Kontanthjælp når man er syg?

Kontanthjælp når man er syg? uniicornn
Hvad gør man hvis man ikke kan arbejde pga syddom?
Jeg er lige blevet arbejdsløs pga sygdom. Men man skal jo være meldt til en arbejdsformidling for at få kontanthjælp, men hvad gør man hvis man ikke kan arbejde som noget som helst?
Er der nogen der ved hvad der så sker?

Sygedagpenge? ritter
Det afhænger jo lidt af din sag...

Først og fremmest - hvorfor modtager du ikke sygdagpenge fra kommunen? Hvis du sygemelder dig på kommunen, skal de vurdere om din sygdom gør dig uarbejdsdygtig og hvis det er tilfældet, ja så skal du have sygedagpenge.
Hvad der derefter sker, kan være en længere historie...

du får kun sygedagpenge anonym
hvis du er medlem af en a-kasse!

:o) ritter
Nå ok, hvad ved jeg :-)

Nix! miss-mee
Man kan godt få sygedagpenge selvom man ikke står i a-kasse. Man skal blot have været i arbejde i mindst 13 uger og have haft mindst 120 timer.

Ansøgning om sygedagpenge skal sendes til ens egen kommune inden en uge efter at arbejdsgiveren har stoppet sin udbetaling af løn/sygeløn.

...mee:-)

.

Kontanthjælp er for Anonym
arbejdsdygtige!

Så må du have en lægeerklæring på at du ikke er i stand til at arbejde, hvorpå du kan få penge af kommunen indtil du bliver rask.

Hvis du ikke kan blive rask, vurderes du til at være invalid og vil få invalidepension.

Hvis du ikke kan få en lægereklæring på at du er uarbejdsdygtig, er det nok fordi du godt kan arbejde, men ikke tror du kan eller ikke vil... så er det en helt anden sag!

Jeg kan sagtens få en lægeerklæring... uniicornn
...fra min læge. Det er ikke noget problem. Men jeg har ikke været fastansat i 13 uger og dermed heller ikke i 120 timer. Det var en ulykke tre uger inde i det nyopstartede arbejde...

Så er det ingen problem Anonnym
Bare få den og gå på rådhuset... så ordner de resten!

men du skal have været i arbejde anonym
ikk´sandt!

kontanthjæl ved ledighed og sygdom silverfoxdk
KONTANTHJÆLP VED LEDIGHED OG SYGDOM
Hvis du skulle få brug for at søge om kontanthjælp, er det vigtigt, at du henvender dig samme dag som du bliver ledig. Kontanthjælpen vil fra denne dato blive udbetalt månedsvis bagud.

Har du modtaget kontanthjælp og bliver syg indenfor 13 uger efter, at du er startet i arbejde, er du som hovedregel ikke berettiget til sygedagpenge.

Måske er du berettiget til kontanthjælp, så ret henvendelse på din første sygedag.

link>http://www.billundkommune.dk/?infoId=1382577
link>http://www.sta.dk/include/downloadfile.asp?file_id={FB313C51-B032-4143-BDF1-005B7612BDD2}

håber det besvare noget af dit spørgsmål.
His ded 2 ikke kan uddybe det korrekt så gå ind på http://www.alltheweb.com og skriv *syg+kontanthjælp* i søge feltet, så kan du nok finde det der mellem 1820 sider.

silverfoxdk