Knægtelse af Ytringsfrihed!!

Knægtelse af Ytringsfrihed!! socrates
er en lovovertrædelse i dette demokratiske land! -

så jeg forlanger at mit indlæg bliver lagt på panelet, SNAREST!!

Vi lever i et frit demokrati, og ikke i Saudi Arabien, hvor cheferne kan tillade sig, og har magt til at begrænse det frie ord.

sidste chance.

realisten,

godnat socrates gem kladde
jeg glæder mig til at læse din artikel imorgen. [;)]

godnat

Tag dog ikke sådan på vej Jamen dog
Ytringsfrihed er ikke det samme som ytringsret. Du kan gå ned i parken med en ølkasse og sige hvad du vil( altså indtil politiet fjerner dig for, at forstyrre ro og orden ), men her er der folk, der bestemmer hvad du må ytre.Og det er sikkert meget godt, at du ikke bestemmer.

Rigtigt !. Mjølner.
Og det betyder at hvis du er Muslim er chancen for du bliver fjernet af myndighederne næsten lig nul !.