Kristne Vs politik vs retfærd

Kristne Vs politik vs retfærd Dominig
Kristne prozionister

Opfatter kristne prozionister sig som religiøst kristent engagerede i den politiske ideologi zionismen , og hvilke af den kristne kulturarvs værdier forlades for at støtte zionismen, udover det der med international humanisme og retfærdighed samt saglighed og selvhøjtidelighed ? Oplever kristne at de kan bibeholde en grad af kristent relateret selvhøjtidelighed som prozionister ?

For humanisme, retfærdighed og saglighed, det har da noget at gøre med kristendom
- har det ikke ?

Hvordan mener kristne prozionister generelt at mellemøsten og verden skal se ud, og kan dette samfundssyn kun eksistere på basis af politisk og militaristisk tilsidesættelse af verdslig humanitær international lovgivning og principper ?

Hvordan forklarer kristne prozionister tilsidesættelsen af civile ikkezionisters rettigheder ? som politisk og ideologisk samt sociologisk mekanisme ? (er der sammenfald med nazisternes borgerrettighedspolitik/menneskesyn?)

Husk dit publikum nimbuto
Jeg er enig i din holding m.h.t. zionisterne. Men bør du ikke tilpasse dit sprog til dem du henvender dig til. Jeg tror det giver bedre respons.