kan man være kristen

kan man være kristen paxus
hvis man ikke tror på at jesus døde på korset. Efter at have erkendt at hans familikomplot om at generobre jerusalems trone var fejlet syntes han at han havde udfyldt sine familiepligter og profetierne om den kommende messias, følte han sig forrådt af det jødiske folk og vidste at hvis han ikke flygtede tilbage til Afganistan ville han blive dræbt af enten jøderne eller romerne. Myten om den korsfæstede messias var plantet og skulle bare have tid til at gro, hans disciple kunne bare arbejde videre med myten.

som din profil side lig din åndelighed skovekkoet
luft der måske lugter lidt af svovl

Er du jøde ? jesus.online
Bibelen fortæller at efter at man havde fundet graven tom, "gik nogle fra vagtmandskabet ind i byen og meddelte de øverste præster alt hvad der var sket. Og efter at disse var kommet sammen med de ældste og havde holdt råd, gav de soldaterne et tilstrækkeligt antal sølvstykker og sagde: „Sig: ’Hans disciple kom om natten og stjal ham mens vi sov.’ Og hvis dette kommer landshøvdingen for øre, skal vi besnakke [ham] og sørge for at I kan være uden bekymring.“ De tog så sølvstykkerne og gjorde som de var blevet instrueret; og lige til den dag i dag er denne udtalelse blevet spredt blandt jøderne." (Mattæus 28:11-15)

Det var altså de jødiske præster der spredte dette rygte, og det var også dem der slog ham ihjel.

nej jeg er ikke paxus
jøde men jeg ved at bibelen er beskåret af Kejser Konstantin for at passe ind i hans kram. han skulle bruge de kristne som politisk redskab men der var alt for mange divergerende grupper så han fik skabt fred i lejren med dem ved at vælge alle de evangelier fra som skabte tvivl , dræbte eller uddrev dem som ikke kunne kues og presses og fik dem betegnede som kættere. bisperne som blev tilbage godkendte så det Konstantin kunne bruge, blandt andet at jesus var guds søn, noget som havde præcedens i græsk og romersk mytologi men ikke i jødisk det var muligvis det han kunne bruge i sit politiske spin for at skabe definitiv splittelse mellem jøder og grækere. men ligesom budister og muslimer(jeg ved ikke med hinduister) tror jeg at Jesus var en profet
k/h paxus

Klaphat kristen123
"Det var altså de jødiske præster der spredte dette rygte, og det var også dem der slog ham ihjel."

Ja, men du har ikke forstået en klap af det hele.
Sådan et fjollet udsagn blandt kristne, er årsagen til jeg foragter min egen religion og mine brødre i troen.

Du slog Jesus ihjel, fat det!

Ja du kan kristen123
Ja, selvfølgelig kan du det.

Gør hans vilje, og du er kristen. Kom til Jesus, og du er kristen.

Amen anonym kristen
det er så enkelt!!!
Må du vå en glædelig og velsignet juletid!


anonym kristen!

måske skulle du paxus
åbne dine vinduer engangimellem

Der er noget du har misforstået. ftg
Det var ikke Bibelen der blev ændret, men den kristne kirkes lære. Bibelen er verdens mest veldokumenterede bog. Alene for det nye testamentes vedkommende findes der mere end 13.500 gamle håndskrifter, hvoraf nogle går helt tilbage til det andet og tredie århundrede. Samtidig findes der en del apokryfe skrifter som ikke hører hjemme i Bibelen. Det er måske dem du tænker på? De apokryfe skrifter er ikke inspirerede af Gud. Det kan man se på at de ikke er i harmoni med Guds ord. Men ellers skete der det, at kirken blandede hedenske skikke og romerske traditioner ind dens lære, så kirken fjernede sin lære mere og mere fra det der står i Bibelen. Bibelen er ikke blevet ændret, det dokumenterer håndskrifterne, og de apokryfe skrifter er nemme at kende, for de passer ikke sammen med det der står i Bibelen. Der er gjort mange forsøg på at forfalske De Hellige Skrifter, men Gud har lovet at bevare sit ord til det sidste.

Med venlig hilsen, ftg
_________________________

"Græsset tørrer, blomsten visner, men vor Guds ord bliver evindelig." (Esajas 40:8)

Hvor var det heldigt jpagh
at den romerske hedning "Kejser Konstantin" kunne fortælle kristendommen om hvad der var Guddommeligt inspireret eller ej og havde magt til at ødelægge alle de dokumenter som ikke passede ind i hans kram og dræbe og forfølge de nykristne som ikke gik med på spøgen. Var det muligvis ham der var den længe ventede Messias eller var han en af de falske profeter som jesus nævnede ville sætte menneskeheden på vildspor. Hvad gav ham retten til at bestemme over de kristnes udsagn, Var det bisperne i symposiet eller ham der bestemte hvad der skulle med og hvad der ikke skulle, og hvorfor blev han først døbt mange år senere på sit dødsleje da han var for svag til at slå fra sig.