Kain verdens første peykopat!

Kain verdens første peykopat! anonym
siden kom der mange, af den slaks misundelige og hovmodige, der blev onde på dem, som er gode, kun fordi de ved, at de, ikke selv har et ydmygt og fromt hjerte, og de bliver også onde fordi de ved, at Gud selv ser ind i hjerterne og afslører dem.
Tag dog at vende om Kain hvis du altså ikke ønsker at brænde op i helvedet!
Anger og bekend din synd, ellers blir du forhadt tilsidst af alle selv! af dine egne ugerningers skyld, og ikke pgr. af af andrers infame intriger!
sådan som dem psykopater, som bekendt er eksperter i! Synd er Sorg!