Kristus er blevet oprejst på den tredie dag ifølge Skrifterne

Kristus er blevet oprejst på den tredie dag ifølge Skrifterne ftg
"[Kristus] er blevet oprejst på den tredje dag ifølge Skrifterne." — 1 Kor. 15:4.

Paulus vidnede om denne sandhed ved at erklære at den opstandne Kristus ’havde vist sig for mere end fem hundrede brødre på én gang’, og han tilføjede at de fleste stadig var i live. Han ræsonnerede videre: „Når det nu om Kristus bliver forkyndt at han er blevet oprejst fra de døde, hvordan kan det så være at nogle iblandt jer siger at dødes opstandelse ikke finder sted? Hvis dødes opstandelse ikke finder sted, så er Kristus heller ikke blevet oprejst. Men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er det vi forkynder jo forgæves, og vor tro forgæves.“ (1 Kor. 15:6, 12-14)
Ja, læren om opstandelsen er så fundamental at den kristne tro er forgæves hvis opstandelsen ikke accepteres som et faktum. Den korrekte forståelse af opstandelsen fås ved et studium af De Hellige Skrifter. (2 Timoteus 3:16-17)

jøsses Anonym
tror du ikke du skal have et arbejde, så du har lidt hverdags ting at gå op i, hvis du ikke kan finde et så skriv igen jeg skal gerne hjælpe dig.

Ja, sandelig, han er opstanden! wgh
Kristus opstod for din og min skyld, få at frelse, dvs. give dig evigt liv. Dåben er pagten, hvor vi indlemmes i den kristne menighed. OG ved livets grænse, er dåbens lys endnu tændt!

Det gælder om at prioritere sin tid rigtigt. ftg
Jesus sagde: "Bliv da ved med først at søge riget og hans retfærdighed, og alle disse [andre] ting vil blive givet jer i tilgift." (Mattæus 6:33)

håndfæstning iampersson
man kan vel sige at dåben og senere konfirmationen er en håndfæstning, hvor man desværre vedgår sig treenigheden. I faderen, sønnens og helligåndens (heldig håndens) navn.
Vorherre bevare os (nååh nej) ... Hvem tror på sådan noget bavl ?

Det gør jeg. enoch.ben.enoch
Bavl? Jeg tror på den sande treennighed.

Enoch

Det er derfor ..... ftg
jeg opfordrer til at læse i Bibelen, for ét er hvad kirken siger, men Bibelen siger noget helt andet. (Johannes 17:17)

vil du forklare nærmere ftg? joan.d.arc
http://forum.giraffen.dk/viewtopic.php?topic_view=threads&p=5397&t=5357&sid=f7f2538b0dcdd031dab6fab0fc2b0e78

I tror vel på både Gud, Jesus Kristus og Helligånden? eller tager jeg fejl?

Guds fred og alt godt!
katarin@

Vi tror på at Jesus Kristus er Guds søn. ftg
Vi tror at Gud er Jesu Fader, og også vores himmelske Fader og vi tror på at den hellige ånd er Guds aktive kraft, den kraft Gud benytter til at gennemføre sine hensigter. Vi tror også på at Jesus har betalt med sit fuldkomne liv som et sonoffer for vore synder. Hans udgydte blod repræsenterer værdien af hans fuldkomne menneskeliv. Jesu fuldkomne menneskeliv svarer nøjagtigt til det fuldkomne menneskeliv som satte over styr.

"Således står der også skrevet: „Det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl.“ Den sidste Adam blev til en levendegørende ånd." (1 Korinther 15:45) "Den sidste Adam" er Herren Jesus Kristus.

Venlig hilsen, ftg.