Kan man stole på Bibelen?

Kan man stole på Bibelen? traellen
Bør man ikke forvente at en bog der er inspireret af Gud og skrevet for alle mennesker, indeholder eviggyldige råd om hvordan man skal leve sit liv? Jo, og det gør Bibelen, for den taler med tidløs indsigt om den menneskelige natur. Og dens leveregler er lige så anvendelige i dag som dengang de blev fremsat. Et godt eksempel på hvor tidssvarende Bibelens leveregler er, ses i en berømt tale som blev holdt af Jesus, kristendommens grundlægger. Den er gengivet i Mattæusevangeliet, kapitlerne 5 til 7. Denne tale, også kendt som Bjergprædikenen, viser os ikke alene hvordan vi kan finde sand lykke, men også hvordan vi skal løse uoverensstemmelser, hvordan vi skal bede, hvordan vi skal se på vore materielle behov, og meget, meget mere. Ikke blot i denne tale, men også i resten af Bibelen, siges der klart hvad vi skal gøre, og hvad vi skal undgå hvis vi ønsker at glæde Gud og få et bedre liv.

En anden grund til at man kan have tillid til Bibelen, er at den udtrykker sig korrekt når den kommer ind på videnskabelige emner, og det til trods for at det er en meget gammel bog. Dengang de fleste for eksempel troede at Jorden var flad, talte Bibelen om „jordens kreds [eller sfære]“. (Esajas 40:22) Og over 3000 år før den berømte videnskabsmand sir Isaac Newton fremholdt at planeterne bliver fastholdt i rummet af tyngdekraften, udtalte Bibelen meget poetisk at ’jorden hænger på intet’. (Job 26:7) Læg også mærke til den poetiske beskrivelse af Jordens vandkredsløb som er nedskrevet for cirka 3000 år siden: „Alle regnfloderne løber i havet, men havet bliver ikke fuldt. Det sted hvor regnfloderne løber hen, vender de tilbage til for atter at løbe.“ (Prædikeren 1:7) Ja, universets Skaber er også Bibelens Forfatter.

Bibelens historiske nøjagtighed er endnu et bevis på at den er inspireret af Gud. De begivenheder Bibelen beretter om, er ikke blot myter. De henviser til specifikke datoer, folk og steder. Et eksempel er Lukas 3:1, hvor der refereres til „det femtende år af kejser Tiberius’ regeringstid, da Pontius Pilatus var landshøvding i Judæa, og Herodes var landsdelshersker i Galilæa“.

I modsætning til de fleste oldtidsforfattere, der næsten kun berettede om deres herskeres sejre og fortrin, var bibelskribenterne ærlige, og når de selv begik fejl, dækkede de ikke over dem. Kong David af Israel, for eksempel, indrømmede: „Jeg har begået en stor synd ved det jeg har gjort. . . . Jeg har handlet meget tåbeligt.“ Denne udtalelse er åbent og ærligt bekendtgjort i Bibelen. (2 Samuel 24:10) Også bibelskribenten Moses fortalte om en episode hvor han ikke havde vist tillid til den sande Gud. — 4 Mosebog 20:12.

Et yderligere bevis på at Bibelen er inspireret af Gud, er dens opfyldte profetier — historie skrevet på forhånd. Nogle af disse profetier drejer sig om Jesus Kristus. Over 700 år før Jesus blev født, fortælles der i De Hebraiske Skrifter at Messias skulle fødes „i Betlehem i Judæa“. — Mattæus 2:1-6; Mika 5:2.

Et andet eksempel kan ses i Andet Timoteusbrev 3:1-5, hvor Bibelen udtaler: „I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, gudsbespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud, idet de har en ydre form for gudhengivenhed, men er en benægtelse af dens kraft.“ Beskriver det ikke hvordan folk generelt er i dag? Disse ord blev nedskrevet for mere end 1900 år siden, i år 65 efter vor tidsregning!

Hvad lærer man så, når man læser i Bibelen? Det vil jeg komme ind på i morgen.
Hav en god dag!

ftg, har glemt at svare mig. En stemme
jeg vil blot sige, at ftg har glemt at svare mig.

En stemme.