kommer guds rige?

kommer guds rige? sveland
Ezekiels Bog 7
v2 Du, menneske, dette siger Gud Herren til Israels land:
Enden kommer!
Enden kommer over de fire verdenshjørner.

jeg kan ikke finde fire verdens hjørner, på en rund jord. kan i?

hvad siger gud selv? ikke jesus og alle andre, men gud :)

1 moses bog kap 8 stk 21
v20 Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. v21 Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
v22 Så længe jorden står,
skal såtid og høsttid,
kulde og varme,
sommer og vinter,
dag og nat
ikke ophøre.«

Ja jorden skal ikke gå under i vores tid :)