Kristus navne Faderes sønnens og Helligåndens Navn

Kristus navne Faderes sønnens og Helligåndens Navn Døbt i
Om Jesus Kristus I Evangeliet siger han " Jeg er opstandelsen og livet" Og fortæller at der ikke er noget andet navn end Frelsens navn som kan frelse !Som er i Faderens sønnens og Helligåndens navn. I Johannesåbenbaringen, kalder han sig alfa og omega ( begyndelsen og enden ,
Og på den Hvide hest har han et navn som HEDDER GUDS ORD , og TROFAST OG SANDRU
Til de som læser dette med anden navnefiksering, fortæller jeg, At Jesus svarer en Apostel som spørger efer at se Faderen, Hvorpå Jesus svarer " Så lang tid har jeg været hos jer, og så siger du vis os faderen" Læs også Johannesevangeliet, den som kan mistolke at Faderen er i Sønnen og Sønnen er I Faderen, hvorfra han også sender si Talsånd efter Himmelfarten, Ja til dem er der kun at sige, at I bruger Bibelen til Anden vinding end Guds Sande lære. JA Vi må bede for de som er I fangenskab, at Jesus Må sætte dem fri, sådan som han sagde at han var kommet for. MVH.

Jeg er ikke så sikker på du har ret ........ jalmar
´[;)]


Jeg har levet længe og temmelig godt uden at være Troende - Jeg kender
Bibelen fra for til agter (ikke udenad) og har krydset klinger med en del Troende -

Men Problemet er, at du IKKE ved om de ord du læser Jesus skulle have sagt, nogensinde er udtalt - Det er kun noget du Tror du ved fordi du Tror på Ordene i Bibelen - Man kan ikke bruge Tro til ret meget andet end at Tro på sig selv - Nogle Tror så mere på sig selv, hvis de mener de har Jesus i baghånden - Hvilket også er helt fint med mig -
Der er dog et par sandheder du bør vide - Ingen ved hvordan den Bibel der blev kanoniseret i 325 ser ud - Der findes en guds velsignelse af Bibelske kopiskrifter med mere eller mindre differentierende tekster - Hvilket de facto gør samme Bibel noget vakkelvoren

Hvis vi nu var sikre på, at Bibelens Grundtekster også var dem vi læser i dag, så er der endnu et problem - Der findes intet historisk belæg for at Kristus har eksisteret - Kun et Kirkeligt, som er de eneste der har et stort behov for at han har eksisteret ...

Sagen er faktisk, at Troen kan ganske vist flytte bjerge -
Men kun viden har magten til at bevise det kan lade sig gøre eller ej!


Med venlig hilsen
[;)]
jalmar

god aften Ven af Sandheden
Hej jalmar,

Det jo meget rigtigt det meste af hvad du siger. Det du siger kan enhver jo checke på Internettet eller ved t læse bøger.

Det bliver man klogere på, hvad der skrives på Internettet og hvad der skrives i bøgerne. Og hvad skrives der så på Internettet og hvad skrives der så i bøgerne?

Jo, der skrives hvad der skrives ligesom hvad der står i Bibelen er hvad der står i Bibelen. Hvad er sandhed? Det der skrives er skribentens sandhed.

Selv det du og jeg skriver er skribentens sandhed.

Hvordan kan man så universliggøre det skrevne ord? Det kan kun gøres dersom fastholder det universelle. Og hvad er så det universelle?

Nu nævner du et par ting. Jeg vil derfor citere hvad du skriver her:

”Hvis vi nu var sikre på, at Bibelens Grundtekster også var dem vi læser i dag, så er der endnu et problem - Der findes intet historisk belæg for at Kristus har eksisteret - Kun et Kirkeligt, som er de eneste der har et stort behov for at han har eksisteret ... ”
Citat af Jalmar slut.

Svar:

Ja, det kan du så mene, men jeg vil sige. Der findes intet historisk belæg for, at Gud eksistere, medmindre………

Du skriver videre:

”Sagen er faktisk, at Troen kan ganske vist flytte bjerge - Men kun viden har magten til at bevise det kan lade sig gøre eller ej!”
Citat af Jalmar slut.

Svar:

Nej, dersom du ikke tror det, sker det ikke.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Dåb i Jesu navn sebl
Man kan tilføje, at ApG flere gange taler om dåb i Jesu navn, uden derved at antyde nogen modsætning til dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

han er? Ven af Sandheden
Hej ”døbt i”.

Tak for dit indlæg som jeg jo kan se, at der allerede er lidt bud på og lidt forklaringer. Nu vil jeg så sige, at enhver jo har lov at ytre sig, undtagen når det drejer sig om, at referere hvad andre har sagt, men……………...

Det vil sige, at dersom man referere hvad andre har sagt, som ikke lige passer ”pøbelen”, så bliver det afgørende for om det forbliver ”stående” eller om det i diktaturets navn eller fascismens hellige navn, bliver fjernet og opponenten ligeledes.

Nu lever vi heldigvis i et land hvor vi tiltror, at vi har ytringsfrihed, men det er selvfølgelig en illusion.

Nu nævner du visse betragtninger i troens verden, men som jeg er blevet bekendtgjort med her på denne debat, at det ikke ensbetydende, at det du skriver handler om kristendommen.

Derfor vil jeg spørge dig, om jeg må spørge dig om, hvad du egentlig talt mener?

Du skriver:

1) Jesus, (Evangeliet) …. er opstandelsen og livet.

2) at,der ikke er noget andet navn end Frelse(re) ns navn, som kan frelse.

3) Faderens og sønnens og helligåndens navn.

4) Johannes Åbenbaringen: kalder ”han” sig for alfa og omega.

5) har han et navn som HEDDER GUDS ORD , og TROFAST OG SANDRU.

6) en Apostel som spørger efer at se Faderen, hvorpå Jesus svarer " Så lang tid har jeg været hos jer, og så siger du vis os faderen"

7) Faderen er i Sønnen og Sønnen er I Faderen, hvorfra han også sender si Talsånd efter Himmelfarten.

Mit spørgsmål er derfor. Hvem er Faderen. Hvem er Jesus og hvem er Helligånden? efter din mening.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Igen en gang vrøvl og intetsigede "sandheder" .... jalmar
´


Re.: Bibelen og dens Troværdige ordlyd eller ej ....

Her kan vi vel nøjes med at fremdrage tre specifikke spørgsmål ...
1)
Re.: Jesu Kristi smukke fødsel -
Ja hvornår skete den egentlig iflg. Bibelen Og hvornår i Historisk perspektiv:

Det skete medens Herodes den store Regerede (dør AD 04fvt)ca. AD 06 fvt
Og dengang den Romerske Kejser Augustus holdt Folketælling ca. omkring AD 08 vt.

2)
Og spørge på Højeste sted, Hvor har Profeten Esajas ytret:

"Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej." Markus 1:2 ?

3)
Hvad står der i Grundteksten til Åb.: 22:14 ...

"Salige er de, som gør hans Befalinger" el. "Salige er de, der har vasket deres klæder"Og for ikke at blive hængt op på ovenstående, kommer Orakelsvaret me'de'vuns fra "VaS"

... "VaS" skriver:

Jo, der skrives hvad der skrives ligesom hvad der står i Bibelen er hvad der står i Bibelen. Hvad er sandhed? Det der skrives er skribentens sandhed.

.... SVAR:
Jamen det er da helt korrekt - Derfor kan du heller ikke påstå det er BIBELSK sygt/forkert o.s.v. at udøve Homoseksualitet - For forbudet er jo ene skribentens! eller?


... "VaS" skriver:
- "jalmar skrev: Der findes intet historisk belæg for at Kristus har eksisteret"
Ja, det kan du så mene, men jeg vil sige. Der findes intet historisk belæg for, at Gud eksistere, medmindre………

.... SVAR:
Igen eet orakelsvar - uden belæg hverken - buh eller bæh - Bare et forsagt "ØH"... "VaS" skriver:
"jalmar skrev: Troen kan ikke flytte bjerge - Viden kan ..."
Nej, dersom du ikke tror det, sker det ikke.

.... SVAR:
Og alligebvel sker det - da der findes viden der forårsager samme flytning hvor nødvendigt!


Med venlig hilsen

jalmar