Katastrofen truer langtidsledige.

Katastrofen truer langtidsledige. karpa
http://politiken.dk/indland/article208370.ece
Så går man nu direkte efter dem der har sværest ved at få et job. Eller mennesker der har eller er for syge til at beholde eller sågar arbejde.Hvem mon det kan være????????????????????????????????????????????
Et regeringsvalg kan ikke nås i tide. Hvad har man tænkt sig med langtidsledige? Dumt spørgsmål.
I følge grundloven skal man have mulighed for et arbejde. Tilbudt arbejde. Ergo endnu et ulovligt tiltag fra regeringen.
Hvis alle skal i arbejde skal der også tilbydes et arbejde. Man skal have krav på et arbejde. Men dette er ikke med i planen.

grundlov eller ej iampersson
man skal jo altså kun have et arbejde i det omfang der er et stykke arbejde der skal udføres, det er jo ikke for sjov skyld.
Der er ikke nogen undskyldning for ikke at tage et arbejde (undtaget sygdom og lign.) og i øjeblikket er det ikke noget problem at få op til flere jobs, det er bare at gå i gang.
Hvad med at skabe noget selv i stedet for bare at vente til samfundet finder noget til folk.

Hør nu her min gode mand Anonym
Hvor ved du fra det slet ikke er noget problem? Tror du ikke snarer du og en masse andre er hoppet på limpinden?

Der kører to meget stædige kampagner herhjemme i disse år, den ene er at rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser, den er at der er mangel på arbejdskraft og alle der vil arbejde kan komme i arbejde - den sidste udspringer fra en beskæftigelseminister, der aldrig har haft et reelt jo selv. Og er bakket op af regeringspartier, der ikke for noget i denne verden vil erkende, at de slet ikke har magtet at gøre det ved arbejdsløsheden, som det ville - Sandhedsværdien er af samme karart som Iraks "informations-Ali"

Lad være at være så dum. Undersøg hvad belæg der er for deres påstande. Du vil blive overrasket, men når det lykkes dem at få - selv folk som dig - til at tror på deres kampagne, så er vejen åben for klapjagt på alle arbejdsløse og ingen vil løfte et øjenbryn for "det er jo deres egen skyld" - Har du overvejet den vinkel?

1 times arbejde om dagen kaiogkaren
De mennesker det går ud over er arbejdssky, uvillige og uinteresserede, har alle undskyldninger for at slippe for at stå tidligt op om morgenen. Jeg ved hvad jeg taler om. Når de kommer i praktik, ringer de ofte og siger, jeg kan desværre ikke komme idag.

Nyt regeringsvalg... dommeren
Kan ikke nåes i tide...

Hvad får dig til at tro at en socialistisk regering vil se anderledes på problemet?
Tag norge som eksempel. I norge har socialdemokraterne jo indført at hvis man siger nej til job, så er der ingen hjælp!
Deroppe er der ikke noget argument for at sige nej til anvist arbejde, heller ikke transporten som kan komme over 1000 km!

forklædepenge ! boris karloff
Denne lov blev lavet for at komme udbetaling af disse "forklædepenge " til livs. Det er der vel ikke nogen der har noget imod.
Jeg vil kalde denne form for ydelse for positiv forskelsbehandling. Fordi der er nogen der ikke vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet enten af religeøse eller andre grunde skal samfundet da ikke sørge for livsvarig forsørgelse. boris karloff