo selv at de bliv genforenet med JV. sveland
Gurianov - who locals said had 'mad eyes' - and Egorycheva first met at a Jehovah's Witnesses sect meeting 16 years ago.


When they were reunited late last year, Egorycheva allegedly told him she had a vision and they must travel to the Volga region to carry out God's wishes.

Så jeg ved ikke hvor du vil hen?
Da der står i teksterne at de er jehovas vidner, og at de er blivet genforenet med sekten igen.

Men problemet er måske mere at jehovas vidner ikke er den rene organigation, som sekten selv hævder at de er.
eller har du selv forstået så meget om jehovas vidner?
jeg går i hvertifallet ikke rundt og siger at sekten er så rene som de selv gør.

så det kunne være du skulde sige til jehovas vidner, at det holder ikke stik, med virkeligheden, det de prøver at bilde deres medlemmer ind ;)