Kommunalt så det forslår

Kommunalt så det forslår susanne.larsen
Min veninde er flygtet fra Jylland og en voldelig kæreste tilbage til Sjælland hvor hendes forældre bor. Begge hendes forældre arbejder og naturligvis har de fundet plads til deres datter og deres barnebarn på 2år.

Min veninde måtte i sagens natur, udblive fra sin arbejdsplads ovre i Jylland da hun flygtede, med det resultat at: dagpenge kunne hun ikke få, da hun var selvforskyldt i at være arbejdsløs..hmmmm - nå. men hun får sig et job og skule have været startet d. 21 oktober - men kommunen kan/vil ikke finde en institutionsplads til hendes søn, da de skal have 3 mdr til det og de skal se 3 mdrs lønseddler (siger de) for at de kan skaffe hende en lejlighed og en institutionsplads. Det bliver da noget svært at fremskaffe 3 mdrs lønseddler når manikke har en kinamands chance i at starte et arbejde når man ikke har en pasnings-plads til sit barn?!?

hun kan stadig ike få dagpenge, da hendes ledighed er selvforskyldt, samtidig med at nu buldre de med at de må sende nogen ud og kikke efter om hendes søn nu får mad osv, da hun jo er forsørger uden indtægt [:$]

Jeg fatter minus.....

!!! Ring straks til soc.ministeriet tomoe unlogg
DET eksempel er geialt!

Det viser lige præcis hvordan det umuliggøres fra (lokale) myndigheders side, at komme videre som tidl. partnervoldsramt!

Forslag:
At I først ringer til Karen Jespersens embedsmænd, og:
Forklar så kort som det står her, og bed om (kræv) at få at vide KONKRET hvad I skal gøre og sige i fht. kommunen. Også hvilke paragraffer kommunen skal leve op til.

( ;o) det kan hjælpe voldsomt på en spasset kommune/ kommunal sagsbehandler, at du har været i direkte dialog og fået vejledning fra ministeriet!)

...

Og endelig, ville jeg prikke til ministeriet, med at sige til dem, hvordan den her totalt idiotiske regel kan tillades at existere, taget i betragtning:


At ministeriet forvalter en 'Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-08)' - den er et (EU) lovpligtigt tiltag for DK, som skal være (skulle have været...) med til at hjælpe kvinder og børn ud af partnervold.

(... den går besynderligt vis mest på at hjælpe mændene til ikke at være voldelige mere... men anyway... der SKRIVER regeringen i hvertfald at de vil gøre noget for de voldsramte kvinder og børn også - though still remains to be seen what! Ministeriet kunne på seneste konference om emnet IKKE redegøre for bare 3 tiltag til støtte for kvinder og børn, der havde samme karakter som hjælpetiltag til de voldelige mænd!! ...og det efter at anden handlingsplanperiode er ved at udløbe/er udløbet! ... vild, ikk! 6 år, og stadig ikke samme støtte til ofrene for volden som for ham der begår den!! [:(])

vh, tomoe

genialt tomoe unlogg
der skulle stå: genialt

i første linie. Beklager, tasterne driller *g*

tusind tak susanne.larsen
og pyt med drille-sætter-nissen , han plejer at opholde sig her på mit tastatur *LOL*

Dit råd er vidergivet.

Var det ikke en ide - sideløbende Sober
også lige at henvende sig hos mødrehjælpen. De har måske en hurtigere reaktionstid.

tror du susanne.larsen
de ville kunne presse kommunen? Hendes søn har været været igennem nok .. Men klart jeg vil give forslaget vidre - tak [:)]

mødrehjælpen kan støtte undervejs tomoe unlogg
og rådgive om bla. konkrete socialrådgivningsting, bla. mht. konkrete reglers anvendelse osv. De er afgjort gode at have på sidelinien [:)]