kemi / fysik ??

kemi / fysik ?? den små dumme
hej
i skolen havde jeg et samlet fag der hed kemi/fysik, men nu skal jeg under min uddannelse til at vælge om jeg vil ha et eller begge fag.

Kan nogem hurtig forklar forskellen på de 2 fag??

I grove træk... Attila
Kemi er atomer, molekyler, grundstoffer, kerne-energi det periodiske system m.m.... altså de små elementer ting er opbygget af.

Fysik er alt det andet... bevægelse, elektricitet, tryk, temperatur, varme osv.

Fysik går tit ud på at beregne på en energiform som overgår til en anden, hvor kemi tit går ud på at gennemskue reaktioner og bestemme fældninger.

Har man det godt med matematik er fysik ofte let at gå til.

Kemi er noget for sig selv.Jeg eksker fysik, men hader kemi (som fag)!

Ja jeg kan da prøve komododragon
Nu ved jeg ikke hvilket niveau det er på. Men hvis det er gymnasialt niveau eller der omkring så vil:

Fysik omhandle Bevægelse (newtons love), Thermodynamik (varmefylde o.l.), Elekronik (Ohms lov, serie og parallelforbunde resistorer o.l.)

Kemi vil omhandle Syrer og Baser, Titreringer, Elektrokemiske celler, Vigtigste organiske stofgrupper (alkoholer, ketoner, aldehyder, carboxylsyrer, aminer o.l.), Thermodymaniske Tilstandsfunktioner (Temperatur, Enthalpi, Entropi, Gibbs Energi), Idealgasligningen, Kemiske ligevægte.

Jeg håber du blev lidt klogere, men det lyder nok som volapyk og det er det jo også indtil du lærer om det. Men nu har du da nogle begreber du kan google lidt på.

Held og lykke med det.

/Komodovaranen

kerne-energi komododragon
hører under fysikken vil jeg mene, men ellers har du fuldstændig ret :)

He he Kemi er da sjovt! Hvordan kan du sige andet. Skam dig :)

/Komodovaranen

takker for det den små dumme
1000 tak begge 2.

kunne godt bruge jeres svar. tak

Ved kerne-energi Attila
menes den energi der opstår når en kerne(molekyle) deler sig i reaktoren på et atomkraftværk... det er kemi når det er smukkest!

Jo men komododragon
jeg mener nu helt bestemt stadig at det regnes ind under atomfysikken.

En anden definition af kemi er at kemi, er det der relaterer sig til atmomernes elektronsky. Kemiske bindinger er overlappende områder af individuelle atomers elektronskyer. I selv de mest komplicerede molekyler vil de atomkernerne være adskildte fra hinanden.

Fussion og fission er derimod noget der relaterer til atomkernen og er i familie med radioaktivitet.

Kemien beskæftiger sig med stoffers omdannelse til andre stoffer (og meget andet end det).

Det der sker i et atomkraftværk er et grundstofs omdannelse til et andet grundstof.

Kemien siger at stoffer er opbygget af grundstoffer. Men grundstoffet kan man ikke omdanne (i kemien). Meget af denne lære stammer fra alkymisternes forgæves forsøg på at lave guld af andre grundstoffer. Guld fik de ikke lavet, men de lagde derimod grundstenen for den moderne kemi, ikke mindst læren om grundstofferne (selv om de langt fra fandt dem alle og ikke formåede at sætte dem i system).

/Komodovaranen