kort om Enhedslisten

kort om Enhedslisten blacki
hvad står de for og hvad er deres mærkesager..

hvordan kan man tage dem på ordet og sætte dem på plads

Det kan du desværre. Mjølner.
Ikke......... folk der er maniodepresive kan ikke styres !.

Hej Mjølner. Enoch
Et godt Dansk navn.

Ja, Enhedslisten? Det kan vel sammenlignes, som en krydsning mellem Stalin og Lenin og ................

Syge folk.

Venlig hilsen

Enoch

Mon dog Røde Lauritz
Hej drenge.

Det er sjovt at så mange af enhedslistens medlemmer er at finde blandt akademikere og andre højt uddannede og, må vi formode, dermed forholdsvis intelligente mennesker.
Tyg lidt på den og find en statistik der viser at DF's medlemmer primært er at finde blandt lavtuddannede og måske knap så veloplyste danskere...

Gamle DKP'ere og VS'ere komododragon
Hvis man skal sige det meget kort.

Enhedslisten er samlingspunkt for dem for hvem SF og S ikke er tilstrækkeligt reaktionært venstreorienterede.
De er dog ikke så rabiate som de gamle partier DKP og VS. De har det tilfælles med DF at de har et rebelsk ophav og tiltrækker rebeller, men fordi det er et folketingsparti, så har de ligesom DF været nødt til at afrunde kanterne og holde en rimeligt stueren linie.

Så man kan vel sige at Enh.Listen er det samme for venstrefløjen som DF er for højrefløjen. De kan have markante meninger, men de har deres funktion i den politiske fødekæde og der bør være plads til dem.

Jamen forklaringen er da enkel komododragon
Der er mange akademiker inden for børne og ungdomsområdet - gymnasielærere, pædagog- og lærerseminarielektorer, eksperter i pædagogik m. fl.

Folk inden for den branche stemmer traditionelt meget rødt. Bl.a. fordi de er aflønnet af stat, kommuner og amter og de ved udmærket godt hvem der er mest rundhåndede over for den offentlige sektor.

Ja, Enoch
En sammenligning jeg kom med for en krydsning med Staling og Lenin var for, at henlede opmærksomheden på de forhold der altid er i Socialistiske diktaturer.

Resultat af Enhedslistens vrøvl og disse såkaldte intelligente mennesker vil naturligvis blive, at børnehaven bliver delvis privatiseret.

Hvem siger, at Enhedslistens medlemmer er intelligente? Enhedslistens medlemmer.

Nej Børge, Enhedslisten og SF (de er også de mest intelligente, de er alle samme de mest intelligente, men de forstår ikke at styre et land) ville inden for 14 dage afsætte Danmark på kanten af afgrunden. Det er altid nemmere at bruge ”de andres” penge, det er straks vanskeligere at skaffe dem.

Enoch