Krigen mod terror, hvordan?

Krigen mod terror, hvordan? enoch.ben.enoch
Ærede debattører og gode borgere.

Hvordan mener I krigen mod terror skal kæmpes / bekæmpes. Altså, islamisk terror?

Kan I pege på steder i verden hvor islam udgør den største trussel imod menneskeheden og hvor resterne af kommunismen stikker sit modbydelige hoved op i "skyen"?

Nu har jeg gennem nogen tid hørt personer der kalder sig modild frasere over dette tema med den almægtige`s overviden. Nu vil jeg gerne bede om en konkret udmelding jeg kan bringe med mig til det næste ”internationale topmøde”, som jeg skal deltage i.

Venlig hilsen

Jøden, Enoch ben Enoch

Udlign forskelle. skjerris
Terror er et udtryk for, at nogle føler sig uretfærdigt behandlet.

Udligner du forskellene, som ligger bag disse følelser, vil der ikke længere være "behov" for terror.

Var det i øvrigt terror, da danske modstandsfolk dræbte stikkere og bombede virksomheder under 2. verdenskrig?

Spørg tyskerne fra dengang og mange vil svare ja. Spørg danskerne og mange vil svare nej. Danmark var på den vindende side, så det var ikke terror men frihedskamp.

Terror er et udtryk for.............. enoch.ben.enoch
Terror er et udtryk for en syg hjerne.

http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/english/51.html

Opstår på baggrund af politiske (eller religiøse) lederes ønske om magt og overherredømme.

Nazisterne mente sig hævet over alle andre og muslimerne ligeså.

Enoch

Ingen definition på terror. skjerris
Citat fra http://www.dkp-ml.dk/art4/4471.htm.

Her står bla.:

"Der eksisterer ikke en international definition på, hvad terrorisme er. FN har flere gange forsøgt at vedtage en international definition, men hidtil er det ikke lykkedes.

Det tætteste er FN's generalforsamlings resolution nummer 51/210 fra 1999. Men resolutioner fra generalforsamlingen er kun vejledende, ikke bindende som dem fra Sikkerhedsrådet.

I denne resolution bliver terrorisme defineret som "kriminelle handlinger, der har til hensigt at, eller menes at ville fremprovokere en tilstand af terror i den generelle offentlighed".

Andre har i FN foreslået at terrorisme bliver defineret som "krigsforbrydelser, begået i fredstid"."

Terror , alt er helligt. mandaabenraa
Det bliver de ved med at true med og udføre.
Det kan man se i andre lande , fred kender de ikke til.

På BT. internettet " din side" kan man læse om alle de terror organisationer der findes - organiseret terror.
Det er fame uhyggeligt do.

Det er altid noget , at mange af de terrorister der er i fængsel , ALDRIG bliver løsladt - de er meget person farlige.

Terror overfor mange uskyldige mennesker - børn .
Der står ikke paradiset , men psykiatrisk hospital på skiltet.

De tænker mere på terroristernes rettigheder - end ofrenes rettigheder.

Ethvert menneske kan være terrorist , sådan et svin er jeg ikke.
Religion og min bare røv.

Men... skjerris
hvis nu alle skulle dræbe alle andre, som ikke deler deres religiøse (eller anden) overbevisning, hvor mange mennesker vill der så være tilbage på Jorden?

Var kristendommen en fascistisk religion i starten af forrige årtusind, da korsriddere drog ud mod datidens muslimer?

Ønsker du en gentagelse af disse korstog? Skal vi kristne igen bruge et par hundrede år på at udrydde muslimer?

Altså, kølig Knud. enoch.ben.enoch
Ja, men jeg er da enig med dig i dit synspunkt. Alligevel må jeg sige, at åbenbart kender vi ingen anden vej. Hvad gør vi når folk begår andre forbrydelser.

Jeg vil give dig et eksempel. En morder dræber 5 børn og skænder kvinderne. Hvad mener du samfundet bør gøre i et sådan tilfælde?

Enoch

Ikke... skjerris
fortælle resten af Verden, at hele hans familie er mordere, og de derfor alle bør slås ihjel.

Godt svar. enoch.ben.enoch
Derimod vil vi fortælle omverdenen, at her i Danmark straffer vi forbrydere.

Konsekvensen er altså "straf". Men, der er en lang vej til forbrydelsen begås. Den vej der betrædes før forbrydelsen udføres er kendt.

Det kaldes for den ”Oplyste vej”. Derfor kan man lægge ansvaret for en forbrydelse på en familie eks. Og straffe familien.

Hvorfor? Fordi de ikke følger den vej de skal.

Sådan er det med resten.

Enoch

Straf. skjerris
Forbrydere skal straffes. Det kan der ikke herske tvivl om!

Ligeledes kan jeg godt være enig med dig i, at de, der opfordrer til forbrydelser, skal straffes. Det er jo svært at straffe fx. den døde selvmordsbomber.

Men der er stadig lang vej derfra til at straffe en hel befolkningsgruppe.

Knud kølig. enoch.ben.enoch
Hør nu her.

Dersom du vælger at anskue det fra den synsvinkel så må jeg sige til dig, at desværre; en hel befolkningsgruppe, ja en hel religion Islam, er en sygdom.

Islam er en falsk religion en kopireligion med eet eneste formål.

Verdensherredømmet.

Forfølger du en sådan ideologi, dør man.

Jeg kan ikke gøre for det, men det er vilkårene. Derfor ser du det største problem i Iraq, bortset fra den almindelige politiske magtbegærlighed, at muslimer myrder i hundrede tusindvis af egne trosfæller.

D.v.s. suni myrder shia og det har de altid gjort og det vil de altid blive ved med, ligesom alle mulige fraktioner.

Nej, Knud, det er en kræftsygdom. Den kan heldigvis helbredes. Det ser man også eksempler på og det kan være det er dem du henviser til (en hel befolkningsgruppe?)

Enoch

Enochsen. skjerris
Jeg vil lade dette stå som afslutning på denne debat.

Tak for nu.