Kongen indfører ret på jorden

Kongen indfører ret på jorden traellen
Siden Jesus blev indsat på tronen som den messianske konge i 1914, har han virket til fremme af retfærdighed på jorden. Hvordan? Ved at han har påtaget sig ansvaret for opfyldelsen af profetien i Mattæus 24:14. Jesu disciple på jorden har forkyndt sandheden om Jehovas rigr for folk i alle lande. Ligesom Jesus har de forkyndt retfærdigt og upartisk for alle - unge og gamle, rige og fattige, mænd og kvinder - for at give alle mulighed for at lære retfærdighedens Gud, Jehova, at kende.

Jesus virker også til fremme af retfærdighed i den kristne menighed, som han er hoved for. Som forudsagt sørger han for "gaver i form af mennesker", trofaste kristne ældste som fører an i menigheden. (Efeserne 4:8-12) Som hyrder for Guds dyrebare hjord følger disse mænd Jesu Kristi eksempel ved at fremme retfærdighedens sag. De holder sig stadig for øje at Jesus ønsker at hans får skal behandles retfærdigt - uanset deres stilling, anseelse eller materielle omstændigheder.

I nær fremtid vil Jesus indføre retfærdighed på jorden på en måde som aldrig før er set. Der hersker stor uretfærdighed overalt i denne fordærvede verden. Hvert barn der dør af sult, er offer for en uretfærdighed der ingen undskyldning er for, især når man tænker på de penge og den tid der ødsles på at fremstille krigsvåben og tilfredsstille forlystelsessyge menneskers selviske ønsker. De millioner af mennesker der hvert år dør en for tidlig og unødvendig død, er blot én af mange uretfærdigheder som vækker Jehovas retfærdige harme. Han har givet sin søn bemyndigelse til at føre en retfærdig krig mod hele denne onde tingenes ordning for således at gøre ende på al uretfærdighed for bestandig. (Åbenbaringen 16:14,16; 19:11-15)

Men Jehovas retfærdighed kræver mere end blot at ondskab og ugudelighed udryddes. Jehova har også givet sin søn bemyndigelse til at herske som "Fredsfyrste". Efter Harmageddon vil Jesus indføre fred på hele jorden, og han vil herske "ved ret og retfærdighed". (Esajas 9:6-7) Det vil da være en stor glæde for Jesus at gøre ende på alle de uretfærdigheder der har været årsag til så megen lidelse og ondskab i verden. I al evighed vil han trofast værne om og fremme Jehovas fuldkomne retfærdighed. Det er derfor af største betydning at vi søger at efterligne Jehovas retfærdighed nu.

Hav en god dag.
_____________

"Og denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme." (Mattæus 24:14) -----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Jehovas vidner forkynder den gode nyhed om riget ved at gå fra dør til dør i 235 lande, men hvem står bag?
Jamen det gør jo kongen.

Sikken en gang pis du får......................... jalmar
..............fyret af i dag?

Hvis det ikke var så Tragisk, ville det sgu være komisk!


Med venlig hilsen

jalmar