Kommunesammelægning

Kommunesammelægning pjens56
Jeg kan godt være ret betænkelig ved den nye sammenlægning af kommunerne. I den sidste tid har vi set , hvor meget der nu skal spares fordi der ikke følger penge med fra staten.Det er stik imod hvad politikerne lovede. Stor er ikke ens betydende med, at det bliver bedre. Der bliver længere til beslytningstagerne og kvaliteten af servicen stiller jeg ? ved.

Velkom til den nye millenium 2006
Og den store forbrugsfest hvor vi afkræver forsøgelse.

Forbrugsfest karpa
Forbrugsfesten i Dk er for lånte penge blandt ejendomsbesiddere.

hurra XX3
HVIS VI BARE KUNNE KOMME AF MED DET KOMMUNALE SELVSTYRE VAR VI DA NÅET ET GODT STYKKE, SÅ VAR VI DA FRI FOR TALENTLØSE AMATØR POLITIKERE OG UDUELIGE OFFENTLIGT ANSATTE DER SIDDER SOM SKRANKEPAVER OG TRYNER FOLK.
OG FORØVRIGT ER DET DA KUN GODT HVIS JEG KAN SLIPPE FOR AT BETALE TOPSKAT MHT KOMMUNERNES SKRÆMMEKAMPAGNE MED BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET FOR AT FÅ FLERE PENGE, SÅ HAR JEG ENDNU ALDRIG I MINE BØRNS BØRNEHAVER SET EN PÆDAGOG MED SVED PÅ PANDEN ENSIGE NOGEN FORM FOR STRESS.

Kommunesammenlægning Anonym
Regeringen gjorde det eneste rigtige, nemlig at sammenlægge rigtig mange kommuner i den hensigt at forenkle og nedbringe administrationsomkost-ningerne totalt (NB adm.omk.). Man begik bare den store fejl, at man ikke nøjedes med 15 storkommu-ner. Så havde man kunnet bruge amtsgrænserne, og sagt at det er de nye storkommuner. Danmark er ikke større, end at det havde kunnet ske sådan og sparet regionerne.
Ole9@sol.dk

svar til søren spætte Anonym
Det lyder som om søren spætte er tilhænger af straf på høje indkomster i stedet for at kommente-re kommunesammenlægningen.
ole9@sol.dk

enig annoym
en fiasko fordi det først handler om penge og dernæst systemet og menesket til sidst og som borger er der alt for lidt man som borger har reelt indflydelse på så jeg håber der kommer et parti som vil gøre kommunerne midre igen så vi igen får mere nærdemokreti igen sådan en parti
vil jeg stemme på hvis de kan fjerne dem som har
lavet denne her dumme reform