Kan du din Fader vor?

Kan du din Fader vor? kjeld_h
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

MVH Kjeld H

Det eneste jeg Jomfru Maria
Husker er:

Fri mig fra det onde...

ja da den unge
Ja da, det har jeg kunnet lige siden jeg læste det på bagsiden af min halskæde (et kors).
;)

SMUKT myself
Ja, og det er smukt og vi har jo alle vore leveregler.

Sura 48.29 "Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre".

Sura 9.29 "Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig."

Sura 47.37 "Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)".

Sura 9.124 "I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag...."

ja da djdaddy
Fader Tuborg,
du som er i Flasken.
Helliget vorde din smag,
komme din Rus.
Ske din vilje i hovedet,
såvel som i maven.
Giv os i dag vor daglige brandert
og forlad os vor fornuft,
som også vi forlader vores besindelse.
Led os ikke ind i afholdenhed,
men fri os fra vor tømmermænd.
Thi dit er bryghuset,
smagen
og tørsten
i al evighed.
^^Amen^^