Kriminelle lavalder på 12år

Kriminelle lavalder på 12år Sendjano
Dansk Folkeparti vil have den krimi­nelle lavalder sænket til 12 år.

Ønsket blev fremsat under denne uges Finanslovsforhandlinger. En kommission skal nu vurdere konsekvenserne af en lavere kriminel lavalder. Men både Venstre og Konservative afviser på forhånd, at børn under 15 år skal straffes.

"Uanset hvad kommissionen finder frem til, er der ikke flertal i Folketinget til at sætte den kriminelle lavalder ned," siger den konservative retsord­fører Tom Behnke til Ritzau.

Og hvis man skulle gøre det, så ville det være nøsvendig at lave afdelinger til dem mellem 12 og 15år ? Men et eller andet sted, kunne det måske være en god ide, hvis man så også ville bruge de penge på det som det ville koste. Man kunne vise de unge, at det godt kan betale sig at gå i skole, få sig en uddannelse, få et job, og på den måde kunne købe mange af de ting som man ønsker sig af livet, jeg tænker her på den model, som hedder en gulerød som er til at få øje på, også som ung, det kan man da lære dem fra de er 12år, prøv lige at se lidt på Herlufholm kost skole i Næstved, bare en lidt anden model. VH S

De skal da bare ind og bure den.... Sørens
måske ikke i "voksen-fængsel...men en slags ungdomsfængsel...hvor de bare ikke kan slippe ud og genere os andre..[:)]

Jeg tror ikke på kap21
at sætte den kriminelle lavalder ned. Man skal have forældrene til at tage ansvar på alle mulige leder og kanter. Men at sætte de børn i fængsel bliver kun et større problem på sigt for så bliver det bare de 10-11 årige næste gang.

Skoler og andre institutioner skal have flere sanktionsmuligheder ... i dag kan man jo ikke gøre ret meget. Folkeskolen skal jo rumme alle børn hvilket er vanvid i mine øjne der skal stilles flere krav til forældrene og der skal være mere konsekvens hvis ikke de lever op til det. Men man er jo gået fra tanken om at dele børn i et a hold og et b hold ... det har betydet at det er den laveste fællesnævner der sætter niveauet.

Alt det med frivillighed og lighed er forkerte strategier ...

Vi er nødt til. jpboksen
Vi er vel nødt til at gøre et eller andet. Det kan ikke fortsætte som nu. Ligefrem at sænke den kriminelle lavalder er vel for meget. Men så lav en ungdoms lavalder mellem 12 og 15 år. Her kunne man sende dem til de sociale myndigheder. men bare ikke som nu hvor børnene kommer hjem. De skulle måske samles på en skole ( op-dragelsesanstalt ) og først sendes hjem igen når de havde lært at opføre sig ordentlig. Og forældrene kunne for så vidt også komme på et ( forældrekursus ) på en lukket skole og først komme hjem igen når de havde lært hvordan man opdrager sine børn.

Så er de da først sikker på at flaks
blive i den kriminelle løbebane. Så hvis du vil opdrage dem til at blive krimminelle. Så er det det rigtige at gøre.
Hvor mange mennesker er det der stopper med kriminalitet efter de hart været i fængsel? Deres strafatettest er pletet og det hjælper ikk just på mulighedderne.
Så hellere sørge for at de bliverskubbet over i en levehvis. Fjernelse fra hjmmet eller ligende.

Børn i fængsel ? nona
Det lyder ikke lige som den gode og fremadrettede løsning [:/]
Langt de fleste af problembørnene er kendt af politi og sociale myndigheder, men der har bredt sig en stemning af afmagt i "systemet".

Dansk retspraksis bygger på at børn er børn indtil 15 år, og først derefter er de strafmyndige og strafværdige.
Indtil da er de forældrenes ansvar, men det er ikke så nemt at påvirke forældrene, for enten har de ikke interessen, kræfterne eller viljen. Og så skal det sociale "væsen" hjælpe, hvad enten forældrene har lyst eller ej.

Der er sanktionsmuligheder nok - helt hen til tvangsfjernelse, men også "mandsopdækning", konsekvent opmærksomhed fra alle berørte parter, og udgangsforbud efter bestemte tidspunkter f.eks. kl. 20:00 for børn under 10 år.

Men i stedet for at bruge penge på langsigtet forebyggelse er der langt flere stemmer i "nu-og-her"-løsninger som fængsel. Det er bare ikke nogen løsning på langt sigt og derfor totalt spild af penge (og mennesker, men det regnes jo ikke ret meget i dagens Danmark). Tværtimod er det langt mere hårdkogte personer, der løslades efter sådan et "ophold". [:$]

Der er mange fantasifulde forslag i denne tråd - helt ud i børnesoldater - men fælles for dem alle er, at de ikke løser noget som helst (bortset fra at slukke hævntørsten).
Og der er slet ingen behov, alle nødvendige muligheder findes i dag.

Det er ikke særlig smigrende for det danske samfund, at snakken overhovedet kan falde på at nedsætte lavalderen. Det tyder på en grundlæggende uvidenhed om menneskers udvikling og om det danske samfunds fortræffeligheder. [:O]

Børn som kriminelle. mandaabenraa
12 årige laver kriminalitet , det skal selvfølgelig stoppes , på den ene eller anden måde.
Tilsyn med forældrene , tilsyn med den kriminelle og tvangs aktivering.
Skole pligt m.m. , en slags mentor ordning.

Mange forældre har ikke et rimeligt liv , et arbejde eller aktivering på den ene eller anden måde . De kan leve af kontanthjælp i flere år , uden aktivering . Økonomien er ikke som den burde være - det går ud over børnene.
En kontanthjælps far med en for lav sats , hvor barnet / børnene bor ved moderen , det går ud over børnene.
Man skal tænke på børnene , men også på forældrene.

Af med sutten , og så er de kriminelle. [;)]

DF. snakker ikke om fængsel... mandaabenraa
.. til de kriminelle børn. Der er mange andre muligheder , for at straffe børn , og give dem en genopdragelse.

Lad os ..... steagle
sætte den kriminelle lavalder til skolestarten - altså når børnene er 5-6 år. Så kan lærerne nemlig bare gå til politiet, når børnene ikke opfører sig ordentligt - så kan de lære det kan de ! ;-)
Vi skal have mere politi på gaderne og læææææængere straffe. Så vi kan mærke forbudsDanmark endnu mere.

Helt ærligt - hvad tænker mennesker på, der vil have sænket alderen til 12 år?
Det er en falliterklæring af de store. Det hjælper ikke med hårdere straffe etc.
Det hjælper med en bedre opdragelse og hjælp til de grupper, det drejer sig om. Det hjælper at få aktiveret de børn og unge med sunde interesser og lære dem frihed under ansvar. Og det gør man ikke ved at lukke f.eks. ungdomshuset i Kbh.
Der har altid været grupper, som har haft brug for ekstra støtte. Den gruppe har ændret sig, men det legaliserer ikke, at vi skal sænke den kriminelle lavalder.
Hvordan skal disse unge placeres? I børne/ungefængsel, så de kan lære af hinanden og starte en kriminel løbebane endnu tidligere?

Det er en falliterklæring at gribe til så afstumpede løsninger.

Hvad nyt i din ide? rodvad
DF vil kun straf som løsning på alle problemer.

Med hensyn til din ide, den er god nok, men mulighederne er der allerede i dag. De sociale myndigheder tager sig af de børn forældrene ikke kan klare. Der er slet ikke behov for at kriminalisere børn. Det er nogle stupide, primitive primater der kan finde på at kriminalisere børn. Og det løser ingen problem, men skaber mange nye.

Hellere ikke jeg rodvad
Jeg tror hellere ikke på kriminalisere børn.

Man kan i dag sætte de ureger lige børn i lukkede kostskoler i dag, så det er ikke fordi der mangler sanktionsmuligheder. Og forældrene har ansvaret for børnene allerede i dag.

Skoler eller ??????????? Sendjano
Man skal jo lave nogle stedder hvor det at være der, er noget de andre også gerne vil være, et sted hvor man kan rykke sig væk fra alt det lort, et sted hvor der bliver taget vare på en, et sted hvor man ser de mulighedder der kan være i dem, et sted hvor de kan blive til noget. VH S

Og det hele Sendjano
Kunne godt starte med et ophold på Åben hav. Som Fulton.

Man skal have rodvad
flere end det er i dag. Men regeringen lægger ansvaret på kommunerne, og siger samtidigt at de skal spare. For mig, må kriminalpræventive råd, (eller hvad det nu hedder) overtage det sociale arbejde, og staten overtage udgifterne.

Som det er i dag, kan forældrene, dersom de vil, flytte til en anden kommune, (se Tønder sagen) dersom de føler at kommunen kommer for tæt.

Der er en del lukkede anstalter for vanskelige børn, men som alt andet, er der for få, fordi der bliver sparet. Og så hjælper det ikke noget at kriminalisere børnene.

Fulton rodvad
er god som resocialisering, men der skal flere til. Og det har skattenedsætter partierne ikke råd til.

Rigelig med penge Revisor
til resocialering, det gælder bare om at tage lidt fra understøttelse, pensionen, ældrechecken, børnechecken og varmetilskuddet, og flytte til noget andet.
Du kan vel heller ikke låne ubegrænset i banken, og slet ikke undgå at betale tilbage, det ved enhver der er ansvarlig for den private økonomi.

De samme der rodvad
igen skal betale, som altid. Hellere ikke OVK har fantasi til at hente penger der penger er.