Kamal Qureshi, vil du reelt gøre noget ved uligheden!?

Kamal Qureshi, vil du reelt gøre noget ved uligheden!? tomoe-gozen
Hej Kamal Qureshi, og øvrige politikere der måtte være forbi dette forum!Kamal, du skriver i en tråd, at vi i Danmark er lige stillet.

Det lyder selvfølgelig fint og balanceret, især formuleret af politikere.
Og når det siges ikke konkret. Det er nemt, og fløde for øregangene.

At DK er et godt land i fht. de fleste andre lande i verden, er der vist ingen uenighed om.

Men at vi er lige stillede... Det er nu ikke korrekt!
Vi er nogle der er meget ulige stillet! Men interesserer det jer, reelt at gøre ved? ...på et område hvor der INGEN lighed er?

Ingen lighed for loven. Ingen lighed i indsatsen. Ingen lighed i hvordan de danskere bliver mødt af det politiske Danmark (jer, folkevalgte, der skal udrette!)

Konkret:
Partnervold.

Ofrene for partnervold er IKKE lige stillet med voldsmanden i de muligheder han TILBYDES for behandling, anonymitet og manglende betaling for den hjælp han kan vælge at tage imod!

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i familien 2005-08.
Og også handlingsplanen før denne, dvs. i alt 6 ÅRS HANDLINGSPLANER!

6 års handlingsplan, hvor tiltag til støtte for ofrene sort på hvidt står nævnt som det første tiltag.

Hvad er der konkret kommet ud af handlingsplanen, når vi ser specifikt på:


Hvad tilbyder det offentlige til den voldelige mand af støtte/behandling?
________________________________________________________________________

Han kan henvende sig, anonymt, gratis, flere steder i landet, og få langsigtet, specialiseret, anonym behandling.

Der er i værksat programmer til at støtte/ behandle ham!

Anonyme (dvs. han bliver ikke registreret ifht. f.eks. kommune og statsforvaltning!)
Gratis (ingen egenbetaling for voldsmanden!)
Langsigtet (han kommer ind i et reelt behandlingforløb! Op til flere år)
Specialiseret (han tilbydes støtte/behandling af speciliserede, faguddannede)Hvilke tilsvarende støtte-programmer er der iværksat til OFRENE for hans vold?______________________________________________________________________________

... ingen.

Ja, du læste rigtigt: INGEN!

(Bed meget gerne selv ligestillingsafdelingen om svar på:

Hvilke programmer er der på LIGE FOD med tilbudene om gratis,
langsigtet, anonym, specialiseret behandling til den partnervoldelige mand,
iværksat til støtte for ofrene for hans vold?

(Bemærk, du skal bede om tiltag der er på lige vilkår!
Dvs.: Anonyme, Gratis, Langsigtede, Specialiserede behandlingstilbud for ofrene)

...du vil få en række reklamekampagner og frivillige organisationers, samt den almindelige praktiserende læges henvisningsmuligheder som svar...

MEN INGEN LIGE TILBUD TIL OFRENE som for voldsmanden er det lykkedes ligestillingsafdelingen at prioritere eller iværksætte. ...og det på 6 år...

Hvad betaler vi skat for? ...for ulighed, ...åbenbart.
Men det er selvfølgelig også kun etnisk danske kvinder, der er de forbigåede her. - så who cares...


Men du ser måske nu, at det virker forblommet, når du skriver om, at vi i dette land er forskellige, men lige?
Der er lang vej igen.
Og det på MANGE flere områder end lige dette ene konkrete eksempel.

...men pænt lyder det, når I taler om 'at vi er lige i Danmark'.

Der mangler bare lige det med ligheden, ikk?


vh, tomoe

Real politisk problem - er Kamal ligeglad med... tomoe unlogg
det må være konklusionen på den totale mangel på respons fra ham.

Men selvfølgelig - som politiker er det også lettere at snakke flor og stjernglimmer, end at gøre ved de konkrete reelle absurditeter der er...