Kroppen til Jesus?

Kroppen til Jesus? Liss
Hvor ble det av kroppen til Jesus etter oppstandelsen? Ble kroppen rykket til himmelen i sitt fysiske legeme. Det er slik jeg forstår evangeliene, men det er vanskelig å tro på at dette er mulig.

Hva tror du skjedde med kroppen til Jesus etter at han hadde vist seg for maria , disiplene og 500 mennesker.. ?

Jesu legeme var forsvundet da Maria og Maria Magdalene kom ud til graven. ftg
Da han viste sig for dem, genkendte de ham ikke. Jesus viste sig ikke i sit bogstavelige legeme, han materialiserede sig for dem. Senere viste han sig ved flere lejligheder for disciplene, han materialiserede sig for dem. Jesu bogstavelige legeme var ofret, som det påskelam han var. Da Jesus vendte tilbage til himmelen var det derfor ikke i sit bogstavelige legeme, for Bibelen siger at kød og blod ikke kan arve Guds rige. Hvis du ønsker at undersøge det nærmere, så slå alle skriftstederne op i Bibelen.

Kristi kødelige legeme. Ved indstiftelsen af Herrens aftensmåltid rakte Jesus de 11 trofaste apostle det usyrede brød med ordene: „Dette betyder mit legeme, som skal gives til gavn for jer.“ (Lu 22:19) Apostelen Peter sagde senere: „Han bar selv vore synder i sit legeme på pælen.“ — 1Pe 2:24; He 10:10;

For at Jesus kunne være „den sidste Adam“ (1Kor 15:45) og „en tilsvarende løsesum for alle [mennesker]“, måtte hans kødelige legeme være et virkeligt menneskelegeme og ikke en inkarnation. (1Ti 2:5, 6; Mt 20:28) Det måtte være fuldkomment, for det skulle tjene som en fuldgyldig løsesum over for Jehova Gud. (1Pe 1:18, 19; He 9:14) Intet ufuldkomment menneske kunne skaffe denne løsesum til veje. (Sl 49:7-9) Derfor sagde Jesus til sin Fader da han fremstillede sig til dåb som indledning til sin offertjeneste: „Du beredte mig et legeme.“ — He 10:5.

Jesu Kristi fysiske legeme fik ikke lov til at forrådne og blive til støv som Moses’ og Davids legemer selv om Moses og David blev brugt som forbilleder på Kristus. (5Mo 34:5, 6; Apg 13:35, 36; 2:27, 31) Da disciplene gik ud til graven tidligt den første dag i ugen, var Jesu legeme forsvundet, og kun de bind hans legeme var blevet svøbt i, lå i graven. Hans legeme var uden tvivl blevet opløst i sine bestanddele uden at have gennemgået en forrådnelsesproces. — Joh 20:2-9; Lu 24:3-6.

Efter sin opstandelse viste Jesus sig i forskellige legemer. Maria antog ham for at være havemanden. (Joh 20:14, 15) Da han viste sig igen, gik han gennem lukkede og låste døre og kunne fremvise et legeme med sårmærker. (Joh 20:24-29) Flere gange når han viste sig, blev han genkendt på grund af sine ord og handlinger og ikke på grund af sit udseende. (Lu 24:15, 16, 30, 31, 36-45; Mt 28:16-18) Én gang var det et mirakel — som skete efter at disciplene havde fulgt Jesu anvisning — der åbnede deres øjne for hvem han var. (Joh 21:4-7, 12) Jesus, der nu var oprejst som en ånd (1Pe 3:18), kunne materialisere et legeme til lejligheden, sådan som englene havde gjort før i tiden når de overbragte et budskab fra Gud. (1Mo 18:2; 19:1, 12; Jos 5:13, 14; Dom 13:3, 6; He 13:2) I tiden før Vandfloden iførte „de engle som ikke bevarede deres oprindelige stilling men forlod deres egen bolig“ sig materialiserede legemer og giftede sig med kvinder på jorden. At disse himmelske engle eller gudssønner ikke virkelig blev mennesker, men blot var inkarnationer, fremgår af at de ikke gik til grunde i Vandfloden, men dematerialiserede sig og vendte tilbage til åndeverdenen. — Jud 6; 1Mo 6:4; 1Pe 3:19, 20; 2Pe 2:4.

hmmm... skeptikeren
Kan godt se det er meget fine henvisninger til bibelen. Jeg er en af dem der har meldt mig ud af folkekirken da jeg mener at bibelen er ren fiktion.. Hvad jeg mener med ren fiktion er at i det gamle testamente lærer vi om hvordan gud skabte jorden og menneskene og nu kommer det så det jeg vil hen til! Adam og Eva var de første.. De fik 2 sønner... Kain slår Abel ihjel.. og Abel drager videre og gifter sig med en pige fra en anden landsby!!! Hvor pokker kommer de fra???

er din opfattelse af "fiktion" den reelle grund? dulkis
eller var det snare skatten, der var årsagen? Hvis du ikke er kommet længere i dit bibelstudium en til spørgsmålet om, hvem Abel kone var, så vil jeg nok tillade mig at mene, dine angivede årsager ikke stikker ret dybt. *SS*

misforstå mig nu ikke skeptikeren
det er ikke abels kone jeg er i tvivl om men hvor hun kommer fra når adam og eva er er de første og ikke har flere børn, hvor kommer så pigen fra??

Skeptiker, ønsker du at forså Bibelen? ftg
Så slå op i den og læs hvad der står. Hvor fik Kain sin kone Fra? Svaret står i 1 Mosebog 5:4.
Venlig hilsen, ftg.

Svært spørgsmål Dirk
og dog: Ifølge Jehovas vidner var Jesus blevet til en engel, ærkeengelen Michel. Tidligere mente man imidlertid, at nævnte engel var paven i Rom.
Ifølge NT er det ikke et let spørgsmål at besvare, for Jesus var opstået legemligt, men mange af dem, der kendte ham, genkendte ham ikke straks. At han opstod legemligt viser sig ved, at han sagde til sine disciple, at de ikke skulle være bange, for han var ikke nogen ånd. For en ånd har ikke ben[knogler] , og han lod dem røre ved sig, så at de selv kunne opleve ham legemligt.

Venlig hilsen, Dirk

Og blev ifølge jer Dirk
ærkeengelen Michael. Denne blev tidligdere betragtet soim paven i Rom. Forklaring umulig.

Venlig hilsen, Dirk