Krig mod Islam? eller, IslamKrig mod Vesten?

Krig mod Islam? eller, IslamKrig mod Vesten? enoch.ben.enoch
Ærede debattører og gode borgere.

Nu har der været mange lalleglade fascister og politiske amatører fremme her på denne debat og sidst men ikke mindst en vis person der kalder sig modild, der med sin åbenlyse tåbelighed forsøger, at bilde os ind, at Islam blot er et forbigående fænomen.

Imidlertid forholder det sig lige stik modsat og fremtiden tegner at helt andet billede end denne propagandist forsøger at bilde dig ind.

Om ganske kort tid vil I komme til at erfare en ny og omfattende krig Islam imod Kristendommen. Tag endelig ikke fejl og tro, at det ikke vil ske for det garantere jeg dig for det vil.

Det vil betyde, at enten overvindes Islam eller også overvindes Kristendommen. Nu kan du så i mellemtiden tænke lidt over det.

Er du interesseret i en fredelig verden eller er du interesseret i en verden der mere og mere bliver islamisseret? Det er dit valg.

Allerede nu er der gode kræfter sat ind på, at bekæmpe Islam og den fascisme og intolerance den står for. Ingen kan være i tvivl længere.

Enten Islam eller også døden.

Jeg ved godt, at lalleglade ”humanister” forsøger, at tegne et billede af den vestlige verden (også Danmark) som ”den onde selv”, altså Satan selv, men tag ikke fejl.

Disse tåber er ude i et ærinde der klart tager sigte på at forsvare en tomhjernet ideologi der overhovedet ingen relevans har.

Hvordan kan nu det være? Jo, hvordan kan alt være? Det kan være fordi der ikke er en klar linje imellem målsætning, virkelighed og handling.

Nu har jeg sagt det og dersom du tvivler kan du blot vente og se inden for et par måneder vil det ske.

Enoch

Jeg tror modild
at Islam er kommet for at blive,:) så derfor ville jeg aldrig sige, at det var et forbigående fænomen. Mon ikke du drejer sandheden lidt vel meget?

Du kan heller ikke finde belæg for det du siger, men det ved jeg du ikke er imponeret af.:)

Så vi har en eller anden krig inden et par måneder? :) Hvad med dem der allerede er i gang.. tæller de med? Eller skal vi forvente noget mere?

Hvis du mener enn indsats overfor Iran, er jeg enig i, at der er en temmelig stor risiko, men du lyder lidt mere dommedagsagtig, venter du noget stort?

Du er tidligt oppe... er det det?

V.H. Modild

Jeg kan kun give dig vanallan
ret. Krigen er jo allerede igang, og her tænker jeg på muslimernes vold, mord og voldtægter mod danskere. Heller ikke at glemme skal visse imaners rejse til mellemøsten for at sprede had mod Danmark. Der er ingen tvivl om at "krigen" kommer spørgsmålet er bare hvornår. Islam kan ikke leve side om side med andre religioner, hvilket der er utallige beviser på. Der findes folk der ikke vil eller har forstand til at kunne se virkeligheden i øjnene, eller så har de set den, og forsøger at "slikke" sig til overlevelse. Folk som morild

"Drejebogen" ! enoch.ben.enoch
Ja, modild,

Det er jeg klar over. Kopireligionen Islam, ”er kommet for at blive”? Tror du, siger du, at du tror. Nuvel, så må jeg desværre skuffe dig.

Islam er kommet for ikke at blive, men for at blive ”tilintetgjort”. Dersom du lægger mærke til hvordan det går alle andre kopivare, så må jeg desværre skuffe dig med, at kopireligionen Islam vil gå samme skæbne i møde.

Tiden, tiden er det faktum der vil gøre det.

Du laller: ” …… Du kan heller ikke finde belæg for det du siger.”? Øh, hva`? Hva` kan jeg ikke finde belæg for at sige? Hvad er det da jeg siger?

Du laller videre: ” Hvis du mener enn indsats overfor Iran, er jeg enig i, at der er en temmelig stor risiko, men du lyder lidt mere dommedagsagtig, venter du noget stort? ”
Citat slut.

Svar: Ja, dersom du var blot en lille smule realist, ville du ikke latterliggøre mit indlæg, men tage det meget alvorligt.

Jeg vil til gengæld sige dette til dig. For fremtiden vil jeg undlade, at kalde dig en ”lalleglad humanist”. Du vil blot blive betegnet for modild.

Enoch

PS. Jeg kan godt skrive ”drejebogen” med den viden jeg har.

Dommedagsprofet.. Hausser
Du er netop beviset på at religion ikke fører til andet end fanatisme og vanvid. Har før læst nogle af dine indlæg og de bærer præg af et snævrersyn som ikke er særligt behagelige. De kristne rabiate agitatorer, er ikke bedre end de muslimske..

Jeg kan berolige dig med at din åbenbaring omkring religionskrig, ikke bliver aktuelt, ihvertfald ikke i større skala end den vi kan iagttage nu, og den er jo trods alt, relativ harmløs. Krig er ikke et realistisk scenarie, ihverfald ikke i den normale forstand..

Islamisk kultur smutt
Civilisationskonflikter vil ikke mere alene finder sted mellem stater med forskellig civilisation, men i Vesten selv. Det efterhånden multikulturelle Vesten vil opleve, at nationalstaternes grundlag anfægtes, når de talrige indvandrere forlanger kollektive rettigheder med begrundelse i shariaen og afviser det demokratiske fællesskab.


Vi har set, hvilken kultur det er, islam vil indføre. De vil ikke kun nøjes med en del af magten men vil have overhøjhed over alt. De kræver muslimsk kultur indført i skoler og dagligliv og har i land efter land fået diverse autoriteter til ikke længere at tillade, at der tales om kristendommen på offentlige steder. Jeg har tidligere skrevet om personer, der sad måneder i fængsel, fordi de ifølge gammel engelsk hævd talte offentlig om kristendommen. Men mange danskere, deriblandt vore politikere, forstår ikke hvilken alvorlig kurs vort land er styret ind i.

I Koranen Sura 33:28 står:

”Allah har ladet jer (muslimerne) arve de vantros land og huse og deres rigdomme. Allah vil lade jer arve et land (Vesten?), som I endnu ikke har betrådt. Og Allah har magt over alle ting.”

Muslimerne kræver og kræver og står ikke tilbage for at føre hellig krig (jihad) for at nå deres mål. På samme tid nægter de andre deres ret. Muslimer vil have ret i kristne lande men nægter at give kristne og jøder ret i de lande, hvor islam har magten.

I Sura 4:85 står:

”Allah vil holde de vantros krige tilbage, thi Allah er stærkere i krig og stærkere til at give et eksempel ved straf.”

Muslimerne har efterhånden fået stor indflydelse, og snart kan vi se muslimsk styrede kommuner. Og da er frihed til at tænke, tro og tale borte.

I Sura 48:29-30 står:

”Det er Allah, der har sendt sit sendebud (Muhammed) med retledningen og sandhedens religion, for at den (islam) må sejre over alle andre religioner. Allah er tilstrækkelig som vidne. Muhammed er Allahs sendebud. De, som er med ham (Allah), skal være hensynsløse mod de vantro (kristne og jøder m.fl…. )”

Det er lykkedes ved hjælp fra den politiske venstrefløj at få stoppet store dele af kristendomsundervisningen i skolerne rundt om i verden, også i Danmark.

I Sura 4:90 står:

”…. Tag dig derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag. Men vender de sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ingen af dem som ven…”

I Sura 3:60 står:

”Sandelig, med Jesus er det hos Allah ligesom med Adam. Han (Allah) skabte ham (Jesus) af støv, og så sagde han til ham: Bliv til! Og han (Jesus) blev til.”
Denne udtalelse er en grov usandhed og viser med stor tydelighed, fra hvilken kilde koranen er hentet.

En af lederne af muslimerne i England, dr. Akhtar, siger:


”Vi har Allah på vor side – og England, ligesom andre lande i verden, tilhører Allah.” Og han siger videre: ”Hvis vi kan erobre England for islam, vil det ikke være svært at erobre HELE den vestlige verden.”

I 1945 var der én moske i England. I dag er der snarere over 1500. Og der er over 4 millioner muslimer i England i dag. Og de viger ikke tilbage for at bruge magt.

I Sura 4:92 står: ”Hvis de vantro ikke holder sig borte fra jer og tilbyder jer fred… så dræb dem, hvor I end finder dem. Thi over sådanne har vi givet jer fuldstændig fuldmagt”.

Det er i lyset af sådant vi skal se islams forsøg på at få en fredsaftale med Israel. Hvis Israel vil underkaste sig alt det, araberne og Koranen siger, kan de få fred under Allahs overherredømme. Det er det samme OVERHERREdømme som islam med sharia vil tiltvinge sig (kræve og forlange) i hele Vesten.

VÅGN OP og se det som en realitet. Her gælder dansk "nu_skal_vi_hygge_os" mentalitet ikke. Og dialog virker ikke - hvor ønskeligt det end måtte forekomme.

Dæk..hausser, dæk, på plads. enoch.ben.enoch
Det tør du garanteret ikke tage en debat om.

Enoch

Der er ingen tvivl om modild
at du udmærket kan skrive drejebogen. Og det er helt uden for tvivl også, at den bliver enorm underholdende, hvis man er til fantasy med et twist af galskab.

Men så er alt også sagt. Du befinder dig ikke tilnærmelsesvis i nærheden af virkeligheden.

V.H. Modild

Tør du.....? enoch.ben.enoch
Tør du tage et vædemål på det?

Enoch

væddemål enoch.ben.enoch
væddemål, bare for en ordens skyld.

Enoch

til aftenkaffen enoch.ben.enoch
http://watch.windsofchange.net/

Om hvad? :) modild
At vi står overfor en total krig mellem Islam og vesten indenfor de næste par måneder... eller

at du kan skrive en drejebog, der ikke er synonymt med fantasy og galskab?

Eller hvorvidt du er i nærheden af virkeligheden?

Alle tre punkter på en gang?

V.H. Modild

Kamp. enoch.ben.enoch
Tak for dig meget gode indlæg. Desværre forholder det sig nøjagtig, som du skriver.

Der bliver kamp også så det kan mærkes.

Enoch

slap nu af anonym
drik din eftermiddags kaffe, sammen med smøgen.

du er vist.. Hausser
..en agitator, ikke et hak bedre end de imamer som også prædiker om had og adskillelse. Dine racistiske sider kan du holde for dig selv, din sølle eksistens..

Ja lad os det Hausser
Så lad os da vædde eunuk, vi finder jo hurtigt ud af jeg har ret. Hvad vil du vædde?

Krigen er forudsagt smutt
Krigen, som islam taber, er forudsagt, men det forstår en muslim ikke, MED MINDRE han/hun i nåden kommer til TRO på Jesus Kristus og beder om tilgivelse for sine synder. Bliver født påny.
På Jesus tid havde jøderne Loven og Profeterne. Med Jesus har vi fået NT med evangelierne, Apostlenes gerninger, Åbenbaringen med mere.

Det er utroligt som profetierne i GT passer, men alt for mange overser dem, eller forstår ikke at læse dem. Men om krigen kommer inden for to måneder, tør jeg ikke udtale mig om.

I året 1948 fandtes landet Israel ikke på noget landkort under dette navn Og området kaldtets Palæstina. Et navn, romerne hånligt gav det, og som er udledt af navnet filisterne. Der har ALDRIG eksisteret en nation med det navn med egne grænser og eget lederskab (konge/præsident/regerng). At påstå noget sådant er én af islams løgne.

YHWH har givet Abraham, Isak og Jakob løfter om, at landet for evigt var deres land. Satan kender disse løfter, og det er årsagen til, at han optrapper sin aktivitet for at få Israels navn tilbage i glemslens mørke. Han bruger sin åndelige men også
sin militære magt. Og YHWH tillader, at en række lande vil tjene denne magt.
Israel er ikke omtalt i islams (skole)lærebøger og staten findes ikke på deres kort! Hvilken anden nation i historien, der er bredt anerkendt af det internationale samfund, har fået sin ret til eksistens undertrampet af islam, som er en falsk religion, men en idiologi? Det vil vor sande GUD aldrig tillade.

Vi læser i Ez. 38: 1-4: ”Så siger den Herre HERREN
(YHWH): Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal.
Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker
dig frem med hele din hær, heste og ryttere, alle i smukke klæder,
en vældig skare med store og små skjolde, alle med sværd
i hånd. Persere, ætiopere og putæere er med dem, alle
med skjold og hjelm. Gomer med alle dets hobe, Togarmas hus fra det yderste
nord med alle dets hobe, mange folkeslag er med.” Og i Zak.14:2 læser
vi, at nationerne vil gå i krig mod Israel. Hvorfor? Fordi Satan
indgyder dem denne tanke. Han vil stjæle Jerusalem fra YHWH og oprette
et hovedsæde for en ny verdensorden der.

Efter 1948 har YHWH på en stærk måde beskyttet sit land og folk, så det stadig kan kaldes et selvstændigt folk
med sit gamle, hebræiske sprog. Men nye skyer trækker op. Det er en kendsgerning, at atombomber og –raketter med mere vil blive taget
i brug mod det. Men Israel vil sejre som det har gjort lige siden 1948. Den sande GUD vil ingenlunde tillade, at landet igen fratages hans udvalgte folk.

Forudsagt...... smutt
"Der bliver kamp også så det kan mærkes." Citat slut.

Ja, desværre. Det bliver en trængsel hvis lige aldrig før er set, og som aldrig mere skal ses igen.

Se også mit indlæg til modild.

Til Hausser irene54
du ser ingen forskel på Kristne og Muslimske agitatorer - men det gør jeg.

Indtil dato er det ikke lykkedes mig at finde en eneste Kristen agitator (og her taler jeg ikke om debattører på SOL) som i Kristendommens navn har tænkt sig at aflive samtlige Muhammedanere.
Hvis du har kendskab til nogle, vil jeg gerne belæres.

Hvis du har den opfattelse, at en person kan betragtes som en agitator blot fordi pågældende ønsker at de, der er frivilligt kommet til dette land, at de overholder vores love og vinder indpas i samfundet, så må konklusionen være at der er en stor gruppe i befolkningen der kan kaldes agitatorer.

Men det er ikke min definition på en agitator.

Nu er krystalkugler og/eller Tarotkort irene54
ikke just mit speciale - derfor kan jeg ikke forholde mig til de spådomme du anfører.

Jeg kan til gengæld forholde mig til de af dig anførte deltekster fra Koranen - og er af den opfattelse, at repræsentanter for de nævnte vers findes også her.

Men læg mærke til de Imamer der prædiker disse strofer herhjemme. I forhold til andre landes Imamer, er disse mennesker enten tidligere straffede, eller uden skolegang, m.v.
Dvs. at det eneste disse mennesker kan, er at recitere Koranen - og udover dette, intet.

Een ting er, at man har en eller anden opfattelse af sin religion, men fanatisme krydret med dumhed er en farlig og kedelig cocktail.

100 % enig. enoch.ben.enoch
Tak for dig meget gode indlæg.

Enoch

til en tøsedreng........... enoch.ben.enoch
"..en agitator, ikke et hak bedre end de imamer som også prædiker om had og adskillelse. Dine racistiske sider kan du holde for dig selv, din sølle eksistens.. "
Citat slut.

Du er en tøsedreng og en uvidende jordboer uden jordforbindelse.

Du kunne ha` godt af, at bruge hjernen.

Enoch

om dette. enoch.ben.enoch
Modild: ” …… Du kan heller ikke finde belæg for det du siger.”?

Svar: Øh, hva`? Hva` kan jeg ikke finde belæg for at sige? Hvad er det da jeg siger?

Modild: ” Hvis du mener enn indsats overfor Iran, er jeg enig i, at der er en temmelig stor risiko, men du lyder lidt mere dommedagsagtig, venter du noget stort? ”
Citat slut.

Svar: Ja, dersom du var blot en lille smule realist, ville du ikke latterliggøre mit indlæg, men tage det meget alvorligt.

Modild: ”……..at den bliver enorm underholdende, hvis man er til fantasy med et twist af galskab. Men så er alt også sagt. Du befinder dig ikke tilnærmelsesvis i nærheden af virkeligheden”.
Citat slut.

Svar: ” Tør du tage et væddemål på det”?

Nu kan du så gætte på hvad jeg spørger om væddemål på? Så vil jeg til gengæld spørge dig om hvorfor du ikke drak din aftenkaffe og benyttede dig af lejligheden til at stifte bekendtskab med netop ”virkeligheden”?

Desuden kan jeg henvise til en meget god ven som jeg har fornøjelsen af at samtale med: Ayaan Hirsi Ali. Sidst udtrykte hun enighed med den Danske model.

Enoch.

PS. Jeg oplever en vis usikkerhed fra din side? Hvad sker der?

....bliv på din plads, fortsat. enoch.ben.enoch
Hausser : ”Jeg kan berolige dig med at din åbenbaring omkring religionskrig, ikke bliver aktuelt, ihvertfald ikke i større skala end den vi kan iagttage nu, og den er jo trods alt, relativ harmløs. Krig er ikke et realistisk scenarie, ihverfald ikke i den normale forstand.. ”
Citat slut.

Svar: Det tør du garanteret ikke tage en debat om.

Nu sker der noget besynderligt. Hausser ( ham der med: ”………. religionskrig, ikke bliver aktuelt, ihvertfald ikke i større skala end den vi kan iagttage nu, og den er jo trods alt, relativ harmløs”), ja man tror det er løgn, at nogen kan skrive sådan, men det kan Hausser åbenbart og tror på det.

”religionskrig………… den vi kan iagttage nu, og den er jo trods alt, relativ harmløs”. Utroligt, at jeg gider debattere med det synspunkt.

Nå, men det besynderlige er denne: ”…….. Så lad os da vædde eunuk, vi finder jo hurtigt ud af jeg har ret. Hvad vil du vædde?”
Citat slut.

Besynderlig nr. 1) ”…eunuk”? Hvem er det?
Besynderlig nr. 2) ”……….Så lad os da vædde…………….”? Hvem har spurgt om det?

Enoch

Ikke dårligt............ enoch.ben.enoch
Ikke dårligt skrevet Irene52,

Ikke dårligt: " Een ting er, at man har en eller anden opfattelse af sin religion, men fanatisme krydret med dumhed er en farlig og kedelig cocktail. "
Citat slut.

Svar: Derfor må det for fremtiden være op til vore politikere, at afsætte en målsætning for hvor meget vi skal finde os i, at muslimer / imamer får lov at præge børn i det hele taget.

Vi må til at gøre op me den lalleglade humanistiske filosofi, at alt er godt.

Enoch

PS. Irene52, keep up the good worke.

du ville vædde.. Hausser
..med modild, ville du ikke det med mig?

og du.. Hausser
..ku have godt af at gå lidt længere i skole, sådan det ville komme lidt lærdom ind i dit hoved. Din ækle prædiken kan du holde for dig selv..

fanatisme.. Hausser
..på tværs af religoner, er aldrig en god ting. Og den gode enoch.ben.enoch, populært kaldet eunuk, er jo netop det bevis på dette. Hvis du læser nogle af hans andre indlæg vil du sagtens kunne finde bevis for denne fundamentalistiske kristen holdning.

En agitator er en som pisker en stemning op, og det gør eunuk! Ved godt at du ikke finder så mange af dem i den vestlige verden (gudskelov), men dem du kan klassificerer som agitatorer, prædiker jo netop religiøst had og adskillelse..

Den falske enoch nådada
fører krig ikke kun mod muslimerne men nu også mod den højt begavede Modild som enoch ikke kan nå til knæerne hvad angå begavelse.

Og hvad bekæmper den falske enoch hos muslimerne? Enoch glemmer at det var muslimerne som bragte lægekunsten til verden, geometrien, matematikken med mere. Er det misundelse hos den kristene falske enoch jeg fornemmer?

Nå irene 54 uhadadada
er en kopi af frække louise frevert uhadada grimme frue, fik du kløet dig i r....?

:):):) modild
Der er rigtig god grund til, at være en lille smule usikker med hensyn til dig.

Jeg kan konstatere, at du skælder Hausser ud for at være en uvidende jordboer, hvilket kunne indikere, at du har direkte forbindelse til helt andre luftlag og ikke mindst skabninger.

Da din tale altid er lidt eh... skal vi sige pompøs, kunne man blive usikker på, hvorvidt dine forbindelser til højere magter uden for de rammer, vi almindeligt dødelige trisser rundt i, giver dig helt specielle forudsætninger.

Det indgyder ærefrygt når du med dine helt specielle "forbindelser" forudsiger den helt store katastrofe og ikke mindst udslettelse af en hel religion.

Jeg må derfor erkende og ikke mindst acceptere, at de besværligheder jeg har med at finde hoved og hale i dine indlæg, for slet ikke at tale om fornuft, højst sandsynligt skyldes, at jeg jo slet ikke har de samme forudsætninger som du, og slet ikke de samme forbindelser til udenomsjordiske kræfter.

V.H. Modild

Den ægte vare. enoch.ben.enoch
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, meget morsom underholdning fra din side, nådadadada.

Enoch

Det var det ikke. enoch.ben.enoch
Du tager ganske fejl.

Det var ikke muslimerne der bragte lægekunsten, videnskaben og balletdansen ind i verden. Du tager helt fejl.

Med hensyn til modild? Ha, ha, tror du jeg løber efter ham? Ha, ha, ha, meget morsomt.

Enoch

Det kunne.............. enoch.ben.enoch
Det kunne du få.

Enoch

Ja, tak. Tør du................ enoch.ben.enoch
Hej uvidende jordboer.

Du skriver minsandten til mig:

" ..ku have godt af at gå lidt længere i skole, sådan det ville komme lidt lærdom ind i dit hoved. Din ækle prædiken kan du holde for dig selv.. ".
Citat slut.

Hmmmm, det er en mere interessant udtalelse du kommer med end jeg tror du er klar over selv.

Nuvel, så lad os sige det. Lad os sige jeg medgiver dig det, men derfor siger jeg så til dig nu.

Tør du tage en debat på det?

Vi kunne begrunde her:

” Hvordan kan det være, at der opstod en genbrugsreligion der benævnes Islam?” Tør du, kan du svare på det?

Hvad mener du formålet skulle være med Islam? Dengang og i dag? Hvad vil du pege på, Islam kan gøre for verden i dag?

Mener du de lande, hvor Islam er dominerende enten ”frivilligt” eller ved tvang, at disse lande er eksempler vi bør efterligne?

Hvorfor flygter muslimer fra deres muslimske lande? Hvorfor flygter de til Danmark eller andre kristne lande? Hvorfor har Danskerne aldrig flygtet nogen steder hen?

Hvorfor rejser muslimerne ikke hjem til deres respektive lande og genopbygger og demokratisere deres muslimske lande?

Nu er det din tur, jordboer. ( jeg vil vente med betegnelsen uvidende, indtil jeg modtager svar fra dig. Det kunne jo være du vidste eet eller andet. )

Enoch

For det første............ enoch.ben.enoch
For det første er du ikke modild,

men ok, så pyt da, lad os endelig vædde. Du jordboer kan jo så begynde med at svare på det indlæg jeg har sendt til dig og dersom du kan svare på mine spørgsmål, er du den der tager stikket hjem.

Enoch

Jeg følger............. enoch.ben.enoch
Hej Irene52,

Jeg følger opmærksomt dine indlæg her. Det er gode tanker. Tak for det.

Enoch

PS. Det er ikke sikkert vi to er helt enige eller at du ønsker at dele nogen enighed med mig, men jeg synes du utrykker dig godt.

Du er helt................. enoch.ben.enoch
Du er helt forkert på den jordboer. Det er forventet.

Enoch

Tåbelighed stråler fra dig. enoch.ben.enoch
"....frække louise frevert"? Hvad er der i vejen med hende?

Enoch

Og hvem bragte dem til verden nådadada
"oplyste" falske enoch?

Du er for svag en debattør for at kan løbe eller nå Modilds begavelse. Alt hvad du kommer med er ikke andet end gylle Øf øf øf Nåååå lille grisebasse skal jeg klø dig bag øret

Har du været uhadadadada
allerede hos lille frække louise..enoch? Du er ikke den eneste.. hun kunne godt lide arabiske mænd før i tiden..nu er hun kun til piger, sorry

Muslimske bidrag til videnskaben eksisterer så godt som ikke universalgeni
Hvilken arabisk videnskab?

Det er en misforståelse, at islam i middelalderen skulle have haft videnskabelige kvalifikationer, men at det så siden skulle være gået ned ad bakke videnskabeligt for islam. Hvad der var af videnskab i Mellemøsten i Middelalderen kom fra ikke-muslimske folkeslag, og den viden forsvandt, da muslimerne havde dræbt eller tvangsomvendt de ikke-muslimske grupper. Der er en redegørelse i dette meget kendte brev.

Brevet er sendt til direktør for det multinationationale selskab Hewlett Packard Carly Fiorina i anledning af tale hun havde holdt den 6.september 2001:

November 7, 2001
Carly Fiorina Hewlett - Packard
3000 Hanover Street
Palo Alto, Californien 94304 - 1185

Kære fru Fiorina:

Det er med den største interesse, at jeg har læst Deres tale fra den 26. september 2001 med overskriften: "Teknologi, erhvervsliv og vores livsform med stadig nye udfordringer". Især var jeg interesseret i Deres beretning om den arabisk-muslimske civilisation i slutningen af Deres tale. Som assyrisk, ikke-arabisk indfødt kristen i Mellemøsten, hvis forfædre går helt tilbage til 5000 før Kristi fødsel, ønsker jeg at belyse nogle af de emner, De kom ind på i Deres beretning, og gøre Dem opmærksom på farerne ved, uovervejet at blive draget ind i den arabiserende islamiske ideologi, der forsøger at assimilere alle kulturer og religioner ind i den arabisk-islamiske fold.

I året 630 efter Kristi fødsel dukker arabere og muslimer op på verdensscenen, da Muhammeds hære begyndte deres erobringer i Mellemøsten. Vi må gøre os meget klart, at dette var en militær erobring og ikke et missionsinitiativ . Men til trods for dette, var arabiske muslimer, understøttet af en erklæring om hellig krig mod de vantro ved hjælp af magt, i stand til at tvinge og assimilere ikke- arabere og ikke-muslimer ind i deres fold. Kun meget få af Mellemøstens oprindelige samfund overlevede dette - primært assyrere, jøder, armeniere og koptere.

Efter at have erobret Mellemøsten placerede araberne disse samfund under et beskyttelsesregeringssystem, hvor disse samfund, (kristne, jøder og zarathustratilbedere), fik religiøst selvstyre. Til gengæld skulle de betale en kopskat, det vil i realiteten sige en straf for ikke at være muslim. Denne skat blev skruet op og ned - alt efter om styret var i tolerant eller i undertrykkende humør. Kopskatten tvang mange af disse samfund til at gå over til islam, hvilket også var hensigten.

De erklærer: "dets arkitekter (den arabisk-muslimske civilisations arkitekter) skabte bygninger, som trodsede tyngdekraften." Jeg er ikke helt sikker på, hvad De henviser til, men hvis De henviser til kupler og buegange, så gennemførte assyrerne det grundlæggende arkitekturmæssige gennembrud med at bruge parabolsk form i stedet for kugleform mere end 1300 år tidligere, hvilket deres arkæologiske vidnesbyrd viser. De erklærer: "Dets matematikere skabte aritmetikken og algoritmerne, der gjorde det muligt at skabe computerne og dannelsen af kryptografien." Men den grundlæggende basis for moderne matematik blev skabt, ikke hundreder men tusinder af år før, af Assyrere og Babylonier, der for længst kendte begrebet nul, den pythagoræiske læresætning og mange andre frembringelser, der blev eksproprieret af de arabiske muslimer. (Se: History of Babylonian Mathematics, Neugebauer).

De erklærer: "Dets læger undersøgte den menneskelige krop og fandt nye måder til helbredelse af sygdomme." Det overvejende flertal af disse læger (99%) var assyrere. Assyrerne begyndte i det fjerde, femte og sjette århundreder en systematisk oversættelse af den græske viden til assyrisk. I begyndelsen koncentrerede de sig om de religiøse værker, men de fortsatte hurtigt med de videnskabelige værker, både inden for filosofi og medicin. Sokrates, Platon, Aristoteles, Galen og mange andre blev oversat til assyrisk, og fra assyrisk til arabisk. Det er disse arabiske oversættelser, som maurerne bragte med sig til Spanien, og som spaniolerne oversatte til latin og videre bragte til hele Europa, og som således antændte den europæiske Renæssance. I det sjette århundrede var assyrerne begyndt at levere deres egne værker om videnskab, både angående filosofi og medicin tilbage til Byzans. På det medicinske område leverede den assyriske familie Bakhteesho ni generationer af læger og grundlagde en stor skole for lægestuderende i Gundeshapur i Iran. Assyreren Hunayn ibn- Ihag skrev i 950 en grundbog om øjenlære, som forblev en autoritativ kilde helt op til år 1800. Den assyriske filosof Job af Edessa udviklede på det assyriske sprog inden for filosofiens område en fysisk teori om universet, som var på højde med Aristoteles ' teori, og som søgte at erstatte materie med naturkræfter (en teori, der foregreb udviklingen af nogle af ideerne i kvantemekanikken, så som den spontane dannelse og ødelæggelse af materie, der forekommer i kvantevacuummet).

En af de største assyriske bedrifter i det fjerde århundrede var grundlæggelsen af verdens første universitet, skolen i Nisibis, der havde tre fakulteter, det teologiske, det filosofiske og det medicinske, og som blevet center for intellektuel udvikling i Mellemøsten. Lovene for skolen i Nisibis, der er blevet bevaret, blev senere modeller ved dannelsen af det første italienske universitet (Se The Statutes of the School of Nisibis, by Arthur Voobus ).

Da arabere og islam fejede over Mellemøsten i 630, mødte de 600 års assyrisk kristen civilisation med en rig arv, en højt udviklet kultur og meget udviklede uddannelsesinstitutioner. Det er denne civilisation, der blev grundlaget for arabisk civilisation. De erklærer: "dets astronomer så ind i himlen, gav dets stjerner navne og brolagde vejen for rejser i rummet og udforskning af rummet". Dette er en smule melodramatisk. I virkeligheden var de astronomer, du henviser til, ikke arabere, men Kaldæere og Babyloniere (fra nutidens sydlige Irak), som i et årtusind havde været kendt som astronomer og astrologer, og som med vold blev arabiseret og islamiseret - så hurtigt, at de var fuldstændigt forsvundet omkring 750.

De erklærer: "dets forfattere skabte tusinder af fortællinger, fortællinger om mod, romantik og magi. Dets digtere skrev om kærlighed, mens andre før dem var for bundet i frygt til at kunne tænke .på sådanne ting". Der er meget lidt litteratur på det arabiske sprog, der kommer fra den periode, De henviser til, (Koranen er det eneste betydelige stykke litteratur fra den tid). Derimod var assyrernes og jødernes litterære frembringelser uhyre mange. Den største mængde af kristen litteratur, efter latin og græsk, er skrevet af assyrerne på det assyriske sprog, der også kaldes Syriac. De erklærer: "mens andre nationer var bange for ideer, fremmede denne civilisation dem og holdt dem i live. Da censorer truede med at udradere viden fra tidligere civilisationer, holdt denne civilisation denne viden i live og gav den videre til andre". De rejser her et meget vigtigt spørgsmål, og det går lige ind til sagens kerne, angående hvad arabisk-islamisk civilisation repræsenterer. Jeg har anmeldt en bog med titlen: "Hvordan græsk videnskab blev videregivet til araberne". Her opregner forfatteren de vigtige oversættere og fortolkere af græsk videnskab. Af de 22 nævnte lærde var 20 assyrere, en perser og en araber. Jeg erklærer ved slutningen af min anmeldelse: "Den afgørende konklusion, der kan drages fra Q'leary's bog er, at assyrere spillede en vigtig rolle i dannelsen af den islamiske verden via den græske viden. Hvis det forholder sig således, så må man stille sig dette spørgsmål: Hvad var det, der skete med de kristne samfund, som fik dem til at tabe denne store intellektuelle foretagsomhed, som de havde etableret? Man kan stille sig det samme spørgsmål om araberne. Desværre besvarer O'Leary's bog ikke dette spørgsmål. Vi må derfor lede andre steder efter svaret. Jeg besvarede ikke spørgsmålet, jeg stillede ved anmeldelsen, fordi det ikke var stedet til at besvare det, men svaret er ganske klart: Det kristent assyriske samfund blev drænet for dets befolkningsmængde gennem tvungne omvendelser til islam via kopskatten, og så snart befolkningen var svundet ind til et niveau under en kritisk tærskel, ophørte det med at producere lærde, der netop var den intellektuelle drivkraft i den islamiske civilisation. På det tidspunkt omkrig 850 slutter islams såkaldte gyldne tid. Den islamiske religion var betydelig påvirket af assyrerne og jøderne. (Se Nestoriansk indflydelse på Islam og Hagarismen: The Making ofthe Islamic Woarld). Arabisk-Islamisk civilisation er ikke en progressiv kraft. Det er en tilbagegangskraft. Den giver ikke en fremfarende kraft, men holder alting tilbage. Den store civilisation, De beskriver, var ikke en arabisk-muslimsk præstation, men en assyrisk, som araberne eksproprierede og efterfølgende tabte, da de, - ved den tvungne overgang af assyrerne til islam, - drænede kilden til den intellektutueIle vitalitet, der opretholdt den. Hvilken anden arabisk-muslimsk civilisation er der dukket op siden? Hvilken anden arabisk-muslimsk succes kan vi nævne?

De erklærer - og måske kan vi lære noget af hans (Sultan Suleiman) eksempel: "Det var lederskab baseret på indsats, ikke på arv. Det var lederskab, der udnyttede alle evnerne i en varieret befolkning, der omfattede kristne, islamiske og jødiske traditioner". Men i virkeligheden var Ottomanerne yderst undertrykkende over for ikke- muslimer. F.eks. blev unge kristne drenge - sædvanligvis i alderen 8 til 10 år - med magt taget fta deres familier (den såkaldte blodtold) og indrulleret i det militære janitsharkorps, hvor de blev islamiseret og opdraget til at kæmpe for den ottomanske stat. Hvilken litterær, kunstnerisk eller videnskabelig præstation fra ottomanernes side kan vi pege på?

Derimod kan vi pege på folkemord på 750.000 assyrere, 1.500.000 armeniere og 400.000 grækere i 1. verdenskrig begået af "ungtyrkernes" regering. Dette sidste er islams sande ansigt.

Arabere/muslimer er engageret i en klar kampagne med destruktion og ekspropriation af kulturer og samfund, identiteter og ideer. Uanset hvor arabisk-muslimsk civilisation møder en ikke-arabisk-muslimsk civilisation, forsøger den at ødelægge den. (således som Buddha statuerne i Afghanistan blev ødelagt, og således som Persepolis blev ødelagt af Ayotollah Khomeini). Dette er mønstret, der har gentaget sig siden islams komme for 1400 år siden, og det er i vid udstrækning bekræftet ved historiens beretninger. Hvis "fremmede" kulturer ikke kan ødelægges, så eksproprieres de, og revisionistiske historikere påstår, at de var arabiske, således som tilfældet er for de fleste af de arabiske præstationer, som De frembævede i Deres tale. Eksempelvis lærer arabiske historietekster i Mellemøsten, at assyrerne var arabere – en påstand ingen anset lærd vil værdsætte - og som ingen levende assyrer vil acceptere.

Assyrerne grundlagde så tidligt som 5000 f. KI. Nineveh, der var en af deres største byer, 5630 år før araberne kom til dette område. Selv ordet araber er et assyrisk ord, der betyder "verterlænding" (Kon Sankerib giver den første skrevne henvisning til arabere 800 f. KI.). Her omtaler han erobringen af "marabayeh" vesterlændingene. Se: (The Might That Was Assyria, afH.W.F. Saggs).

Selv i Amerika fortsætter denne arabiserende politik. Den 27. oktober (2001) sendte en koalition af syv assyriske og maronitiske organisationer et officielt brev til det arabiske institut og bad det om at ophøre med at identificere assyrere og maroniter som arabere, hvilket det med overlæg har gjort. I det arabisk-muslimske folkehav I Mellemøsten og Afrika er der minoriteter, der kæmper for at overleve, (så som assyrere, armeniere, koptere, jøder, sydsudanesere, ethiopere, nigerianere osv.), og vi må være meget bevidste om ikke uforvarende og utilsigtet at komme til at støtte islamisk fascismes og arabisk imperialismes forsøg på at udviske alle andre kulturer, religioner og civilisationer. Det er vor pligt at gøre vores hjemmearbejde og undersøgelser, når vi kommer med udtalelser og taler om disse følsomme sager. Jeg håber, De fandt denne meddelelse oplysende. De er velkommen til at kontakte mig på: keepa@ninevehsoft.com, hvis De ønsker at stille uddybende spørgsmål.

Tak for Deres opmærksomhed
Peter Betbasoo
Link: http://www.ninevehsoft.com/fiorina.htm

opfindelser anonym
De sidste ca 500 år har den islamiske fascistverden frembragt under 3 opfindelser, nemlig bombebæltet og busbombeterror.

Var det eksamens arbejde for opnåelse af doktor titel? nådada
Mange senere skrevne historier har benyttet sig af forvridning af sandheden for at fremhævde sig. Til ethvert tid har man løget sig med selvfabrikerede ”sandheder” om ditten og datten. Og det du her præsterer, er ikke andet.

For kort tid siden var det en engelsk professor som spredte løgn om det aldrig har eksisteret brændeovne i kz-lejrene under nazisterne. Han fik sin dom for fornægtelsen af massemordene på jøderne.

Dit indlæg er samme forsøg at forvirre, dig om det

Gentager. enoch.ben.enoch
Desværre,

jeg blive nød til at gentage: jeg løber ikke efter modild. Heldigvis ikke.

Enoch
PS. At du er så betaget af modild, godt for dig.

Universalgeni. Tak. enoch.ben.enoch
Ja, det er som jeg siger, men ingen gider lære noget.

Du har fuldstændig ret i dit indlæg, men desværre er personer, som modil og hans disciple for dumme til at forstå det.

Tak for dit indlæg.

Enoch

Korrekt. enoch.ben.enoch
Enoch

Du burde................. enoch.ben.enoch
Du b urde sgu ha en dom for dumhed.

Hold dig til modild, så klare du nok til dagen og vejen.

Enoch

Sved den nådada
falske enoch?

Jeg holder mig til en begavelse som Modild, dig er det intet som kan imponeres over. Kun gylle som din elskede latterlige pia og hendes slyng til små forbrydere også kommer med. I er nået bunden af dumhed og afstumpethed

Her har du så noget at fornøje dig med. enoch.ben.enoch
Her kan du fint lege med.


Når man møder sådanne et par åndståber, er det lige før livet er skønt uden dikkedarer. I har virkelig noget intelligent at snakke om. Hold da kæft et par idioter.
--------------------------


Bryster/Penis skrevet af tomtitomtitom, 13.maj.2006, kl. 23:07

Ikke hvor jeg kommer fra.

Men her i Danmark er det forbudt at kunne lide bryster eller penis for den slags skyld.

Jeg har lige set filmen, Science fiction med Arnold Swartseneck. På Mars.

Mens Mutants (i filmen) er (disfiguret) har man, flotte kroppen, og kvinder flotte bryster. Endnu tre af slagsen.

Nu var Modild tidligere ind på Børnenes fremtid i et andet indlæg, og i et andet indlæg ind på lykken.
Dicegirl om regler og forbud.

Nu bliver det komplicerede,
To accomplice the good, hvorfor er vi så bange for, om at nævner det, vi så gerne vil have i livet.

Om at gøre det endnu mere komplicerede,

Hvorfor kan vi ikke lide handicappede.

vh
Tom

Kan man dø lykkeligt? Skrevet af tomtitomtitom 2.juni.2006, kl. 19:23.

Jeg tror jeg kan, (også i dag) men jeg er ikke helt sikkert.

vh
Tom

Jeg har jo ikke………. Skrevet af modild. 2.jun.2006. kl.19:41

prøvet det, men ja det tror jeg da skulle være endda meget muligt.

Men jeg ville formodentlig føle det lettere irriterende, hvis det var nu, jeg skulle afsted. :)

Derimod vil jeg mene, at vi skulle lægge vægten på, at leve lykkeligt:) Jeg tror, at det er den største udfordring af de to. :)

V.H. Modild


At dø en befrielse……………skrevet af tomtitomtitom…………13.jun.2006, kl.20:50

Jeg håber at at døden er lige dette.

Væk med den gamle krop, ind i den spirutuelle verden.
Om den findes??? gør tanken en lidt spændede mener jeg.

Nyt livet Dicegirl;)

Tak fordi du gider.
vh
Tom

hængning
Skrevet af totitomtitom 23.okt.2006, kl 21:19


kan man hænge sig selv i almindeligt materiale fra eens hjem? hvis ikke, hvad skal man så bruge for at sikre sig, at det ikke springer eller går op? særlige knuder?

jeg får garanteret ikke nogle ordentlig svar, men kan simpelt hen ikke finde det på nettet ..


Jeg er glad for, at folk mener jeg ikke når dig til sokkeholderne. Meget glad for det.

Enoch

Du er den eneste som tror nådada
..på din store begavelse og så er du selv en kraft idiot. Sådan tror den tossede falske enoch om alle andre

Latterlig tumpe. Jeg behøver ikke finde andre tumper som dig for dem genkender du uden hjælp

Nej, ikke den eneste. enoch.ben.enoch
http://www.obel.com/nyhed.phtml?nyheder_noegle=42

Venlig hilsen

Enoch

Øhmm...Enoch demothios
At der er en ideologisk kamp igang, kan ingen være i tvivl om. Men at sige at den har noget som helst at gøre med *kristendom* versus Islam, er noget vrøvl.

Det handler om sekularisme og fornuft versus blind fanatisme. Om at forsvare vore liberale frihedsrettigheder overfor populister, fanatikere og den stadigt nærmende stalinistiske politistat. Det er en kamp der kæmpes på flere fronter. Inden for landets grænser og udenfor.

Nej.................... enoch.ben.enoch
Hej demo.

Nej, det giver jeg dig ikke ret i. Det forholder sig sådan, at den "ideologiske" kamp har sin struktur. Det betyder, at kampen er betinget af de informationer der tilføres ideologien eller som ideologien består af.

Dersom den ideologi har et målsigte der er "forkert", vil hele strukturen være forkert.

Derfor bliver de mennesker der lader sig påvirke af "strukturen" formet efter den og er den fatal, bliver strukturen og derfor det handlingsmønster der bliver indoktrineret, fatal.

I tilfælde med Islam, bliver hele strukturen Islam og det er fatalt.

Det kan bevises af de "ydre" omstændigheder og i tilfældet med kristendom vil frugterne eller "de ydre omstændigheder”, hvad input har været.

Derfor er vore fængsler overfyldt med muhamedanere og de "kristne" kriminelle er i undertal. Derfor er de muhamedanske lande tilbagestående i middelalderen og det ser du på resultaterne.

Derfor kæmper vi både en ideologisk krig, men også en fysisk krig.

Enoch