Kan i nogle gode religions jokes?

Kan i nogle gode religions jokes? sveland
Jesus saw a crowd chasing down a woman to stone her and approached them. "What's going on here, anyway?" he asked.

"This woman was found committing adultery, and the law says we should stone her!" one of the crowd responded.

"Wait," yelled Jesus. "Let he who is without sin cast the first stone."

Suddenly, a stone was thrown from out of the sky, and knocked the woman on the side of her head.

"Aw, c'mon, Dad..." Jesus cried, "I'm trying to make a point here!"

An Engineer in Hell sveland
An engineer died and reported to the pearly gates. An intern angel, filling in for St. Peter, checked his dossier and grimly said, "Ah, you're an engineer; you're in the wrong place."

So the engineer was cast down to the gates of hell and was let in. Pretty soon, the engineer became gravely dissatisfied with the level of comfort in hell, and began designing and building improvements. After a while, the underworld had air conditioning, flush toilets, and escalators, and the engineer was becoming a pretty popular guy among the demons.

One day, God called Satan up on the telephone and asked with a sneer, "So, how's it going down there in hell?"

Satan laughed and replied, "Hey, things are going great. We've got air conditioning and flush toilets and escalators, and there's no telling what this engineer is going to come up with next."

God's face clouded over and he exploded, "What? You've got an engineer? That's a mistake; he should never have gotten down there; send him up here."

Satan shook his head, "No way. I like having an engineer on the staff, and I'm keeping him."

God was as mad as he had ever been, "This is not the way things are supposed to work and you know it. Send him back up here or I'll sue."

Satan laughed uproariously, "Yeah, right. And just where are YOU going to get a lawyer?"

Fat lige det her vrøvl... Tjald
Den athanasianske trosbekendelse (skrevet mod Arianerne):

Enhver som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt.
Men dette er den almindelige tro, at vi ærer een Gud i en trehed og treheden i en enhed uden at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig, Sønnens en for sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens Sønnens og Helligåndens guddom er een, deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, Sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig, Sønnen er umålelig, Helligånden er umålelig. Faderen er evig, Sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men een som er evig, ligesom der ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig, og Helligånden almægtig, og dog er der ikke tre som er almægtige, men een som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog er der ikke tre guder, men een Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre, og dog er der ikke tre Herrer, men een Herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre Guder eller tre Herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af Faderen og Sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Der er altså een Fader, ikke tre fædre, een Søn ikke tre Sønner, een Helligånd, ikke tre Helligånder. Og i denne trehed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store, således at i alle ting både treheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i enheden, og enheden i treheden.
Den, som altså vil frelses, må mene således om treenigheden.
Men det er nødvendigt for den evige frelse, at han også ærligt tror på vor Herre Jesu Kristi menneskevordelse.
Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn, er Gud og menneske, Gud, født af Faderens væsen før tiderne, og menneske, født af moderens væsen i tiden, fuldkommen Gud, fuldkomment menneske, bestående af en fornuftig sjæl og menneskeligt kød, Faderen lig efter sin guddommelige natur, ringere end Faderen efter sin menneskelige. Endskønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men een Kristus, een, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele een, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed, for ligesom den fornuftige sjæl og kødet er eet menneske, således er Gud og menneske een Kristus, som led for vor frelse, nedfor til helvede, opstod på tredje dag fra de døde, opfor til himlene, sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, derfra han skal komme for at dømme levende og døde. Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres gerninger, og de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige ild.
Dette er den almindelige tro, og hvis nogen ikke tror den ærligt og fast, vil han ikke kunne blive frelst.

http://www.roskilde.folkekirken.dk/FolkekirkenHome/Trosbekendelsen.aspx

Bedste joke til dato ;-)

WIKI Tjald
The Encyclopedia Americana: Treenighedslæren anses for at „overstige den menneskelige fatteevne“

[:D]

Konfirmation Jadajow
konfirmationen i Danmark er en officiel kirkelig konkurrence i lystløgn.

[:D]

Troen på Gud... Jadajow
Du behøver ikke at tro på Gud for at være præst i Danmark....

[:D]

Religions philosofi sveland
Og det er da rart at se så dejlige spøgsmål, kan blive stillet, uden at føre til udstødelses ikke ;)
men stiller man spøgsmål, ender man jo også med at få et svar.
og hvordan skabes en gud?
kan du sige mig det?
jesus bliv født, og aligevellet har han været til siden begyndelses af tiden.
og hvordan kan sådan noget så lade sig gøre?

og alligevellet ser vi ham først efter det nye testamente, nu er jeg ikke kristen, men jeg vil heller ikke sige at sådan et fænomen ikke er umugeligt.

for kan du sige mig hvad for en celle der er ældst efter en celle deling?
og hvor gammel kan en celle så blive? dør de aldrig?
ved en celle deling, hvem dør så først? da ingen af dem er den nye? eller den gamle.

så kan du sammenligne det tekst, du syndes er så sjovt, og spørge dig selv, hvorfor syndes du at den er så sjov? fordi du ikke forstå treeningheden?
eller bare fordi du tror du forstår den, og vil grine af dem du mener ikke forstår den?

hvad har tro med sagen at gøre? sveland
Det er jo præsten der bruger folks tro til at få dem til at finde tryst i krise tider, så som ved begravelser.
jeg tror heller ikke på gud, men derfor kan jeg da godt se at religion, kan tryste folk ved begravelser, især hvis de tro på gud, ikke andet, så er det en serimoni, til at sige forvel til den afdøede, og det behøver man ikke at være kristen til at arrangere.
lige så som, man skal ikke være troende for at holde jul, og jeg holder af at holde jul, for det er jo der hvor man hygger sig sammen, lige så skal jeg snart prøve at afholde ramadan, og jeg har en forrestilling af at det er lidt lige som julen :)

Så jeg kan ikke se, hvorfor en præst skal være troende [;)]

jamen så må jeg være mere fattenden end sveland
gennemsnittet.
men hvad skal vi så bruge det til?
men man kan opfatte treeninghed på mange måder, men again, er nok, den jeg kender, der kan beskrive det bedst.

God is watching sveland
God is watching
The children were lined up in the cafeteria of a Catholic elementary school for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun made a note, and posted on the apple tray, "Take only one. God is watching."

Moving further along the lunch line, at the other end of the table was a large pile of chocolate chip cookies. One child whispered to another, "Take all you want. God is watching the apples."

Hvorfor det - Det er da mere et spørgsmål om ærlighed ... jalmar
´


... hos den der skal konfirmeres og dennes forældre -

Jeg har to unger den ene sagde Jatak den enden sagde nejtak -
Begge gik til Præst så de vidste hvad de svarede på -


Med venlig hilsen

jalmar

Troen i en nødeskal - Griner stadig ... jalmar
´


Af en eller anden grund får det mig til
at tænke på "Trilles" sang om "Gud fader i det høje"! [:D]


Mange hilsner

jalmar

Kirkefolk vil afskaffe helvede jadajow
Vi trænger nye reklamefolk hurtigst muligt.... [:D]

http://www.berlingske.dk/article/20080322/viden/80322001/

Det er fordi de aldrig rigtig har forstået Kristendommen jalmar
´


... Dette er tydeligst hvis man ser ned over hvad de også Tror på:

JEHOVAS VIDNER - MOON-BEVÆGELSEN - SCIENTOLOGY - MORMONERNE o.m.a.

Og der bliver ved med at poppe nye bevægelser op der postulerer Sandheden!

Så at de ikke forstår hvad TREENIGHEDEN egentlig går ud på. siger sig selv!Med venlig hilsen

jalmar

Det er kun fordi GUD mangler gode Advokater jalmar
´


... I sin kamp mod SATAN, der har snuppet et par Ingeniører, og Nu har
skabt "a better Place down there" - så ansøgerne til Perleporten falder drastisk!

Kilde: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1442029Med venlig hilsen

jalmar

Mother Teresa and God sveland
Mother Teresa and God
Mother Teresa died and went to heaven. God greeted her at the Pearly Gates. "Be thou hungry, Mother Teresa?" asked God.

"I could eat," Mother Teresa replied.

So God opened a can of tuna and reached for a chunk of rye bread and they began to share it. While eating this humble meal, Mother Teresa looked down into Hell and saw the inhabitants devouring huge steaks, lobsters, pheasants, and pastries. Curious, but deeply trusting, she remained quiet.

The next day God again invited her to join him for a meal. Again, it was tuna and rye bread. Once again, Mother Teresa could see the denizens of Hell enjoying lamb, turkey, venison, and delicious desserts. Still she said nothing.

The following day, mealtime arrived and another can of tuna was opened. She couldn't contain herself any longer. Meekly, she asked, "God, I am grateful to be in heaven with you as a reward for the pious, obedient life I led. But here in heaven all I get to eat is tuna and a piece of rye bread and in the Other Place they eat like emperors and kings! I just don't understand it..."

God sighed. "Let's be honest Teresa,"
He said, ". . . for just two people, it doesn't pay to cook."

de onde ateister anonym
http://www.youtube.com/watch?v=2Tg5vI2qdPY

At ateisten umiddelbart jodajow
[:D]- forstår treenighedslærer kan vel næppe komme som en overraskelse.

Hvorfor staver du jadajow
- forresten ateist med "H" i din profil?

ja vi er meget onde eller også er vi det ikke. sveland
den ondeste atheist er nok stalin, vil jeg tro.
men tro er jo ikke det der gør folk onde, men den måde folk tolker tingene på, der gør folk til onde mennesker [:)]

Jesus Speaking sveland
Jesus Speaking
A painter was high up on scaffolding inside an enormous cathedral when he spotted a lone old woman in fervent prayer below. He decided to have some fun with her. In an eerie, deep voice, which he directed down at her he said, "Hellooo. This is Jesus." The old woman kept on praying silently to herself. The painter was disappointed that there was no reaction to his little hoax, but decided she just hadn't heard him. Again, but louder, he said, "Hellooo. This is Jesus". Still no reaction whatsoever. Getting frustrated, the painter shouted out this time, "Hellooo. This is Jesus". To which he heard an irritated response: "Shut up, Jesus. I'm talking to your Father!"

en stave fejl sveland
bliver det ikke også stavet med H på engesk?
jeg tror jeg har det der fra...

takker for rettelsen [:)]

Hvordan staver du til din jadajow
- religion... Med eller uden H
Det ville måske være en fordel for dig i fremtiden...

Eller er du en LØGNER Sveland?

hvad tænker du på? sveland
jeg vil heller ikke mene at ateisme, er en religion, da man ikke har bede rytmer som religion har det.
man tror ikke på overtro, eller myter.
det er rigtigt, nok at der er mange troende, der mener at det er en religion, men jeg syndes nu ikke at det går under denne betegnelse, af at være en religion.

Ateisme/religion anonym
Ateisme er identitetsløs, hvis ikke, svarer det til religion.

som Dansk præst behøver du ikke at tro på Gud Matusalem
så længe du tror på den Danske Folkekirke som institution og ikke strejker for at få fri om Søndagen.

jeg kan heller ikke se hofnar
dig bruge stavekontrollen.

det kan jeg godt forstå hofnar
at de vil, det ville jeg også hvis jeg var dem.

Ateismen... jodajow
- må nødvendigvis have evolutionsteorien som religion. Ellers er identitetsløs måske en god beskrivelse - noget ligende "vakuum" eller "fravær af eksistens" var måske det der først faldt mig ind.

Bare vi er salige i vores tro, er det vel også OK

en katolsk præst , en pastor og en Rabbi Hofnar
sad og snakkede om hvordan de administrerede deres menigheds indsamlede penge
Den katolske præst sagde: jeg tegner en streg på kirkegulvet og kaster pengene op i luften , hvad der falder til højre er Guds, resten er mine.
den protestantiske pastor sagde : jeg tegner en cirkel og alt had der falder indeni er Guds, det der falder udenfor er mit
Tilsidst sagde Rabbien jeg gør næsten det samme jeg kaster dem højt op i luften til Gud og hvad der falder ned er mit.

evolution teorien som forklaring anonym
Eksistens har ingen "betydning" for mennesket, hvis ikke det bevidstgøres. "Identitetsløs" gælder for de kulturelle bindinger. I spørgsmålet om man tror på Gud eller ikke, er det i mange tilfælde kun pop og mode.

Øje i det høje af Trille info til debatten
Jeg var lille, jeg var søvnig
det var dagen, der sgu slutte
men først aftenbøn og fadervor
forinden mor ku putte
og der ligger man og grynter
og skal lige til at sutte
så lurer der et øje i det høje
ham gud
han er eddermame svær at få smidt ud
han er streng
men så forbandet uerfar?n
han har aldrig
nogensinde været barn

Når jeg strammer mine trusser
der har blonder og er gule
kan jeg komme til at røre
ved det frække, de skal skjule
men så snart der? noget der kildre
bar? en lille bitte smule
så lurer der et øje i det høje
ham gud
han er eddermame svær at få smidt ud
men selvføl?ig
det er synd han har den drift
det er nok fordi
han aldrig selv var gift.

Jeg går hjem med ham jeg kender
og jeg glemmer mors instrukser
det er ham der siger: kys mig!
det er mig der siger sluk så!
men når jeg knapper op
og lægger maven mod hans bukser
så lurer der et øje i det høje
ham gud
han er eddermame svær at få smidt ud
han fik aldrig
selv sat ild på sin cigar
for han ordned? jo
Maria pr. vikar.

Jeg er voksen og forelsket
og han lægger sine briller
og han kæler og han sjæler
lykken svir som brændenælder
glæden slår med store kæppe
men så lurer der et øje i det høje
ham gud
han er eddermame svær at få smidt ud
men selvføl?ig
hvad har gud forstand på sjæl
når han aldrig
nogensind? var menske sel?.
[:D]

Religiøst dillemma? Anonym
Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.

[:)]

HeHe MalteFnalte
Ja man havde vel en mistanke om, hvor alle de advokater havnede....LOL

MalteFnalte

virkelig god udlægning jpagh
tillykke med det.

Ateisme er IKKE religion. en ateist
Det er fraværet af religion. Ateismen benytter sig af fakta og viden. I modsætning til religion, som baseres på tro og gamle tekster skrevet dengang folk troede jorden var flad.

Evolutionslæren er også viden og et videnskabeligt faktum, mange religiøse er bange for, da det kan rokke deres barnlige overtro.[;)]