kristendomsundervisning

kristendomsundervisning Anonym menighedsmedlem
til alle som mangler grundlægende viden om hvad kristendom er !
og som ikke ville forstå ret meget ved at dumpe tilfældigt ind til en gudstjeneste!
Alle som har påtaget sig lære og hyrdehvervet har en opgave som ikke må forsømmes!
Man skal ikke søge at blive lære, sagde Jesus
for disse ville få så strengere en dom, på den
yderste dag!
især hvis deres hyrdegerning forsømmes,
Og enhver ved nok hvad, hyrdegerningen går ud på!
når de kender misionsbefalingen!
så giv agt, og tjen Herren og din næste, med den rette åndelige føde!

Må være alle tiders....................... jalmar
.BEDSTE SLANKEKUR..!


Med venlig hilsen

jalmar