jydske diet svende

jydske diet svende nova
Hvad er værst en illegal polsk håndværker der bor i telt eller en jydsk statsfinansieret dietsvend der bor i campingvogn ???

Den illegale polak komododragon
for han underminerer den jyske svends overenskomst!

Folk kan betale hvad det koster, eller også kan de lave det selv.
Der bør slås benhårdt ned på bygherrer der benytter illegale polakker.

Sagde jeg benhårdt? - jeg mente stenhårdt!